آزمایشات آلودگی ذرات

آزمایشات آلودگی ذرات

شناسایی آلاینده های ذرات اولیه اولین گام برای بسیاری از صنایع برای حل مشکلات بالقوه خطر آلودگی است که ممکن است به طور غیر منتظره در چند نقطه در طول زنجیره تامین اتفاق می افتد. تنها زمانی که منبع شناخته شده است، می توان اقدام به کنترل و جلوگیری از آلودگی در آینده انجام داد.

مطالعات آلودگی ذرات شامل شناسایی ذرات میکروسکوپی، جداسازی فازهای ذرات مختلف تولید باقی مانده تولید نامتقارن و تعیین منبع (ها) آلودگی های مختلف است. برای مثال، اثر ذرات رسیدن به نمونه های با ارزش مانند داروها و وسایل پزشکی گسترده است؛ ناکارآمدی در فرایندهای تولید، کمبود کیفیت محصول و تاخیر در ارائه محصولات به بیماران.

تیم تجزیه و تحلیل آلودگی ما یک روش استراتژیک برای شناسایی آلاینده ها با تخصص در نمونه برداری و تهیه نمونه، بازرسی بصری / فیزیکی، شناسایی مواد شیمیایی و تجزیه و تحلیل ریشه مورد استفاده قرار می گیرد. رویکرد ما به ارائه بینش بر اساس شواهد علمی لازم برای تسهیل تصمیم گیری آگاهانه متمرکز شده و بنابراین تاثیر منفی آلودگی ذرات بر کیفیت محصول (و ایمنی) یا بهره وری تولید کاهش می یابد. با استفاده از تکنیک های میکروسکوپی، ذرات آلاینده به صورت دیجیتالی برای ردیابی قانونی پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. پس از ارزیابی میکروسکوپی اولیه، تجزیه و تحلیل می تواند بر روی ذرات جدا شده با استفاده از اسپکتروسکوپی اسپری رادیوگرافی (EDX) با استفاده از میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM) یا طیف سنجی ارتعاش (Infra-Red یا Raman) انجام شود. مشخص کردن اندازه یا شکل ذرات آلاینده، میکروسکوپ؛ تجزیه و تحلیل تصویر و اندازه گیری ذرات برای ارزیابی و مقایسه مقادیر آلودگی های پنهان و مشکوک برای افزایش شواهد موجود در منابع بالقوه استفاده می شود.

EUROLAB هر دو خدمات استاندارد و سریع تحویل را برای شناسایی و مشخص کردن آلودگی های ذرات و ناخالصی با استفاده از تکنیک های زیر ارائه می دهد:

 • میکروسکوپ: نور (و نور پلاریزه شده):
 • میکروسکوپ کانفوکال رامان
 • طیف سنجی مادون قرمز فوریه (ATR-FTIR) میکروسکوپ
 • میکروسکوپ الکترونی انتقال (TEM)
 • میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM، SEM / EDX)
 • طیف سنجی مولکولی: شامل طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR) و اسپکتروسکوپ رامان
 • تجزیه و تحلیل سطح: طیف سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس (XPS)
 • تجزیه و تحلیل حرارتی، به عنوان مثال کالریمتری اسکن دیفرانسیل (DSC)

 نمونه

 • ذرات یا الیاف خارجی به عنوان محصولات پودر در یک محصول رنگی سبک تر و یا نقاط سیاه در مواد رنگی دیده می شود
 • باقی مانده های تمیز کردن و تعمیر و نگهداری
 • انحلال در شمع مواد اندازه و ذرات مختلف ذرات و یا ذرات و یا ذرات مشاهده شده در ذرات
 • سایش فلز و خوردگی منجر به ذرات فلزی خارجی از لوله ها، پمپ ها و ظروف
 • ذرات از تجهیزات فرآیند (به عنوان مثال ذرات PTFE از فیلترها، مفاصل و یا واشرها)
 • قطعات شیشه ای به علت خوشه بندی یا شکستن شیشه
 • مواد بیولوژیکی منشاء میکروبیولوژیکی
 • ذرات فلزی که در آن تولید یا جغرافیایی مهم است.
 • لاستیک، سیلیکون یا دیگر ذرات پلیمری یا ذرات تفلون از فیلتر، مفاصل یا مهر و موم

ما دارای صلاحیت کامل بررسی نتایج تحلیلی و ارائه راهنمایی برای ارزیابی یافته های مطالعات تحلیلی است که بر وقایع آلودگی مرتبط با تولید، مهندسی و زنجیره تامین تمرکز می کنند و شناسایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه. تجربه گسترده ما در بسیاری از بخش ها مانند شیمی، محصولات مصرفی، دارویی، دستگاه های پزشکی، پلیمرها و پوشش ها، دانش لازم را برای شناسایی و شناسایی آلودگی های ناشناخته و اطلاعات بیشتر در مورد زنجیره های عرضه و فرایندها فراهم می کند. و همکاری با مشتریان ما برای اجرای اقدامات لازم برای کنترل آلودگی یا برای بررسی اقدام قانونی.

شما می توانید با ما تماس بگیرید برای هر گونه پشتیبانی فنی و اطلاعات در مورد آزمایشات آلایندگی ذرات.