تست های سمیت سیاتیک زیر سونوگرافی

تست های سمیت سیاتیک زیر سونوگرافی

دستورالعمل های تست در گروه ایزو 10993-1 هر دو سمی بودن و سمیت کاهنده در همان دسته بندی کلی بیولوژیکی. مدت زمان قرار گرفتن در معرض قرار گرفتن در معرض و زیر سونوگرافی متفاوت است. سميت سيستميک زير سوزني به عنوان اثرات نامطلوب بعد از چندين يا مداوم در معرض بين 24 ساعت و روز 28 تعريف مي شود. سمیت سیستمیک زیر سونوگرافی به عنوان عوارض جانبی است که پس از تجویز مداوم یا مداوم یک نمونه آزمایشی به 90 تعریف می شود. روزی بیش از حیوانات حیوانی نیست. منطق انتخاب یک آزمایش فرعی و یا فرعی باید براساس مدت زمان استفاده بالینی برای دستگاه پزشکی، ماهیت قرار گرفتن در معرض و استراتژی تست کلی باشد. روش قرار گرفتن در این آزمایش ها معمولا توسط تزریق عصاره ها (داخل وریدی و / یا داخل صفاقی) و لانه گزینی می باشد. انتخاب مسیر قرار گرفتن در معرض بر اساس کاربرد بالینی دستگاه است. تزریق عصاره ها اغلب برای دستگاه هایی که با مایعات بدن تماس می گیرند، یعنی همودیالیز و استفاده از کاتترهای طولانی مدت (عروق و ادرار) استفاده می شود. این روش همچنین برای ارزیابی دستگاه هایی با تماس مستقیم با بدن غیر مستقیم یا ارتباطات خارجی استفاده می شود و نه برای کاشت در نظر گرفته شده است. برای دستگاه های کاشته شده

برای تزریق روش های استخراج، جوندگان (موش ها یا موش ها) روزانه با عصاره های تازه تهیه شده تزریق می شوند. حجم تزریق معمولا 10-20 mL / kg وزن بدن است. از آنجا که عصاره استفاده می شود، دوزهای بالینی یا روابط مواجهه تعریف نمی شود و بنابراین یک دوز فاکتور ایمنی نمی تواند تعیین شود. حیوانات روزانه برای علائم / نشانه ها مشاهده می شوند. سمیت، وزن بدن بارگیری در هفته و مصرف مواد غذایی می تواند هفتگی (گزینه ای) انجام شود. در پایان دوره آزمایش، نمونه های خون برای تجزیه و تحلیل آسیب شناسی بالینی، حیوانات تخلیه می شوند و برای هفته های 2-4 کالبد شکافی انجام می شود. سازمانها برای مقایسه گروهی وزن شدند و برای ارزیابی هیستوپاتولوژی پردازش شدند. اگر چه ایزو 10993-11 پروتکل تست خاصی را اعطا نمی کند، این استاندارد فعلی هدایت پارامترهای توصیه شده برای ارزیابی را ارائه می دهد.

مطالعات سمی

مطالعات سم شناسی حیوانات درون آزمایشگاهی و in vivo برای شناسایی و اندازه گیری اثرات جانبی کوتاه مدت و بلندمدت کاربردی و مورفولوژیکی یک دارو انجام می شود. مطالعات سمی ممکن است شامل مطالعات مسمومیت حاد، مطالعات سمیت جانبی یا زیر سوری، مطالعات سمیت مزمن، مطالعات سرطان زایی، مطالعات سمی خاص، مطالعات سمیت تولید مثل، مطالعات ژنتیک سمیت و مطالعات سم شناسی باشد.

مطالعات سمی حاد

مطالعات سمی حاد برای اندازه گیری اثرات نامطلوب کوتاه مدت دارو در زمان مصرف در دوزهای تک یا چند بار برای بیش از 24 ساعت طراحی شده اند.

نتایج مطالعات سمیت حاد:

 دوز دوز مناسب برای مطالعات چندزیستی.

 Hedef اندام های بالقوه هدف سمیت.

 Zaman دوره زمانی از مشاهدات بالینی ناشی از مواد مخدر.

 ⦁ گونه ها، تفاوت های خاص در سمیت.

 آکوت Potential برای سمیت حاد در انسان.

 Tahmini تخمین دوز حاد برای انسان ها.

 مطالعات فرعی یا زیر سونوگرافی

 مطالعات سمیت یا زیر سونوگرافی، پتانسیل سمی و اثرات پاتولوژیک یک دارو را در طی دوره روزانه 14-90 بررسی می کنند. داده های مربوط به اثرات مشاهده شده در این مطالعه، مرگ و میر، وزن بدن، مصرف غذا / آب، معاینه فیزیکی، هماتولوژی، مغز استخوان، انعقاد، شیمی درمانی، تجزیه ادرار، وزن اندام، آسیب شناسی ناشناخته و هیستوپاتولوژی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

آزمون سمیت مزمن

مطالعات سمیت مزمن برای روزهای 1 به روز 180 انجام می شود. در طی چنین مطالعات، خطرات احتمالی مربوط به دوز مورد انتظار و دوره درمان دارویی، اهداف بالقوه سمیت، برگشت پذیری سمیت های مشاهده شده و مقادیر ناخالصی مشاهده شده (NOAELs) مشاهده شد.

لطفا با ما تماس بگیرید برای هر گونه سوال شما ممکن است در رابطه با تست های سمیت سیاتیک Subchronic.