آزمایش های بارگذاری میکروبی

آزمایش های بارگذاری میکروبی

آزمایش شمارش میكروبی، همچنین نام آزمون بارگذاری بیولوژیکی یا آزمایشی بارگیری میكروبی برای نظارت بر مواد خام، نمونه های فرآیند و محتوای میکروبیولوژیکی در محصولات دارویی، بیولوژیکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، محصولات تغذیه ای و صنایع پزشکی انجام می شود. . FDA انتظار دارد شرکت ها برای نظارت بر بار بار زیستی بر محصولات مورد استفاده برای انسان و حیوانات نظارت داشته باشند. آزمایش بار زیستی می تواند به چندین روش انجام شود، بسته به ماهیت مواد مورد آزمایش.

 فهرستی از روش های استخراج زیر را ارائه می دهد. روش استخراج روش برای از بین بردن میکروارگانیسم ها از محصول مورد آزمایش است.

 ⦁ غوطه وری

 ⦁ شستشو / شستشو

 ⦁ نمونه برداری سطح

 ⦁ رقت

 فهرستی از روشهای شماره گذاری شده در زیر ارائه شده است. روش شماره گذاری روش مورد استفاده برای تعیین تعداد میکروارگانیسم های زنده، استخراج شده از محصول مورد آزمایش است.

 ⦁ فیلتر غشایی

 ⦁ پوشش مستقیم

 ⦁ احتمالا شماره (MPN)

 تست بارگذاری میکروبی باید تأیید شود تا اطمینان حاصل شود که این روش در تعیین مقدار میکروبی مواد در یک محصول آزمایشی موثر، دقیق و قابل بازیافت است. مناسب ترین روش باید به عنوان بخشی از توسعه روش شناخته شود. تأیید با روش بهترین بهبودی موجودات بدون هیچ گونه مهار انجام خواهد شد. اعتبار سنجی در هر USP / EP برای محصولات دارویی یا بیوتکنولوژی و AAMI برای دستگاه های پزشکی انجام می شود. آرایشی و بهداشتی در راهنمای FDA BAM آزمایش شده است.

 MQA همچنین ممکن است روال های سوزاندن زیستی خاص را برای نمونه هایی که برای آزمایش مشکل است، توسعه دهد.

 روشهای تعیین تعداد میکروبی کل

 هنگامی که نمونه آماده می شود، برای تعیین تعداد کل سلول های موجود در غذا، چندین روش وجود دارد. بسیاری از این روش ها همچنین امکان شمارش گروه های باکتری مهم مانند کالیفرم را می دهد. چند نفر ممکن است به شما اجازه می دهند تا تعدادی از میکروب های خاصی از قبیل سالمونلا را شمارش کنید. 1. تعداد صفحات استاندارد (SPC) رایج ترین روش برای تعیین تعداد واحدهای تشکیل دهنده کلنی (CFU) در یک غذا. استفاده از یک اسمیر یا صفحه پلاستیکی حاوی یک نمونه مواد غذایی همگن (روانگردو ممکن است بر روی صفحات نشتی زنده بماند). انکوباتور 35 ± 48 ساعت هوازی در 2 درجه سانتیگراد است. تعداد صفحات هوازی APC - سلول های گازدار بر سطح آگار و انبساط هوازی است.

 مزیت:

 1. آسان برای انجام
 2. AOAC (انجمن رسمی متخصصین تحلیلی) برای بسیاری از غذاها تایید شده است

 معایب:

 1. نتایج حداقل برای ساعت 16-18 (معمولا طولانی تر) در دسترس نیستند.
 2. شمارش در یک غذای تحت تأثیر چندین عامل، از جمله:
 3. روش نمونه گیری و توزیع MO در مواد غذایی
 4. ماهیت گیاهان دارویی (اکثرا از ایروب های مزوفیل و ایروب)
 5. طبیعت غذا
 6. پارامترهای داخلی محیط رشد منعکس کننده MO درک شده است.
 7. زمان انکوباتور و دما (پارامترهای خارجی)
 8. آنتاگونیسازی میکروبی در میان گونه های غذایی
 9. شمارنده شمع شمعدانی - نسخه اتوماتیک SPC یک صفحه مارپیچ (بازوی رها کردن است که تنها به عنوان یک سوزن بر روی بازخوانی عمل می کند)، دستگاهی است که حجم یکنواخت مایع را بر روی یک صفحه آگار چرخان پخش می کند. آگار سپس انکوباتور و شمارش می شود. 10 در یک صفحه تنها می تواند به طور موثر به محدوده غلظت 5 ارائه، اما شماره نیاز به یک شبکه شمارش خاص.

 مزایای استفاده از SPC:

 1. آسان برای انجام (آموزش کمی مورد نیاز)
 2. کمتر مواد مورد استفاده (صفحات آگار، حفره های رقیق، پیپت ها)
 3. 3-4 X می تواند نمونه های بیشتری را در ساعت اجرا کند
 4. پوشش اسپیرال یک روش AOAC است که با مقادیر SPC قابل درک است.

 معایب:

 1. ذرات غذایی می توانند بازوی بسته بندی را مسدود کنند - مناسب تر برای مایعات مانند شیر
 2. خشک پتروفیلم

 Iki دو فیلم پلاستیکی با هم در یک طرف و با ساندویچ پوشیده شده است

 ⦁ اجزای رسانه کشت، رنگ تترازولیوم (کاهش رنگ) و آب