آزمایشات اتاق تمیز

آزمایشات اتاق تمیز

اعتبارسنجی منظم در مورد مراقبت های بهداشتی، پزشکی، داروسازی، خدمات آزمایشگاهی، هوا فضا، غذا و تعداد بیشتری از بخش های دیگر مورد نیاز است. و این الزام با معیارهای خاصی با استانداردهای اتاق های پاکیزگی TS EN ISO 14644 و محیط های کنترل شده مرتبط مطابقت دارد. این استاندارد بین المللی با استانداردهای بسیاری در سراسر جهان مطابقت دارد.

بر طبق این استاندارد، نیاز به تعیین تعداد ذرات هوائی برای طبقه بندی و اندازه گیری آزمایشات اتاق های تمیز و دستگاه های هوا تمیز است. آزمون نشت سیستم فیلتر نصب شده بر اساس درخواست انجام می شود.

استاندارد TS EN ISO 14644 اتاق های تمیز و محیط های کنترل شده با این اتاق ها را مشخص می کند. اساس این استاندارد استاندارد فدرال 209E است. جزئیات استاندارد ISO 14644 به شرح زیر است:

 • بخش 1: طبقه بندی تصفیه هوا با غلظت ذرات
 • فصل 2: نظارت بر عملکرد Cleanroom غلظت ذرات و تمیز کردن هوا برای اهداف اسناد
 • بخش 3: روشهای تست
 • بخش 4: طراحی، ساخت و راه اندازی
 • بخش 5: کسب و کار
 • بخش 6: شرایط و دستور العمل ها
 • قسمت 7: محفظه های جدا کننده (هوات هوای تازه، دستکش ها، عایق ها و محیط های کوچک)
 • فصل 8: طبقه بندی آلودگی مولکولی هوا
 • قسمت 9: طبقه بندی تمیز کردن سطح با غلظت ذرات
 • بخش 10: طبقه بندی تمیز کردن سطح با غلظت شیمیایی
 • بخش 14: ارزیابی تناسب استفاده از تجهیزات با غلظت ذرات در هوا

منابع آلودگی در طراحی اتاق تمیز به دو گروه آلودگی زنده و آلاینده های بی جان تقسیم می شوند. آلاینده های زنده میکروارگانیسم هایی مانند باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها هستند. این میکروارگانیسم ها به شکل کلنی در سطح هوا، آب و سطوح خشن زندگی می کنند. بزرگترین منبع آلاینده های زندگی مردم است. حدود یک هزار باکتری و قارچ در هر دقیقه از بدن انسان پخش می شود.

آلاينده هاي غيرايمه در مواد هوايي بي ثبات هستند. به طور کلی، اگر 100 بیشتر از μm باشد، این مواد پودر نامیده می شوند. با شهرنشینی و صنعتی شدن، تعداد و کیفیت مواد فرار بی جان در هوا افزایش می یابد. ذرات از فعالیت های شرکت ها، سیستم های گرمایشی ساختمان ها و خودروهای خروجی از اهداف مهم آلاینده های بی روح هستند. در همان زمان ماشین آلات کار می کنند ذرات را به هوا می فرستد.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، بر اساس مجوز اعتباربخشی آن مطابق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025، آزمایشات اتاق تمیز را در محدوده تجزیه و تحلیل زیست محیطی انجام می دهد.