آزمون مهاجرت

آزمون مهاجرت

مواد غذایی برای مواد غذایی تماس با ما آزمون مهاجرت شامل آزمون های مهاجرت عمومی و خصوصی در بسته بندی مواد غذایی، وسایل آشپزخانه و ماشین آلات پردازش مواد غذایی است
در زمینه مواد تماس با مواد غذایی، محدودیت های مهاجرت برای بسیاری از مواد بر اساس ارزیابی خطر سمی موجود در این مواد ایجاد شده است. این محدودیت ها در مقررات تماس با غذا برای کنترل قرار گرفتن در معرض این مواد برای محافظت از سلامت ما گنجانده شده است.
مهاجرت انتقال مواد شیمیایی از مواد تماس با مواد غذایی به مواد غذایی است. مقررات اتحادیه اروپا 10 / 2011 دارای دو نوع محدودیت مهاجرت برای پلاستیک است.
مهاجرت عمومی
عمومی محدودیت انتقال (OML) مربوط به مجموع تمام مواد است که می تواند مواد غذایی تماس مواد غذایی (یا محرک مواد غذایی) را تغییر دهید. حد مهاجرت عمومی یک اندازه از ضعف مواد است.
مهاجرت خاص
یک محدودیت انتقال ویژه (SML) به یک ماده مستقل اعمال می شود و بر اساس مطالعات سم شناسی است. تکنیک های تحلیلی برای شناسایی حضور این مواد در غذا (و شبیه سازی مواد غذایی) استفاده می شود.
شبیه سازی غذایی برای انجام شبیه سازی مهاجرت برای نشان دادن انطباق با محدودیت های مهاجرت اختصاص داده شده است. برای دستیابی به نتایج قابل مقایسه در تایید انطباق با محدودیت های انتقال، آزمایش باید در شرایط آزمایش استاندارد انجام شود، از جمله زمان آزمون، دما و محیط آزمایش (شبیه سازی مواد غذایی)، که نشان دهنده شرایط بدترین شرایط برای پلاستیک ها یا مقالات است.
(اتحادیه اروپا) شماره 10 / 2011 قوانینی جداگانه برای شرایط آزمون برای آزمایشات D، OML و SML ارائه می دهد.
توصیف تحلیلی و فنی آزمونهای انتقالی در استانداردهای EN زیر شرح داده شده است:
• بخشی از استانداردهای EN1186 روش تست برای آزمایش مهاجرت عمومی را توصیف می کند.
• بعضی از استانداردهای EN13130 روش تست عمومی برای آزمایش های مهاجرت خاص، از جمله اندازه گیری های تحلیلی مواد تقریبی 26 را تعریف می کنند.
لازم به ذکر است که قوانین مندرج در مقررات اتحادیه اروپا 10 / 2011 قوانین مندرج در استانداردهای EN را که در 2002 صادر شده، جایگزین می شوند.
آزمایش مهاجرت معمولا برای نشان دادن مطابقت مواد مواد غذایی با قوانین قابل اجرا است.

  • مشخصات محصول تمام مواد بسته بندی در دسترس خواهد بود
  • تمام مواد بسته بندی باید مطابق با درجه مواد غذایی (طبق قانون) در دسترس باشند.
  • آزمایش های مهاجرت برای مواد بسته بندی باید در دسترس باشد. این ممکن است بیش از یک آزمون خاص برای شبیه سازی عوامل یا در موارد خاص (برای مثال، اگر مواد بسته بندی تغییر کرده است)، برای آلودگی و تعامل با محصول بسته بندی (آزمون مهاجرت)
  • تاثیر مواد بسته بندی بر محصولات باید آزمایش شود. آزمایشات شامل اثرات مواد بسته بندی بر طعم محصول، بو، حفظ و سایر عوامل است.

قوانین آزمون مهاجرت برای مواد در تماس با مواد غذایی پلاستیکی به وضوح در تنظیمات EU Commission 10 / 2011 مشخص شده است.
برای بسیاری از مواد دیگر مانند کاغذ و مقوا، فلزات، رب ها و یا عبور جوهر چاپ از طریق بستر، قوانین آزمایش مهاجرت در قوانین ملی یا دستورالعمل های صنعت تنظیم شده است.
EUROLAB می تواند صنعت را در ایجاد یک برنامه تست مهاجرت کم هزینه برای مقالات و مواد که با بسیاری از غذاها تماس می گیرد، پشتیبانی کند. EUROLAB دارای طیف گسترده ای از تکنیک های تجزیه و تحلیل برای تجزیه و تحلیل بسیار پایین مانند کروماتوگرافی گاز، کروماتوگرافی مایع، طیف سنجی جرم، تجزیه و تحلیل عناصر و غیره است. هنگامی که روش خاصی وجود ندارد، متخصصان Intertek می توانند یک روش تحلیلی ایجاد کنند.
برای بررسی نیازهای و انتظارات ویژه خود با متخصصان ما در مورد مواد تماس با مواد غذایی، با ما تماس بگیرید.