آزمون های محتوا و انتشار VOC

آزمون های محتوا و انتشار VOC

ترکیبات شیمیایی آلی فرار، هر دو در داخل و خارج از منزل، به طور خلاصه در همه جا هستند. از آنجا که ترکیبات آلی فرار (VOCs، Compounds Organic Volatile) جزء اصلی بسیاری از محصولات و مواد هستند. به طور کلی، این ترکیبات در هنگام تولید یا استفاده از محصولات روزمره و مواد، در خارج از منزل آزاد می شوند. در داخل ساختمانها، در هنگام استفاده از محصولات و مواد حاوی اکثرا VOCs، در هوا پخش می شود.

محتویات VOC به عنوان آلاینده های هوا داخل ساختمان و آلودگی هوا در فضای باز اهمیت دارد. با این حال، تاثیر در فضای باز این نگرانی متفاوت از فضای داخلی است. مشکل اصلی در داخل ساختمان، بالقوه است که به سلامت افراد در معرض مواد شیمیایی آلی فرار منجر شود. محتوای VOC همچنین می تواند یک مشکل در سلامت در فضای باز ایجاد کند، اما در شرایط خاص آنها توانایی تولید بخارات فتوشیمیایی را دارند. به عنوان مثال، فرآیندهای صنعتی و گازهای خروجی خودرو باعث انتشار اکسید هیدروکربن و نیتروژن در هوا می شود و هوا را آلوده می کند. با این حال، این آلاينده ها به علت واکنش فتوشیمیایی ناشی از نور خورشید قوی به دود و یا دود تبدیل می شوند. در این مورد، اثر ترکیبات شیمیایی آلی فرار کاهش می یابد.

مفهوم VOC به روش های مختلف تعریف شده است و مقدار و ترکیب محتوای VOC اندازه گیری شده در هوا با توجه به روش های اندازه گیری به روش های مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا، آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده (EPA) ترکیبات آلی فرار (VOCs) را به عنوان ترکیبات کربنی به جز مونوکسید کربن، دی اکسید کربن، اسید کربنیک، کاربید های فلزی یا کربنات ها و کربنات آمونیوم که در واکنش های فتوشیمیایی اتمسفر دخیل هستند، توصیف می کند. به عبارت دیگر، ترکیبات آلی فرار، ترکیبات شیمیایی ارگانیک هستند که قادر به تبخیر در شرایط دمای طبیعی و فشار در محیط طبیعی می باشند.

به تازگی، ترکیبات آلی فرار شناخته شده و براساس نقاط جوش آنها طبقه بندی شده اند. به عنوان مثال، اتحادیه اروپا از نقطه جوش در این زمینه استفاده می کند. یک ترکیب آلی فرار، هر ترکیب آلی است که نقطه جوشش اولیه کمتر از 250 است، که در یک فشار اتمی استاندارد اندازه گیری می شود. پایین تر از نقطه جوش، نوسانات بالاتر و بیشتر احتمال این که ترکیب از محصول یا سطح به هوا پخش شود. ترکیبات ارگانیک بسیار فرار برای اندازه گیری دشوار است، به طور کامل در فرم گاز موجود است. ترکیبات کمتر فرار در هوا معمولا در فرم جامد یا مایع حاوی آنها یا به صورت پودر روی سطوح حاوی مبلمان و مصالح ساختمانی هستند.

سازمان بهداشت جهانی (WHO) آلودگی های خانگی را به صورت زیر دسته بندی می کند: ترکیبات آلی بسیار فرار (مانند پروپان، بوتان، متیل کلرید)، ترکیبات آلی فرار (مانند فرمالدئید، تولوئن، استون، الکل) و ترکیبات آلی نیمه فرار (آفت کش ها). بازدارنده های آتش مانند.

روش های اندازه گیری در محتویات VOC و آزمایش های انتشار در مورد آنچه که می توانند اندازه گیری شوند، انتخابی هستند و هیچکدام نمیتواند تمامی محتویات VOC موجود را اندازه گیری کند. طیف وسیعی از روشهای اندازه گیری و ابزارهای تحلیلی بسیار گسترده است. بنابراین، هنگام ارزیابی نتایج VOC، همچنین باید توضیح داد که چگونه آنها اندازه گیری می شود.

محتویات VOC و آزمایشهای انجام شده در آزمایشگاه های معتبر با روش ها و استانداردهای منتشر شده توسط سازمان های داخلی و خارجی مطابقت دارد. تعدادی از این استانداردها عبارتند از:

  • TS EN ISO 11890 رنگ و لاک الکل - تعیین مقدار ماده آلی فرار (VOC)
  • TS EN ISO 13199 انتشار گازهای پایدار - تعیین ماده آلاینده کل ماده آزاد (TVOCs) در گازهای خروجی از فرایندهای غیر احتراق - آنالایزر مادون قرمز مجهز به مبدل کاتالیستی
  • کیفیت صدای محیط زیست TS ISO 16200 - نمونه برداری از ترکیبات آلی فرار و تجزیه و تحلیل با استفاده از کروماتوگرافی جذب محلول / گاز
  • TS EN ISO 16000-5 Air indoor - بخش 5: استراتژی نمونه برداری از ترکیبات آلی فرار
  •  TS EN ISO 16000-9 ... بخش 9: تعیین انتشار آلی ترکیبات آلی فرار از مصالح ساختمانی و مبلمان - روش محفظه آزمون انتشار
  • TS EN ISO 16000-10 ... فصل 10: تعیین انتشار مواد آلاینده های آلی فرار از مصالح ساختمانی و مبلمان - روش سلول آزمایش انتشار

شرکت ما همچنین سرویس های محتوا و انتشار تست های VOC را در محدوده خدمات تست فراهم می کند. با تشکر از این خدمات، شرکت ها قادر به تولید محصولات کارآمد، با کارایی بالا و با کیفیت به شیوه ای ایمن، سریع و بدون وقفه می باشند.

خدمات تست محتوا و انتشار VOC فقط یکی از خدمات آزمایشی ارائه شده توسط سازمان ما است. علاوه بر این، بسیاری از خدمات تست دیگر نیز ارائه می شوند.