آزمایشات شیمیایی / زیست محیطی

آزمایشات شیمیایی / زیست محیطی

امروزه بیش از صد هزار مواد شیمیایی شناخته شده است و نیمی از آنها در صنعت استفاده می شود. حدود سه هزار ماده شیمیایی شناخته شده خواص مضر دارند. برخی از مواد شیمیایی خطرناک در اطراف 200 برای سلامتی انسان خطرناک هستند و باعث سرطان می شوند.

مقدار خطر برای زندگی انسان آشکار است، زیرا بسیاری از این مواد شیمیایی دارای خواص فیزیکی نیستند که بوی و رنگ آنها متمایز است. قرار گرفتن در معرض این مواد شیمیایی ممکن است ناخواسته رخ دهد. علاوه بر این، از آنجا که بعضی از این مواد شیمیایی پس از سال ها اثر خود را دارند، خطراتی که در زمان مواجه می شوند، شناخته شده نیست حتی اگر مواد شیمیایی مورد استفاده در این صنعت خطرناک نباشند.

متاسفانه، ما دقیقا نمی دانیم که چه مقدار مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت بر سلامت و محیط زیست کارکنان و کاربران اثر می گذارد.

400 میلیون تن مواد شیمیایی در سال استفاده می شود، به ویژه هنگامی که آن را به مواد افزودنی مواد غذایی، آفت کش ها در کشاورزی، داروهای پزشکی و دامپزشکی، تمیز کردن مواد و سوخت های مختلفی که در تولید انرژی استفاده می شود. به طور فزاینده ای استفاده می شود.

امروزه مهمترین مسئله در رابطه با سلامت انسان و تعادل محیطی، در حال کار با مواد شیمیایی، استفاده از آنها، تولید، انتقال، نگهداری و نابودی پس از استفاده، مدیریت خوب است.

آزمایش های مختلف شیمیایی و زیست محیطی توسط سازمان های آزمایش و بازرسی انجام می شود. در اینجا چند مورد از آنها وجود دارد: فلزات سنگین، فلزات سمی، مقدار کل سرب، تعیین کروم (VI)، تعیین کادمیوم در پلاستیک، ممنوعیت رنگ آمیزی آزو، آمین های معطر اوليه، رنگ آميزي رنگ آميزي آلرژيک، رنگ آميزي پراکنده سرطانزا، آفت کش ها، بيفنيل هاي پلي کلريدي، تعيين فرمالدئيد، ، فتالات، PAH ها، تعیین دی متیفومارات.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، این آزمایشات شیمیایی و زیست محیطی را در محدوده تجزیه و تحلیل های نساجی بر اساس مجوز اعتبار آن مطابق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 انجام می دهد.