تجزیه و تحلیل معدنی

تجزیه و تحلیل معدنی

یکی از زمینه های اصلی فعالیت های آزمایشگاه هایی که خدمات آزمایشی و بازرسی را ارائه می دهند تعیین برخی از مواد معدنی و فلزات سنگین در مواد غذایی، خوراک، آب آشامیدنی و محصولات مرتبط با آب و مواد بسته بندی آنها است. اصلی مواد معدنی تجزیه شده عبارتند از سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، مس، فسفر، روی، کروم، کبالت، نیکل، سلنیوم و منگنز. فلزات سنگین مورد بررسی قرار گرفتند سرب، آرسنیک، کادمیوم، قلع و جیوه.

مواد معدنی مواد معدنی هستند که مخلوط یا با سایر عناصر در طبیعت ترکیب می شوند و در دمای معمولی در حالت جامد یا با روش های شیمیایی به دست می آیند. این مواد معدنی، که در طبیعت بسیار فراوان هستند، حدود 4 بدن انسان را تشکیل می دهند. مواد معدنی نقش مهمی در تشکیل خون و استخوان در بدن، حفظ عملکرد عصبی سالم، تقویت عضلات و تشکیل مایعات بدن دارند.

مواد معدنی نیز آنزیم ها را فعال می کنند، واکنش های شیمیایی بدن را تحریک می کنند و عملکرد سالم مغز را تقویت می کنند. بر خلاف ویتامین ها مواد معدنی مواد معدنی هستند.

نمک های معدنی در طبیعت در فرآیندی که میلیون ها سال با فرسایش سنگ ها، تبدیل شدن به گرد و خاک و شن و ماسه، به خاک و از آنجا به گیاهان می گذرد، رخ می دهد. حیواناتی که از این گیاهان و گیاهانی که در این سرزمین رشد می کنند وارد بدن انسان می شوند.

برای حفظ تعادل شیمیایی بدن در شرایط عادی، برخی مواد معدنی نیاز به تعادل دارند. مواد معدنی موثر بر یکدیگر هستند. این تعادل نباید مضر باشد. ویتامین ها می توانند کارایی مورد انتظار را انجام ندهند در حالی که مواد معدنی کمبود دارند. بنابراین، کمبود مواد معدنی مضرتر از کمبود ویتامین است. با این حال، مصرف مواد معدنی بیشتر از یک مقدار معینی نیز باعث مشکلات بهداشتی می شود. بنابراین، تجزیه مواد معدنی در مواد غذایی مهم هستند.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، بر اساس مجوز اعتباربخشی به دست آمده طبق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025، آن را تجزیه و تحلیل معدنی در محدوده تجزیه و تحلیل مواد غذایی مطابق با نیازهای شرکت انجام می دهد.