آزمایشگاه آزمایشگاه GLP

آزمایشگاه آزمایشگاه GLP

اختصار GLP شامل ابتدای آزمایش آزمایشگاه خوبی است که به معنی آزمایش آزمایشگاه خوب است. مفهوم تمرین آزمایشگاهی خوب در 1970 ظاهر شد. آزمایشات آزمایشگاهی خوب عبارتند از اصول مختلف طراحی شده برای اطمینان و حمایت از انسجام، ایمنی، قابلیت اطمینان، کیفیت و یکپارچگی مواد شیمیایی در آزمایشات غیر آزمایشگاهی آزمایشگاهی. با این حال، آزمایش آزمایشگاه خوب تنها به مواد شیمیایی محدود نمی شود. همچنین به دستگاه های پزشکی، مکمل های غذایی، بسته بندی مواد غذایی، مواد افزودنی رنگی و دیگر محصولات و اجزای غیر دارویی مرتبط است.

یکی از اهداف اصلی آزمایشات خوب آزمایشگاه GLP، محصولات شیمیایی و بیوشیمیایی و آزمایش ایمنی و کیفیت داروهای توسعه است. در حقیقت، آزمایشات آزمایشگاهی خوب به دنبال اثبات این است که داده های امنیتی و کیفیت به هیچ وجه تغییری نمی کنند. به منظور به حداقل رساندن ادعاهای تقلبی و سایر تناقضات، افراد و سازمان هایی که مطالعات آزمون، فرایندهای مورد استفاده، رویکرد و روش شناسی را انجام می دهند، بایستی سوابق کافی، معتبر، قابل اعتماد، سازگار و دقیق داشته باشند.

مهم است که دانش عملی در مورد آزمایشگاه آزمایشگاه خوب را بدست آوریم زیرا کارایی و بهره وری مطالعات آزمایشگاهی را تضمین می کند. حفظ 100٪ امنیت و کیفیت اولویت برای هر سازمان آزمایشگاهی است.

GLP Good Laboratory Practices مجموعه ای از سیاست هایی است که کارکرد آزمایشگاه ها را برنامه ریزی، انجام، نظارت، ضبط و بایگانی می کند. این مسئله از عدم تکرارپذیری در بسیاری از آزمایشات بیوفارمتیک را حل می کند و به اطمینان از قابلیت اطمینان و ردیابی داده های ارائه شده کمک می کند. GLP با هدف بهبود سلامت انسان و مشخصات ایمنی محیط زیست. با ارائه مسئولیت در مراحل مختلف در آزمون، آن را برای افزایش پاسخگویی و صحت داده ها با مستندات شفاف و دقیق آزمایشگاه ها پشتیبانی می کند.

برای موفق شدن در آزمایشگاه خوب، لازم است فرآیندهای کاری استاندارد را در محیط آزمایشگاهی آماده کرده و در مراحل آزمایش، تعمیر و نگهداری، کالیبراسیون و آزمایشات به این فرآیندهای استاندارد اعمال شود. فرایندهای کار استاندارد برای کاهش کارایی بین کارکنان و متغیر تست و تسهیل فرایندهای پیچیده طراحی شده اند.

به طور خلاصه، اقدامات آزمایشگاهی خوب برای استفاده از ابزارها و روشها طراحی شده اند که یک رویکرد قوی برای ترویج توسعه داده های آزمایش کافی و مدیریت کارهای آزمایشگاهی ارائه می دهند. این شامل انجام مطالعات، و همچنین گزارش و بایگانی نتایج مطالعه است. با آزمایشات خوب آزمایشگاه، می توان نتایج آزمایشگاهی را با نتایج به دست آمده در آزمایشگاه های دیگر مقایسه کرد.

سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD)، سازمان بیش از 30 کشور صنعتی، مجموعه ای از دستورالعمل های آزمایشگاه های خوب آزمایشگاه GLP را برای دستیابی به یک رویکرد سازگار در مدیریت آزمایشگاه منتشر کرده است.

در ایالات متحده، اداره غذا و دارو (FDA) نتایج آزمایش های آزمایشگاهی را که طبق روش آزمایشگاه های خوب و دستورالعمل های OECD انجام نشده است، نمی پذیرد. با همکاری FDA، کشورهای در سراسر جهان برای اطمینان از هماهنگی در داده های علمی تلاش می کنند. به همین دلیل، آزمایشات GLP Good Laboratory ضروری است. در این راستا لازم است ثابت شود که ایجاد GLP در آزمایشگاه ها و آزمایش ها و تحقیقات انجام شده طبق روش آزمایشگاه خوب به این روش اثبات شده است.

GLP در همه زمینه ها مانند بازرسی، تضمین کیفیت، مدیریت، تجهیزات آزمایشگاهی، کالیبراسیون و تعمیر و نگهداری تجهیزات، روش های عملیاتی استاندارد و مدیریت داده ها مهم است که در دستورالعمل های OECD و استانداردهای FDA مورد توجه قرار گرفته است.

سازمان ما همچنین خدمات آزمایشگاهی GLP را تحت سرویس های تست دیگر فراهم می کند. با تشکر از این خدمات، شرکت ها قادر به تولید ایمن، سریع و بدون وقفه، کاراتر، با کارایی بالا و با کیفیت بالا هستند.

خدمات آزمایشگاهی GLP تحت سایر خدمات تست ارائه شده تنها یکی از خدمات ارائه شده توسط سازمان ما در این راستا است. به غیر از این، بسیاری از سرویس های مختلف آزمون ارائه می شود.