تست تنفس و محافظت از دستگاه تنفسی

آزمایش ماسک

برنامه محافظت تنفسی برای محافظت از كاركنان در برابر تنفس هوای آلوده به دود مضر ، مه ، گاز ، سیگار ، اسپری ، بخار یا مواد عفونی اعمال می شود. هدف اصلی جلوگیری از انتقال هوا توسط:

  • از بین بردن خطر
  • جایگزینی مواد سمی کمتری
  • استفاده از کنترل های مهندسی قابل قبول مانند محوطه ها ، محدودیت بهره برداری و تهویه
  • کنترل هایی ایجاد کنید که روش کار را از طریق سیاست های امنیتی ، شیوه های کسب و کار و برنامه ریزی شغلی تغییر می دهد

هنگامی که گزینه های فوق امکان کنترل آلاینده های موجود در هوا در محیط کار وجود ندارد ، باید دستگاه تنفس کننده مناسبی برای کارمندان در دسترس باشد. ماسک ها با از بین بردن آلاینده های ذرات موجود در هوا (دستگاه تنفس ذرات) یا توسط دستگاه های تنفسی که هوا را با کارتریج / جعبه ای که مواد شیمیایی و گازها را فیلتر می کنند از کاربر محافظت می کنند. به منظور حفظ سلامت چنین کارمندی ، در صورت نیاز به چنین تجهیزات ، به هر یك از كاركنان دستگاه تنفس داده می شود. کارفرما دستگاه تنفسی مناسب و مناسبی را برای اهداف مورد نظر ارائه می دهد. متخصصان بهداشت حرفه ای می توانند در مورد مواد شیمیایی در محل کار برای انتخاب محافظت مناسب تنفسی توصیه کنند ، در حالی که کنترل عفونت می تواند در مورد ماسک مناسب برای بیماری های عفونی مشاوره دهد.

معیارهای امنیتی

  • محافظت تنفسی CH 15-017
  • CH 15-014 نکات مربوط به کیفیت هوا
  • تجهیزات حفاظتی شخصی CH 15-055 (PPE)
  • مسئولیت پذیری

استانداردهای اصلی آزمون ما

TS EN 138

دستگاه های محافظ تنفسی-دستگاه تنفس هوای تازه که برای ماسک تمام صورت ، ماسک نیمه صورت یا ماسک از نوع دهان استفاده می شود - ویژگی ها ، آزمایش ها و علامت گذاری

TS EN 405

دستگاه های حفاظتی تنفسی-نصف ماسک با دریچه های محافظ در برابر گازها یا گازها و ذرات-خواص ، آزمایش ، علامت گذاری

TS EN 12083

دستگاه تنفسی محافظ - تکنیک های تنفس شیلنگ (فیلترهای بدون نقص) - فیلترهای گرد و غبار ، فیلترهای گاز و فیلترهای ترکیبی - ویژگیها ، آزمایشها و علامت گذاری

TS EN 136

دستگاه های محافظ تنفسی-ماسک های کامل صورت-ویژگی ها ، آزمایش ها ، مارک گذاری

TS EN 140

دستگاه های حفاظتی تنفسی-نصف ماسک و ماسک های چهارم-خواص ، آزمایش ، علامت گذاری

TS EN 402

دستگاه های حفاظتی تنفسی - دستگاه کنترل تنفس نوع خود تنظیمی دستگاه تنفس مدار باز با ماسک صورت کامل یا ماساژ دهان با استفاده از هوای فشرده شده - برای فرار - قوانین ، آزمایش ها ، علامت گذاری

TS EN 12942 / A1

دستگاه های محافظ تنفسی- دستگاه های فیلتر شده به کمک نیرو با ماسک های تمام صورت ، ماسک های نیمه یا چهارم ماسک- ویژگی ها ، آزمایش و علامت گذاری

TS EN 14435

دستگاه های تنفسی دستگاه تنفسی - دستگاه تنفس هوای فشرده شده با فشار باز با ماسک نیمه ماسک که برای استفاده فقط با فشار مثبت طراحی شده است - قوانین ، آزمایش ها ، علامت گذاری

TS EN 14593-1

دستگاه های محافظ تنفسی - دستگاه تنفس خط هوای فشرده شده با دریچه تقاضا - قسمت 1: دستگاه کامل ماسک صورت - قوانین ، آزمایش ها ، علامت گذاری

TS EN 14593-2

دستگاه های حفاظتی تنفسی - دریچه تقاضا ، دستگاه تنفس خط هوای فشرده شده - قسمت 2: دستگاه نیمه ماسک با فشار مثبت - قوانین ، آزمایش ها ، علامت گذاری

TS EN 402

دستگاه های تنفسی تنفسی - دستگاه تنفس هوای فشرده شده مدار باز و خود محور برای فرار ، با ماسک صورت و ماسک صورت پوست مجهز - ویژگی ها آزمایش و علامت گذاری

TS EN 14683

ماسک های جراحی - ویژگی ها و روش های آزمایش

TS EN 14529

دستگاه های حفاظتی تنفسی - دستگاه تنفس هوای فشرده شده مدار باز که دارای حاوی شیر مثبت کنترل فشار ریه با فشار مثبت است و فقط برای اهداف فرار طراحی شده است - قوانین ، آزمایش ها ، علامت گذاری

TS EN 12942 / A2

دستگاه های محافظ تنفسی - دستگاه های فیلتر شده به کمک نیرو با ماسک های تمام صورت ، ماسک های نیمه یا چهارم - ویژگی ها ، آزمایش و علامت گذاری

TS EN 405 + A1

دستگاه های محافظ تنفسی - نیمه ماسک فیلتر شده با شیر محافظ در برابر گازها یا گازها و ذرات - خواص ، آزمایش و علامت گذاری

TS EN 149 + A1

دستگاه های محافظ تنفسی - نصف ماسک با فیلترها برای محافظت در برابر ذرات - خواص ، آزمایش و علامت گذاری

TS EN 12942 / A2

دستگاه های محافظ تنفسی- دستگاه های فیلتر شده به کمک نیرو با ماسک های تمام صورت ، ماسک های نیمه یا چهارم ماسک- ویژگی ها ، آزمایش و علامت گذاری

TS EN 1827 + A1

دستگاه های حفاظتی تنفسی - نصف ماسک با فیلتر جداشده و بدون دریچه تنفس برای محافظت در برابر گازها و ذرات یا ذرات تنها - ویژگی ها ، آزمایش ها ، علامت گذاری

TS EN ISO 17510-2

درمان تنفسی آپنه خواب - قسمت 2: ماسک و لوازم جانبی برنامه

TS EN 1827 + A1

دستگاه های حفاظتی تنفسی - نیمه ماسک قابل جدا شدن را فیلتر می کند بدون دریچه های تنفسی برای محافظت در برابر گازها یا گازها و ذرات یا ذرات فقط - خصوصیات ، آزمایشات ، علامت گذاری

TS EN 136 / AC

دستگاه های محافظ تنفسی-ماسک های کامل صورت-ویژگی ها ، آزمایش ها ، مارک گذاری

TS EN 136 / T1

دستگاه های محافظ تنفسی - ماسک های کامل صورت - ویژگی ها ، آزمایش ها ، مارک گذاری

TS EN 12083 / AC

دستگاه تنفسی محافظ - تکنیک های تنفس شیلنگ (فیلترهای بدون نقص) - فیلترهای گرد و غبار ، فیلترهای گاز و فیلترهای ترکیبی - ویژگیها ، آزمایشها و علامت گذاری

TS EN 14683

ماسک صورت پزشکی - مورد نیاز و روشهای آزمایش

تمام اعضای تیم ما امتحان و ارزیابی عملی شناخته شده در صنعت را برای آزمون چهره به چهره قبول کرده اند و توسط آژانس اعتباربندی UAF معتبر شناخته شده اند. تیم ما از نزدیک برای ارتقاء بهترین تمرینات با سلامت انسان و افزایش آگاهی از تست چهره مناسب همکاری می کند. تیم ما همچنین شامل ارزیابان در برنامه EUROLAB است.

ترکیه و اروپا که با داشتن بیش از 20 سال تجربه در تست های ماسک در ترکیه ، تستر Fit Fit را با UAF پوشش می دهند ، یکی از بالاترین آزمایشگاه های معتبر را دارند.

چه چیزی تست شده است

کلیه کاربران بخش های محکم مانند دستگاه تنفس یا دستگاه تنفس هوای فشرده ، نیاز به آزمایش سایش دارند.

چرا باید از تجهیزات محافظ تنفسی با کارایی بالا استفاده کنید ، اگر فردی که ماسک را به درستی نپوشید ، از محافظت داده شده ریسک نکنید؟

تست تناسب اندام یک تست ساده است که بررسی می کند اگر ماسک فرد متناسب با شکل و اندازه صورت باشد.

 

هنگامی که به طور مناسب پوشیده شود ، RPE (تجهیزات حفاظتی تنفسی) باید کاربر را از خطرات آب و هوایی (ذرات ، گرد و غبار ، گازها و غیره) محافظت کند. تحقیقات اخیر نشان داده است که تقریباً 50٪ ماسک محافظت از چهره مورد استفاده سطح محافظت پیش فرض را در اختیار کاربر قرار نمی دهد. بزرگترین دلیل این امر این است که فقط مناسب نیست!

در حالی که مردم به هر شکل و اندازه ای می آیند ، بعید نیست که نوع یا اندازه خاصی از قطعه صورت RPE مناسب همه باشد. تست تناسب چهره به اطمینان از مناسب بودن ماسک انتخابی برای کاربر کمک می کند.

از نظر اخلاقی ، ما وظیفه داریم اطمینان حاصل کنیم که کارگران با خیال راحت به خانه می روند و در حین کار در معرض خطرات آب و هوایی قرار نمی گیرند.

از نظر قانونی ، آزمایش چهره به چهره یک الزام برای کنترل مواد خطرناک برای سلامتی ، تنظیم سرب و کنترل تنظیم آزبست است. این مقررات بیان می کنند که PPE باید برای هدف خود "مناسب" باشد - در این حالت باید کاربر را از خطرات آب و هوایی محافظت کند.

کلیه کاربران قطعات چهره مناسب و محکم یا مناسب که برای هر ماسکی که می پوشند نیاز به آزمایش مناسب چهره دارند. همه موارد زیر به عنوان "اتصالات نزدیک" تعریف شده اند: ماسک های کامل تنفسی (از جمله فشار مثبت) ، ماسک های فرار ، ماسک های تنفسی برقی ، نیمه ماسک های قابل استفاده مجدد و نیمه ماسک های یکبار مصرف.

در تست تناسب اندام ، دو نوع تست ، کیفی و کمی وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر در مورد اینکه ماسک ها را با چه روش هایی می توان آزمایش کرد و این آزمایشات شامل چه مواردی است ، به صفحات اطلاعات دیگر ما مراجعه کنید.

در حالت ایده آل ، تست تناسب صورت باید در مرحله انتخاب ماسک انجام شود تا کارفرمایان اطمینان حاصل کنند که می توانید مدل ها و اندازه های مناسب ماسک را خریداری کنید. مجدداً ، آزمایش تناسب چهره نیز باید بطور منظم انجام شود (معمولاً هر یک ، دو یا سه سال بسته به خطر) یا کاربر نیاز به از دست دادن یا افزایش وزن داشته باشد ، کارهای قابل توجهی در دندانپزشکی داشته باشد یا جای زخم ، خال یا سایر ویژگی های صورت را به دست آورد. واشر ماسک صورت را ملاقات می کند.

ما تست های کمی و کیفی ارائه می دهیم

ما دو نوع تست تناسب صورت را انجام می دهیم ، کیفی و کمی ، هر دو شکل چهره فرد را با یک ماسک سازگار مطابقت می دهند تا از مهر و موم محکم اطمینان حاصل شود.

آزمون کیفی

این فقط برای ماسک های یکبار مصرف و نیمه صورت استفاده می شود.

فرد روی سر و شانه های خود کلاه پوشیده است و تستر محلول تلخ را برای کلاه پاشیده می کند.

کاربر یک سری تمرینات انجام می دهد ، مانند چرخاندن سر از یک طرف به طرف دیگر.

اگر فرد بتواند محلول را طعم دهد ، در واشر ماسک استراحت وجود دارد.

آزمون کمی

مورد استفاده برای کلیه ماسک های تنگ ، از جمله ماسک های کامل صورت.

این ماسک به یک دستگاه شمارش ذرات (یک Portacount) وصل شده است.

دستگاه تشخیص می دهد که آیا ذرات موجود در هوا از شکاف مهر و موم روی ماسک عبور می کنند یا خیر.

در پایان آزمون ، دستگاه "موفقیت" یا "شکست" را به شما می دهد.