تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی

تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی

خطرات آب آشامیدنی خطرات فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی است. خطرات فیزیکی شامل قرار گرفتن در معرض گرما و تابش، خطرات شیمیایی شامل مواد ارگانیک، مواد معدنی سمی و سموم هستند و خطرهای میکروبیولوژیکی شامل باکتری ها، ویروس های بیماریزا و انگل ها است. این ها عوامل حیاتی هستند که کیفیت آب را تحت تأثیر قرار می دهند و تهدیدی برای سلامت انسان هستند. به طور خاص، خطرات میکروبیولوژیکی خطرناک تر و سخت تر است. بنابراین، برای تعیین کیفیت میکروبیولوژیکی آب آشامیدنی، لازم است آب را در فواصل مکرر بررسی کنید.

تجزیه و تحلیل های فیزیکی اصلی در آب عبارتند از:

 • تعیین رنگ و بوی آب
 • تعیین طعم و مزه
 • تعیین pH
 • تعیین هدایت الکتریکی
 • تعیین اکسایش
 • تعریف تبخیر باقی مانده

تجزیه و تحلیل شیمیایی اصلی در آب به شرح زیر است:

 • تعيين مقدار آمونيوم
 • تعیین محتوای نیتریت
 • تعیین محتوای سولفات
 • تعیین محتوای آهن
 • تعیین محتوای کلرید
 • تعیین کل کلر
 • تجزیه و تحلیل باکتریال

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب از نظر مؤسسه استاندارد ترکیه (TSE)، کشورهای اتحادیه اروپا، سازمان بهداشت جهانی (WHO)، استانداردهای آمریکا (EPA) و استانداردهای آلمان (DIN) متفاوت است.

آرسنیک، کروم، کادمیوم، جیوه و مواد شیمیایی سرب که برای سلامت انسان خطرناک هستند نباید در محتویات آب قرار گیرند. علاوه بر این، مواد مانند نیترات، باریم، آمونیوم و کلرید، و نیز مواد رادیواکتیو نباید بیش از حد مجاز باشد. این همه مواد شیمیایی هستند که به سلامت انسان آسیب می رسانند. به همین ترتیب تشخیص این مواد شیمیایی نشان دهنده این است که برخی از آلاینده ها در آب مخلوط می شوند.

سختی آب ناشی از حضور یون ها از جمله کلسیم، آهن، منگنز و منیزیم است که در آب حل شده است. یونهای منیزیم و کلسیم در آبهای طبیعی رایج هستند. بنابراین، مجموع این یون ها به عنوان سختی آب بیان می شود.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، طبق مجوز اعتباربخشی آن طبق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 دریافت می شود، آن را تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی در محدوده تجزیه و تحلیل آب مطابق با نیازهای شرکت انجام می دهد.