تحلیل باقی مانده

تحلیل باقی مانده

امروزه استفاده از آفت کش ها و عواقب آن به طور مداوم مورد بحث قرار می گیرد. به دلیل فعالیت های کشاورزی سنتی، و همچنین شیوه های کشاورزی خوب به شیوه ای کنترل شده و حتی فعالیت های زیست محیطی نیز از آفت کش های طبیعی استفاده می شود. حال، اگر این استفاده بیش از حد از مواد شیمیایی یا راه ناخودآگاه، با استفاده از بقایای سلامت انسان را تهدید است و به بسیاری از موارد مسمومیت منجر می شود. علاوه بر این، مانده های آفت کش ثابت کرده اند که به تعادل محیط زیست طبیعت آسیب می رسانند. بنابراین، آلودگی محیط زیست با آفت کش ها و مشکلات در روابط تجاری با هر دو کشور Arupa اتحادیه، سرنوشت خود را پس از استفاده از آفت کش ها باید به خوبی شناخته شده است. در کشورهای توسعه یافته، تجزیه و تحلیل باقی مانده آفت کش ها در 1950s آغاز شده است.

در کشور ما این تجزیه و تحلیل ها در آزمایشگاه های معتبر آژانس اعتباربخشی ترکیه انجام می شود. در این مطالعات، هر دو مقررات قانونی صادر شده و استانداردهای منتشر شده توسط سازمان های ملی و بین المللی پیگیری می شوند. در صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای خارجی مهم است که این محصولات باقی مانده مواد شیمیایی را حمل نکنند. بنابراین، تجزیه و تحلیل باقی مانده، به ویژه از سال 1990، یک پارامتر مهم در بررسی کیفیت و تضمین کیفیت بوده است.

اگر بقایای آفت کش ها در محصولات کشاورزی که به اروپا ارسال می شوند، آنها بلافاصله اعلام می شود. بنابراین، داده های تجزیه و تحلیل باقی مانده آفت کش ها و دقیق باید با استفاده از سیستم های کیفیت تایید شود. به همین دلیل، مقامات اعتباردهی آزمایشگاه هایی که تحلیل های باقی مانده را انجام می دهند، دنبال می شوند. اعتباربخشی تأیید این آزمایشگاه توسط یک دستگاه اعتباربخشی است که برای انجام تحليل های خاص کافی است.

میزان تجزیه و تحلیل باقی مانده در محصولات غذایی بسیار گسترده است. تجزیه و تحلیل باقی مانده غالب به عنوان مثال عبارتند از: تجزیه و تحلیل عسل نفتالین، تجزیه و تحلیل از آفت کش ها در میوه ها و سبزیجات، میوه ها، سبزیجات، حبوبات و غلات و حبوبات benomyl و عزم و اراده کاربندازیم، تعیین مانده benzimidazole در شیر، تجزیه و تحلیل سموم در غذاهای چرب، روغن زیتون بنزو نفت () هسته میوه (PAH) تعیین، تجزیه و تحلیل آفت کش ها در نمونه های خوراکی.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، TS EN ISO / IEC اقتدار مجوز رسمی به درستی در 17025 بر اساس دریافت استاندارد، دامنه کسب و کار از تجزیه و تحلیل مواد غذایی در خدمت نیازهای تجزیه و تحلیل باقی مانده است.