تست های مخفیکاری رادیویی

تست های مخفیکاری رادیویی

سه ماده افزودنی میکروکولتیک، تنگستن (W)، اکسید زیرکونیوم (ZrO 2) و سولفات باریم (BaSO 4) پلیمرهای حافظه شکل (SMP)، برای افزایش میزان رادیو اکتیو مواد بیولوژیکی فوم انتخاب شدند. علاوه بر این از پرکننده به باعث تغییرات قابل توجهی در دمای انتقال شیشه ای، مواد افزایش چگالی، منافذ با قطر کاهش و کل بار 20 بهبود حجم (4 درصد ZrO W و فوم پر نشده بار کاهش می یابد حدود 70 2). اضافه شدن W زمان بهبودی را افزایش می دهد؛ ZrO 2 باعث تغییر اندکی در طول زمان برای شکل دادن به بهبودی می شود؛ BaSO 4 زمان بازیابی را افزایش می دهد. 2.00 شدت متوسط ​​اشعه ایکس مقیاس (به طور متوسط ​​XD)، مقدار متوسط ​​از یک xnumx'n استاندارد GDC سیم پیچ XD؛ درصد 0.62 W میانگین XD بین 4، ZrO 1.89 به 2 و KaS1.39 به 04 را افزایش می دهد. رادیو کدورت افزایش افزودنی، کنترل سینتیک حافظه شکل، SMP مورد استفاده برای تولید فوم داشتن بهبود کدورت اشعه ایکس و مواد پزشکی برای چگالی کم.

تست های مخفیکاری رادیویی

N، N، N '، N' تتراکیس (2-هیدروکسی پروپیل) اتیلن (hPED ،،، سیگما آلدریچ)، تری اتانول آمین (TEA، 98، سیگما آلدریچ) و هگزامتیلن دیایزوسیانات 2,2,4-تری متیل (TMHD است، TCI امریکا، 2، 2، 4 و 2، مخلوطی از 4 و Monomers 4) مونومرهای مورد استفاده در سنتز بودند. BaSO 4 (اندازه ذرات 3، سیگما آلدریچ)، ZrO 2 (اندازه ذرات 5، سیگما آلدریچ) و W (اندازه ذرات 1، 95، Alpha Aesar). مواد افزودنی هر دو مونومر و افزودنی بدون اصلاح استفاده می شوند.

سنتز فوم

فوم های گرمایشی SMP با استفاده از ترکیبات گزارش شده توسط EUROLAB تهیه می شوند. xnumxb سه مونومر ساعت 3 دمای اتاق از یک چرخه گرمایش، یک سطح شیب دار بین 6 C به 20 C. پس از ساعت 50 16 گراد باشد واکنش نشان داد به شکل یک ترکیبی از پری پلیمر است به سمت چپ تا خنک شود. دمای اتاق و در اتاق نیتروژن تا زمانی که استفاده شود. الکل نسبت 50 به 2: 100: 40 مجاز به تشکیل یک شبکه که در آن مخلوط قبل از پلیمر XNUMX روز قبل از فوم ساخته شده است. دوم، یک premix الکل ساخته شده است حاوی مقادیر stoichiometric از الکل، سورفکتانت ها و کاتالیزورها.

گام نهایی ترکیبی از هر دو پرمیکس با یکی از انواع افزودنیها و فاکتورهای دمایی فیزیکی با استفاده از مخلوط کردن با سرعت بالا برای تولید فوم های همگن می باشد. غلظت مورد نظر 16 g افزودنی های فوم 1 درصد (0.831 g BaSO 4، 0.907 g برای ZrO، 2W و 3554 g) و 4 8 درصد 3.324 g BaSO 4، 3.626 g برای ، 2). پراکندگی ذرات در فوم ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM) مورد بررسی قرار گرفت.

SEM میکروسکوپ با استفاده از توان 15.0 کیلوولت و فاصله نمونه اول و 15 میلی متر. بزرگنمایی 112 با استفاده از 332 با استفاده از هر دو پراکندگی پشت و پراکندگی ثانویه و با استفاده از بازتاب عقب مورد مطالعه قرار می گیرد. فاصله نمونه از 15 میلی متر تغییر می کند تا بهترین دید را داشته باشد. تراکم فوم ها به غلظت گاز موجود در کف در حین سنتز بستگی داشت و بنابراین مقدار سورفاکتانت ها ، کاتالیزورها ، عوامل دمنده فیزیکی و شیمیایی برای دستیابی به حداکثر غلظت م gasثر گاز بدون ایجاد پارگی سلول متفاوت بود. کف قبل از تمیز کردن و پردازش از نظر منافذ همگن ارزیابی می شود. پس از تمیز کردن ، فوم ها خشک شده و در یک ظرف مهر و موم شده با مواد خشک کننده ذخیره می شوند ،

لطفا برای اطلاعات بیشتر در مورد تست های بی نظیر رادیویی با ما تماس بگیرید.