تجزیه و تحلیل شیمیایی

تجزیه و تحلیل شیمیایی

تجزیه و تحلیل شیمیایی توسط تمام آزمایشگاه ها بر اساس اصول زیر انجام می شود:

  • Codex غذای ترکیه
  • مقررات قانونی دیگر برای غذا
  • استانداردهایی که توسط سازمان های محلی و خارجی صادر می شود
  • به طور کلی روش های آزمون و تحلیل پذیرفته شده

دامنه تجزیه و تحلیل شیمیایی انجام شده در این دامنه به شرح زیر است:

  • فلزات مانند آهن، مس، روی، سرب، جیوه و سدیم، در محصولات غذایی گیاهی و حیوانی یافت می شوند
  • مکمل های غذایی و مکمل های غذایی مشابه
  • آفت کش ها (داروهای شیمیایی) و بقایای مشابه در سبزیجات تازه و محصولات میوه ای
  • مشکلات ناشی از خشک شدن غذاهای خشک یا شرایط ذخیره سازی نامناسب (تجزیه و تحلیل مایکوتوکسین)
  • تلخی بسته به نوع محصول غذایی، خاکستر نامحلول اسید، محتوای خاکستر، حلالیت، خلوص، مقدار انرژی کاهش قند، شکر معکوس، کربوهیدرات، اسیدهای چرب آزاد قند کل، نمک و مانند آن

مناطقی که تجزیه و تحلیل شیمیایی شایع ترین آنها مربوط به مکمل های غذایی و آفت کش ها است. در طول تولید کشاورزی، تعدادی از آفت کش ها به طور کلی برای محافظت از گیاهان از آفات و گاهی اوقات برای افزایش عملکرد کشاورزی استفاده می شود. با این حال، اگر از مقادیر مشخص شده فوق استفاده شود، سلامت انسان را تهدید می کند. آن را در طول زمان در بدن انسان تجمع می بخشد و باعث سرطان می شود. بنابراین تجزیه و تحلیل باقی مانده بسیار مهم است.

مسئله دیگر این است که مواد شیمیایی مورد استفاده برای ترویج مصرف مواد غذایی و یا افزایش طول عمر محصولات. با تجزیه و تحلیل شیمیایی، مقدار رنگ، شیرینی، نگهدارنده و آنتی اکسیدان ها اضافه شده به مواد غذایی تعیین می شود. اگر مقدار مواد افزودنی مواد غذایی بیش از حد معینی باشد، یا اگر آن را برای گمراه کردن مردم به غیر از هدف واقعی خود، این خطر برای سلامت انسان است.

سازمان ما از آژانس اعتباربخشی ÖSAS، بر اساس مجوز اعتباربخشی به دست آمده طبق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025، آنالیز شیمیایی را در محدوده تجزیه و تحلیل مواد غذایی با توجه به نیازهای شرکت انجام می دهد.