تجزیه و تحلیل ایمنی و بهداشت حرفه ای

تجزیه و تحلیل ایمنی و بهداشت حرفه ای

تمام مشاغل باید از کارکنان محافظت کنند و محیط کار خوبی را از خطرات و خطرات بهداشتی که ممکن است در طول انجام کار به وجود آیند، فراهم کند. مطالعات بهداشتی و ایمنی شغلی نیاز به این دارد. ایمنی شغلی تمام کارهای انجام شده برای از بین بردن انواع خطرات و خطرات پیش از حادثه است.

هدف سلامت و ایمنی شغلی می تواند به شرح زیر خلاصه شود:

  • برای ارائه یک محیط کار سالم و ایمن برای کارکنان
  • برای محافظت از کارکنان از اثرات منفی محیط کسب و کار
  • جلوگیری از حوادث کاری و بیماری های شغلی
  • برای هماهنگ کردن کار با کارکنان
  • به طور کامل از خطرات احتمالی در محل کار حذف یا به حداقل رساندن
  • تلاش برای جلوگیری از آسیب های مادی و اخلاقی ناشی از حوادث و بیماری های شغلی
  • افزایش بهره وری عملیاتی شرکت

کشور ما برای اولین بار در کشورهای اروپایی رتبه اول و در جهان سوم در حوادث کار مرگ و میر قرار دارد. این یک جدول بسیار منفی است.

علل اصلی حوادث کار عبارتند از تکان دادن، خرد کردن، غرق شدن، بریدن، سقوط، سقوط و حوادث ناشی از ماشین آلات.

بر اساس آمار، بیشترین تعداد حوادث شغلی در ساعت های اول روز رخ می دهد. گروه سنی با بیماری های شغلی بیشتر 40-44 است. تقریبا یک درصد از حوادث شغلی ناشی از رفتارهای خطرناک، 88 در شرایط خطرناک و 10 به علت اجتناب ناپذیر است.

اندازه گیری های مختلف، آزمایش ها، تجزیه و تحلیل ها و ارزیابی ها توسط سازمان های تست و بازرسی در محدوده اندازه گیری های بهداشت و ایمنی شغلی انجام می شود. موضوعات اصلی اندازه گیری شده عبارتند از: اندازه گیری هوای محیط، اندازه گیری گاز در محیط، اندازه گیری VOC، اندازه گیری ذرات، اندازه گیری نویز، اندازه گیری ارتعاش، اندازه گیری نور، اندازه گیری فلزات سنگین، اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی و اندازه گیری راحتی حرارتی.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، آن را تجزیه و تحلیل بهداشت و ایمنی شغلی در محدوده تجزیه و تحلیل محیط را بر اساس اقتدار اعتبار بخشی که مطابق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 دریافت کرده است انجام می دهد.