تست سازگاری اکسیژن

تست سازگاری اکسیژن

50 توسط بیش از هزاران دستگاه پزشکی که هر روز در مرکز بهداشت و درمان و یا بسیاری از مناطق در سراسر جهان استفاده می شود، تخمین زده می شود.

دستگاه های پزشکی ابزار و دستگاه هایی هستند که نیاز به کنترل جدی دارند. این به ضرورت بیشتری برای دستگاه های بسیار دقیق پزشکی تبدیل شده است که تاثیر مستقیمی بر زندگی انسان دارند و به طور کلی نیازمند سرمایه گذاری قابل توجه هستند. در بیش از یک مورد، دستگاه های پزشکی هزینه های نگهداری بسیار بالایی دارند و برخی هزینه های تعمیر و نگهداری بالا دارند. برخی از آنها نسبتا کوتاه مدت هستند.

دستگاه های پزشکی و یا در بسیاری از زمینه های دیگر بسیار دقیق کار می کنند، کنترل ها و مواد در هر زمینه بسیار حرفه ای می شوند. بنابراین، می تواند عواقب غیر منتظره ای در صورت هر وضعیت بد یا محیط زیست داشته باشد.

اکسیژن اولین بار توسط جوزف Priestly در سال 1774 با حرارت دادن جیوه (II) اکسید کشف شد. در 1981، Lavoisier نتیجه گیری کرد که اکسیژن یک ماده هوا است که در احتراق مؤثر است. این ماده اکسیژن نامیده می شود که باعث اسیدی شدن آن می شود. نیاز واقعی برای این بود که تمام اسیدها با اکسیژن وارد شوند.

گاز اکسیژن یکی از مهمترین شرایط برای زندگی است. لازم برای رویداد تنفسی، با اکسیداسیون مواد آلی، زغال سنگ، گاز، چوب، مانند احتراق مواد، بسیار شدید است. قضاوت از میزان جو! گاز اکسیژن منبع اکسیژن توسط اکسیژن آزاد تشکیل شده است که با فتوسنتز اتفاق می افتد. گیاهان فیتوپلانکتون و گیاهان در دریا اکسیژن را برای موجودات زنده تنفس می کنند.

اکسیژن بدون رنگ یا بو دارای شماره اتمی 9 و وزن اتمی 16 است.

گاز اکسیژن، O2، یک گاز قابل اشتعال است و ممکن است شرایط غیر منتظره را به عنوان قابل اشتعال یا انفجاری در برخی از محیط ها ایجاد کند.

فرایند احتراق گاز اکسیژن به عنوان یک واکنش پارتیشن با ستاره های غول پیکر که در قسمت های بسیار سبک تر هسته استفاده می شود، دیده می شود. این احتراق در دمای 1.5 × 109 K و تراکم 1010 کیلوگرم / m3 رخ می دهد.

اگر در دستگاه های ناشناخته یا واکنش دهنده موجود باشد، در صورت ترکیب با اکسیژن و گرما، ممکن است باعث احتراق یا انفجار بیشتر شود. به همین دلیل، آزمایش های مختلف با استفاده از تست های سازگاری با اکسیژن انجام می شود و بنابراین می توان از وضعیت منفی احتمالی جلوگیری کرد.

هنگامی که در تعریف آزمون سازگاری با اکسیژن می آید، مراحل آزمایش که برای کنترل هدفمند سازگاری دستگاه های پزشکی با اکسیژن و اجتناب از وقایع مختلف خطرناک مانند انفجار، احتراق و تغییر ساختار با تماس با اکسیژن به عنوان دستکاری داده می شود، نامیده می شود.

برای جلوگیری از اثرات منفی چرخه اکسیژن، باید منابع انرژی تجدیدپذیر مانند خورشید، زمین گرمایی، باد و غیره استفاده شود. گاز طبیعی، که یک ماده آلاینده کمتر است، ممکن است به جای زغال سنگ ترجیح داده شود.

شما می توانید با آزمایشگاه Eurolab با آزمایشات سازگاری با اکسیژن برای محصولات پزشکی خود کار کنید و شما می توانید امتیازات کیفیت و خدمات عالی را احساس کنید.

شما می توانید با تکمیل فرم تماس در وب سایت، با تماس و یا از طریق آدرس ایمیل برای هر نوع خدماتی که در مورد شما کنجکاو هستید و می خواهید برای حمایت از آزمون سازگاری اکسیژن دریافت کنید، با ما تماس بگیرید. ما همیشه آماده ارائه تمام آزمایش های لازم برای وسایل پزشکی هستیم.