تجزیه و تحلیل مایکوتوکسین

تجزیه و تحلیل مایکوتوکسین

مايكوتوكسين ها موادي هستند كه توسط بعضي از قالب ها مانند قارچ هاي رشته اي ساخته مي شوند و مواد سمي هستند. میكوتوكسین ها در 1960s اول مورد توجه قرار گرفتند. در آن زمان، علت مرگ و میر در بوقلمون عمومی بریتانیا، به با یک قالب است که تولید مایکوتوکسینها و خوراک آلوده نشان دادند. قالب های مختلف تولید میكوتوكسین های مختلف را ایجاد می كنند. تا به امروز، مايکوتوکسين در 400 تشخيص داده شده است. روز به روز گونه های جدید تعیین می شوند.

میكوتوكسین ها همراه با مواد غذایی كه به انسان و حیوانات منتقل می شوند و باعث مسمومیت می شوند. حتی مايکوتوکسين ها می توانند بر سر ميزان و ميزان مقاومت بدن بدنبال سرطان و مرگ باشند. حد بالايي براي ميكوتوكسين ها در كشورهاي خارجي (μg / kg) متفاوت است. به عنوان مثال،

  • آفلاتوکسین مجاز به تجارت در محصولات غذایی در کشورهای اتحادیه اروپا که در معرض حد بالایی از PPB B1 5 و گاو شیری تغذیه در 10 0,5 از ppb ppb است.
  • در کشور ما، حضور آفلاتوکسین مجاز در مواد غذایی B1 قابل معامله حد بالایی 5 از ppb آفلاتوکسین کل (B1 B2 + + + G1 G2) در حد بالایی از میزان غلظت ppb 10.

مقادیر حد اجازه داده است بسیار کوچک، برای تشخیص آلودگی از مایکوتوکسینها، که روش به نتایج بسیار حساس و دقیق اعمال می شود. روش های مختلفی برای شناسایی و تعیین مقدار مایکوتوکسین ها در مواد غذایی مختلف استفاده می شود. از آنجا که،

  • ساختار شیمیایی مايکوتوکسين ها بسيار متفاوت است و دارای خواص فيزيکی و شيميايی مختلف هستند.
  • برای تمیز کردن مایکوتوکسین ها از مواد غذایی ضروری است.
  • میکوتوکسین ها در مواد غذایی پراکنده می شوند. بنابراین، برای انجام نتایج دقیق و دقیق لازم است که آزمایشهای زیادی انجام شود.

روش های تجزیه و تحلیل معمولا مورد استفاده قرار می گیرد: کروماتوگرافی لایه نازک، کروماتوگرافی لایه نازک کیفی کروماتوگرافی لایه نازک کمی کروماتوگرافی مایع با فشار بالا و روش ELSISA.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، TS EN ISO / IEC اقتدار مجوز رسمی به درستی در 17025 بر اساس دریافت استاندارد، دامنه کسب و کار از مایکوتوکسینها در تجزیه و تحلیل مواد غذایی در خدمت تجزیه و تحلیل نیازها.