آزمایشات سمیت مسمومیت حاد

آزمایشات سمیت مسمومیت حاد

تست های سمیت سیستمیک حسی برای ارزیابی سمیت مواد شیمیایی، دارویی و سایر مواد از انواع مختلف قرار گرفتن در معرض استفاده می شود. این تست ها برای تعیین اینکه آیا بسته بندی محافظ، برچسب های هشدار دهنده، راهنمای انتشار رسانه ها مورد نیاز است یا خیر، و اینکه آیا تجهیزات حفاظتی مورد نیاز است، استفاده می شود.

ابتکارات بین المللی برای استفاده از روش های آزمایش سیتوتوکسی سمی برای کاهش استفاده از حیوانات در آزمون سمیت حاد در کارگاه ارزیابی روش های بین المللی In Vitro در مورد مسمومیت حاد سیستمیک در اکتبر 2000 مورد ارزیابی قرار گرفت. بعد از این کارگاه، ICCVAM توصیه به ارزیابی بیشتر از کاربرد آن در in vitro کرد. داده های سمیت سلولی برای ارزیابی دوزهای اولیه برای مطالعات سمیت موجود در سیستم گوارش حاد جوجه های گوشتی.

برای کمک به تصویب و اجرای این روش ، راهنمایی در مورد استفاده از سند به عنوان تخمین داده توسط EUROLAB با پشتیبانی از شرکت کنندگان در کارگاه شروع دوزهای مسمومیت حاد در داخل بدن تهیه شده است.

EUROLAB پیشنهاد کرده است که مطالعات اعتبار سنجی اخیر باید بر روی دو آزمایش استاندارد سیتوتوکسی سمی با استفاده از سیستم سلولی انسان و جوندگان تمرکز کنند.

 ICCVAM برای پیشگیری از بروز سمیت سیستمیک حاد حاد در آزمایشگاهی، توصیه می کند که تحقیقات درازمدت بر روی توسعه روش های آزمایشگاهی in vitro تمرکز داشته باشند:

 ⦁ بیوانرژی

 Abol Metabolism

 سمیت مسمومیت بدن

EUROLAB و مرکز اروپایی اعتبار سنجی روش های جایگزین (که اکنون با نام EURL ECVAM شناخته می شود) یک مطالعه بین المللی اعتبار سنجی چند آزمایشگاهی را برای ارزیابی سودمندی دو آزمایش سمیت سلولی پایه آزمایشگاهی برای تخمین دوزهای اولیه برای آزمایش سمیت سیستمیک حاد دهانی طراحی کردند.

روش های جایگزین برای سمیت استنشاق حاد

NICEATM و کنسرسیوم علوم بین المللی PETA (PISC) یک سری از وبینارها در مورد روش های جایگزین برای مسمومیت حاد حاد با استانداردهای جهانی تنظیم مقررات و اطلاعات غیرقانونی را از ماه مارس تا سپتامبر 2016 ارائه دادند. سرور وبینار:

برای بررسی پتانسیل خطرات سمی بودن استنشاق، به منظور بررسی رهنمودهای قانونی قابل اجرا.

روشهای جایگزین برای شناسایی مواد شیمیایی که ممکن است باعث سمیت سیستمیک حاد با استنشاق شوند، شرح داده شده است.

مکانیسم های سمی مسمومیت حاد شناسایی شده است که ممکن است موجب بروز مسمومیت ناشی از مسمومیت شدید استنشاق شود. پس از سری وبینار، کارشناسان صنعت، دولت، دانشگاهی و سازمان های غیر دولتی تجربیات خود را با روش های جایگزین برای آزمایش سمیت تنفسی در NIH در سپتامبر 2016 مورد بحث قرار دادند و در مورد چگونگی توسعه استراتژی های اتخاذ شده توسط سازمان های نظارتی بحث کردند. گروه هایی از این جلسه برای رسیدگی به اقدامات خاص ایجاد شدند. این گروه ها به منظور پیشبرد پیشرفت در راستای اجرای آن، در صورت نیاز ملاقات می کنند.

 خلاصه ای از سری Webinars و کارگاه: Clippinger AJ، و همکاران. رویکردهای جایگزین برای آزمایش مسمومیت حاد تنفسی برای رفع نیازهای اطلاعاتی نظارتی و غیر قانونی جهانی.

استراتژی های آزمون In Vitro برای ارزیابی سمیت ناخالصی مواد نانومواد

NICEATM با PISC، EPA و دانشمندان صنعت همکاری می کند تا از یک گروه کاری متمرکز بر مسمومیت استنشاقی حمایت کند. در 2014، NICEATM درخواستی برای اطلاعات در مورد دستگاه ها و / یا فن آوری هایی که در حال حاضر برای شناسایی خطرات استنشاق احتمالی استفاده می شود (79 FR 35176، 19 June 2014) صادر کرد.

متعاقباً ، گروه كاری در سال 2015 ملاقات كرد تا خصوصیات مربوط به توسعه و ارزیابی سیستم in vitro را برای ارزیابی سمیت نانولوله های كربنی چند جداره در هنگام استنشاق تعریف كند. گروه کار تعیین کرد که سیستم in vitro پیشنهادی باید شامل سلولهای مختلف ریه باشد که در رابط هوا-مایع با هم کشت شوند و تغییرات چرخه زندگی نانوذرات و دزیمتری انسان را در نظر بگیرند. برای اطلاعات بیشتر می توانید با ما تماس بگیرید