تجزیه و تحلیل نساجی

تجزیه و تحلیل نساجی

کارخانه ها و تسهیلاتی که در بخش نساجی تولید می شوند، تلاش می کنند تا رضایت مشتری را در بالاترین سطح حفظ کنند. راه برای تضمین رضایت مشتری از طریق تولید کافی است. برای این کار، محصولات تولید شده باید به مجموعه ای از آزمون های کیفیت و تایید شده باشد. این تست ها و تحلیل ها بر طبق استانداردهای تعیین شده توسط سازمان های ملی و بین المللی در مراحل تولید و بر مبنای محصول انجام می شود.

مطالعات آزمایش شیمیایی و تجزیه و تحلیل برای محصولات نساجی به پارچه مورد استفاده در تولید اعمال می شود. هدف از این آزمایش ها تعیین اینکه آیا پارچه به عنوان مورد انتظار تولید می شود، مطابق با زمینه استفاده. به عنوان مثال، تستهای سرعت رنگ، تعیین سرعت جذب رنگ، تعیین مقدار پایان کنترل چین و چروک و کنترل اشتعال پذیری، تجزیه و تحلیل شیمیایی اصلی است.

از سوی دیگر، مطالعات آزمایش و تجزیه و تحلیل فیزیکی برای محصولات نساجی با هدف تست قدرت پارچه های مورد استفاده در تولید بر اساس کیفیت بافت و بافندگی انجام می شود. به عنوان مثال، استحکام کششی، مقاومت پارگی، دی̇ki̇ş تغییرı قدرت، انعطاف پذیری بازگشت، پیلینگ، مقاومت سایشی، آزمون های جانبی و آزمایش های فیبر، تحلیل های فیزیکی اصلی انجام شده در این چارچوب است.

این تجزیه و تحلیل شیمیایی و فیزیکی با استفاده از دستگاه های تست کالیبره شده از لحاظ پیشرفته و به موقع انجام می شود بدون اینکه به طور کلی معیارهای پذیرفته شده و شرایط استاندارد مانند رطوبت و درجه حرارت را تحت تاثیر قرار دهد.

فرآیندهای تولید نساجی عمدتا شامل فرایندهای تولید و به پایان رسید. فرایندهای تولید شامل تولید فیبر، تولید نخ، فرآیند بافندگی، فرآیند بافندگی و ساخت پارچه با ساختارهای غیر آهنی می باشد. فرآیندهای مانند رنگرزی، چاپ و پایان دادن به پارچه به دست آمده از فرآیندهای تکمیل پارچه است. مواد خام در تولید نساجی فیبر یا فیبر هستند. نخ با استفاده از روش های مختلف با توجه به خواص فیبر و فیبر تولید می شود و سپس پارچه با فرآیند بافندگی یا بافندگی به دست می آید.

علاوه بر خواص فیبر، ساختار نخ، ساخت و ساز پارچه و اتمام فرآیندهای تولید محصولات نساجی را تعیین می کند. نوع نخ که ساختار پارچه را تعیین می کند بر دوام، ظاهر و، البته، سهولت استفاده از پارچه تاثیر می گذارد. دوام نخ به طور مستقیم بر مقاومت پارچه تاثیر می گذارد. ظاهر پارچه بستگی به عوامل مانند طراحی، لمس، مقاومت در برابر سایش و ابعاد ثابت دارد. این ملاحظات به عملکرد پارچه های فردی کمک می کند. انتقال حرارت پارچه نیز یکی از خواص اصلی راحتی محصولات نساجی است. ساختار نخ یک عامل تعیین کننده در خواص حرارتی پارچه است. پارچه های بافته شده با نخ هایی که از الیاف مصنوعی بدست می آیند، هوای بیشتری را حفظ می کنند و به انتقال حرارت مقاوم هستند.

مانند بسیاری از سازمان های تست و بازرسی، شرکت ما مجموعه ای از اندازه گیری، تست، تجزیه و تحلیل، بازرسی و خدمات کنترل در زمینه تجزیه و تحلیل نساجی را فراهم می کند. خدمات اصلی ارائه شده در این زمینه عبارتند از:

  • تست های فیزیکی
  • آزمونهای پایداری
  • آزمایشهای اشتعال پذیری
  • آزمایشات شیمیایی / زیست محیطی
  • آزمایش های میکروبیولوژیک
  • تست های خاص

مطالعات تجزیه و تحلیل نساجی با توجه به قوانین قانونی موجود و استانداردهای بسیاری که توسط موسسات محلی و خارجی منتشر شده است.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، TS EN ISO / IEC 17025 استانداردها مطابق با مجوز اعتباربخشی، بر اساس تجزیه و تحلیل نساجی.