آزمایشات اندوتوکسین باکتریایی

آزمایشات اندوتوکسین باکتریایی

ما می توانیم به طور خلاصه این کلمه را به عنوان یک جزء باکتری توصیف کنیم. نه تنها لایه پپیدیدوگلیکان، بلکه همچنین لایه غشای خارجی بر روی دیواره سلول های باکتریایی گرم منفی قرار دارد. اندوتوکسین جزء غشای بیرونی است که ذکر شده است. ساختار ترکیبی ساختار لیپوپلی ساکارید همچنین هسته شامل یک زنجیره پلی ساکارید، یک زنجیره جانبی polysaccharide خاص و جزء به نام لیپید است.

برای کسانی که علاقه مند هستند، ما می خواهیم توجه داشته باشیم که اندازه اندوتوکسین در محدوده 10 kDa تا 1.000 kDa است. از آنجا که این جزء باکتری ساختاری است، زمانی رخ می دهد که هر باکتری ساختار طبیعی خود را از دست بدهد. اگر ما در غیر این صورت بگوییم، این یک ساختار باکتری است.

آزمایش Endotoxin باکتری چیست؟

وقتی ما با آزمایش انترووکسین باکتریایی (LAL) تماس گرفتیم، به این معنی تشکیل ساختارهای سمی که بر روی دیواره سلولی باکتریهای گرم منفی بر روی محصول شکل گرفته است. باید توجه بیشتری به دستگاه های مختلف پزشکی که در تماس با بدن ما، و همچنین به مواد مخدر و آب دیالیز پرداخت می شود. علاوه بر این، تعداد نمونه های مورد مطالعه بر اساس تعداد دسته ها ممکن است در طول تولید متغیر باشد.

اگر ما به طور خلاصه اندوتوکسین ها خلاصه کنیم، این آخرین نوع سلاح است که می تواند قبل از مرگ باکتری های گرم منفی استفاده شود. آلودگی انتوبایی اغلب در مناطق مهم 3 استفاده می شود. این شامل درمان دیالیز، آماده سازی یا بسته بندی وسایل پزشکی، داروهای تزریق و تولید محصولات بیولوژیک است.

درمان دیالیز

ما می خواهیم بگوییم که آب مورد استفاده در هنگام درمان دیالیز بسیار مهم است. برای جلوگیری از آسیب به سیستم ایمنی در افراد بیمار باید بیشتر مراقبت شود. ضروری است که این مراقبت حیاتی باشد. به منظور پاسخگویی به این نیاز، ممکن است مقدار اندوتوکسین را با کاهش یا حذف مقادیر مشخص شده در فارماکوپه کاهش دهیم.

احتیاط فوق العاده ضروری است زیرا آب و یا هر محصول در تماس با بیمار مربوط به آلودگی انتوبایی است. تماس با آب می تواند در حین شستن وسایل انتقال داده شود. حتی اگر سعی کنید از آن جلوگیری کنید، نمی توانید از انتقال بیماری جلوگیری کنید. از آنجا که نوع باکتری اندوتوکسین در هر زمان می تواند منتقل شود. برخی از اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از آلودگی باکتری ها صورت می گیرد، اما متاسفانه شما نمی توانید خطر آلودگی را از بین ببرید، مهم نیست چقدر احتیاط انجام شود.

به تازگی، رایج ترین باسیل های انتروکوی منفی، پرفیوژن بافت ناکافی هستند، انعقاد داخل عضلانی و آسیب عروقی را منتشر می کنند. وقوع اندوتوکسین در خون انسان، اندوتوکسمی نامیده می شود که بعدا می تواند منجر به شوک سپتیک شود.

علاوه بر این، درمان ضایعات اندوتوکسین در جعبه های دارویی انجام می شود. بسیار مهم است که این روش را انجام دهید تا فرد را از مصرف دارو نگیرید. برای اطمینان از تخریب LPS، دمای بالاتر از 300 C لازم است. کاهش اندوتوکسین مربوط به عوامل مانند زمان گرم شدن و درجه حرارت است. در برخی از کوره های مخصوص پپایروگرافی که برای این منظور استفاده می شود، سطوح اندوتوکسین توسط 250 بار کاهش می یابد، در حالی که آمپول های شیشه ای و همچنین سرنگ ها در 30 C برای دوره ای مانند 1000 دقیقه نگهداری می شوند.

نوع آزمایشی Limoustic Amebocyte Lysate شناخته شده است که یکی از حساس ترین آزمایشات مورد استفاده برای تعیین وجود یا عدم وجود اندوتوکسین است. خون از خرچنگ نعل اسبی در طول این آزمایش استفاده می شود. چندین LPS و یا هر تقویت کننده باعث انعقاد لیوزات Limulus می شود. البته، روش های مختلفی برای انجام آزمون های اندوتوکسین باکتری وجود دارد. هر یک از این گونه ها می تواند توسط روش های مختلف به بیماران داده شود.