تجزیه و تحلیل خوراک

تجزیه و تحلیل خوراک

سم مخصوص عمدتا تغذیه اگر آنها یک مقدار کافی از غیر خطرناک به سلامت، محتوای مواد مغذی از مواد آلی و غیر آلی در حال حاضر به صورت آزاد حیوانات VEY یا منشاء گیاهی، طبیعت داده می شود.

تغذیه به لحاظ نظری به منظور حفظ فعالیت حیاتی حیوانات بدون توجه به کارایی، و همچنین افزایش عملکرد مورد انتظار از حیوانات داده می شود. این دو هدف در تعیین نیاز به مواد مغذی حیوانات با یکدیگر در نظر گرفته می شوند.

خوراک حیوانات را می توان به روش های مختلف طبقه بندی کرد. برای مقاصد تجاری طبقه بندی به شرح زیر است:

  • علوفه دانه: بذر گندم و حبوبات و دانه های روغنی
  • باقی مانده های صنعتی: باقی مانده فعالیت های تولیدی مانند فرز، شکر، روغن و نشاسته
  • خوراک مشتقات حیوانی: شیر و فراورده های لبنی، گوشت، استخوان، خون، ماهی و آرد مرغ و چربی های حیوانی
  • افزودنی های خوراکی

وزن ثابت مقدار معینی مواد خوراکی که پس از پخت با درجه 105 اندازه گیری می شود، وزن خشک ماده نامیده می شود. هنگامی که به اصطلاح خوراک خام، مواد غذایی در چگالی کم، به راحتی قابل هضم و ماده خشک در خوراک خام 18 در نظر گرفته می شود در خوراک. این گیاهان در نی، یونجه و چای این ویژگی دارند. تغذیه غلیظ غذا با چگالی بالا مواد مغذی، یک ماده قابل هضم و خشک است که حاوی سلولز خام تحت 18 است. این نوع غذا ذرت و سویا است.

این نباید حاوی مواد خارجی مانند علف های هرز، گرد و غبار، خاک، باکتری ها و قارچ هایی باشد که به راحتی قابل تجدید و میکروکاتوزین باشند. علاوه بر این، افزودنی هایی که برای به دست آوردن راندمان بیشتر از حیوانات استفاده می شود باید برای محدودیت های تعیین شده توسط مقررات و استانداردهای قانونی باشد. تجزیه و تحلیل طعمه در این رابطه از اهمیت زیادی برخوردار است.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، بر اساس مجوز اعتباربخشی به دست آمده طبق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025، آنالیز خوراک را مطابق با نیازهای شرکت ها در محدوده تجزیه و تحلیل مواد غذایی انجام می دهد.