تجزیه و تحلیل فیزیکی

تجزیه و تحلیل فیزیکی

در صنعت غذا، زمانی که آن را تجزیه و تحلیل فیزیکی نامیده می شود، رنگ، بوی و طعم غذاها به ذهن می آیند. این تعداد به طور مستقیم بر کیفیت مستقیم محصولات غذایی و در نتیجه سلامت انسان تاثیر می گذارد. تعیین می شود که آیا مواد غذایی برای سلامت انسان مضر هستند یا خیر، آیا آنها مناسب برای مصرف هستند یا خیر.

شناسایی یک ماده خارجی در مواد خام و محصولات نهایی مواد غذایی نیز از لحاظ طبقه بندی، شرایط ذخیره سازی و سایر ویژگی های این محصولات مهم است.

دامنه ساخته شده از تجزیه و تحلیل فیزیکی، غذا، کشاورزی و مواد غذایی موجود است و غذا ورود فعالیت های وزارت دام است برای ورود به مواد زیر است: محصولات غذایی، افزودنی های مواد غذایی، خوراک، مواد افزودنی خوراک، آب آشامیدنی، شیلات و تماس با مواد غذایی با مواد بسته بندی پلاستیکی .

خطراتی که سلامت انسان را در مواد غذایی تهدید می کند عموما ناشی از فعالیت های تولید غیر بهداشتی مواد غذایی و فعالیت های تولید در محیط های ناامن است. بنابراین، طیف گسترده ای از محصولات غذایی میکروارگانیسم های مضر، مواد شیمیایی ناخواسته مانند باقیمانده آفت کش و سنگ، خاک، مواد فیزیکی مانند قطعات شیشه و چوب درگیر هستند. از جمله شکایات مصرف کنندگان، مهمترین مواد فیزیکی موجود در غذاها است.

تجزیه و تحلیل های فیزیکی در آزمایشگاه ها بر اساس استانداردهای منتشر شده توسط موسسات محلی و خارجی، Codex Food Code و دیگر مقررات قانونی مربوطه انجام می شود. پایه رنگ خوراکی، بو، طعم و ظاهر به جز خواص، رطوبت و مواد جامد محتویات بریکس (مواد جامد محلول)، pH محلول، ضریب شکست، وزن مخصوص، تجزیه و تحلیل فیزیکی دیگر، مانند تجزیه و تحلیل غربال و میکروسکوپ خوراک نیز انجام شده است.

سازمان ما از آژانس اعتباربخشی ÖSAS، TS EN ISO / IEC اقتدار مجوز رسمی به درستی در 17025 بر اساس دریافت استاندارد، در خط با نیازهای کسب و کار در محدوده فیزیکی عمل تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل مواد غذایی است.