تجزیه و تحلیل GMO-GMO

تجزیه و تحلیل GMO-GMO

GMO به معنای سازماندهی تغییرات ژنتیکی است و برای سازماندهی تغییرات ژنتیکی (GMO) است.

در تولید گیاه سنتی، روش عبور از میان گونه ها برای استفاده طولانی مدت از گونه های گیاهی جدید با ویژگی های برتر استفاده شده است. با این حال، امروزه در محیط آزمایشگاهی، ویژگی های ژنتیکی گیاهان بازی می شود و منابع مختلف به انتهای ژن منتقل می شوند. هدف از این مطالعات، ایجاد خواص مختلف در گیاه بدون تاثیر بر رشد طبیعی گیاه است.

اولین نوسانات ژنتیکی در گونه های گوجه فرنگی ساخته شد. با این مطالعه رشد آنزیمی که سبب نرم شدن میوه می شود، متوقف شد. به این ترتیب، این گوجه فرنگی ها بدون بلوغ جمع نمی شوند تا طول عمر آنها افزایش یابد و انتظار می رود در این زمینه بالغ شوند تا عطر ها را توسعه دهند.

امروز، گیاه، گیاهان مقاومت علف کش و مقاومت به آفات اعطا خاص، و یا به عنوان مثال مقدار ویتامین A در کارخانه افزایش می یابد. سایر گونه های گیاهی اصلاح شده ژنتیکی عبارتند از سویا، ذرت، پنبه، برنج، پاپایا، سیب زمینی، چغندر قند و دانه کتان.

در کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده، در مورد مقررات قانونی تفاوت هایی وجود دارد. با این حال، نقطه مشترک آنها این است که تنها استفاده از GMO تایید شده مجاز است. در کشورهای اتحادیه اروپا، اگر محتوای GMO بالاتر از 0,9 باشد، لازم است برچسب این مواد غذایی را در نظر بگیریم. در آمریکا هیچ الزامی برای این برچسب وجود ندارد.

دو روش اساسی در تجزیه و تحلیل GMO وجود دارد:

·         جستجو برای یک پروتئین مخصوص GMO با روش ELISA

·         تکنیک های زیست شناسی مولکولی

فقط یک نوع پروتئین در تکنیک ELISA تشخیص داده شده است و بسیاری از آنالیز ها برای غربالگری موثر لازم است. تکنیک های زیست شناسی مولکولی یک منطقه غربالگری وسیع دارند و بیشتر استفاده می شوند.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، بر اساس مجوز اعتباربخشی به دست آمده طبق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025، آن را تجزیه و تحلیل GMO-GMO را در محدوده تجزیه و تحلیل مواد غذایی مطابق با نیازهای شرکت انجام می دهد.