آزمایش های میکروبیولوژیک

آزمایش های میکروبیولوژیک

میکروبیولوژی یک میکروارگانیسم است که کوچکترین ارگانیسم را که تنها توسط میکروسکوپ دیده می شود، بررسی می کند. اکثر این میکروارگانیسم ها باعث بیماری های مختلف در انسان می شوند. چنین میکروارگانیسمها عمدتا قارچ ها، باکتری ها، ویروس ها، انگل ها هستند.، قالب، مخمر و جلبک. ده ها هزار از این موجودات میکروسکوپی وجود دارند که نمی توانند با چشم غیر مسلح دیده شوند و به سلامت انسان آسیب می رسانند. تعداد میکروارگانیسم هایی که هنوز شناسایی نشده اند، تخمین زده می شود که بسیار بالاتر از این است.

آزمایشگاه میکروب شناسی عموما آزمایشات و تجزیه و تحلیل های زیر را انجام می دهد: آزمایش های تشخیص باکتری، آزمایش های کشت، آزمایش های حساسیت ضد باکتری و ضد قارچی، تحقیقات مقاومت در برابر میکروارگانیسم ها، آزمایش های آنتی بادی، آزمایش های آماده سازی رنگ آمیزی، آزمایش انگل مدفوع، آزمایشات غربالگری آنتی ژن، PCR بسیاری از آزمایشات تشخیصی مولکولی.

علاوه بر این، جهان نساجی امروز محصولات نساجی ضد میکروبی به طور فزاینده ای اهمیت می دهند. این محصولات، محصولات نساجی هستند که دارای خواص بهداشتی هستند و معمولا برای اهداف بهداشتی در مراکز پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال، به عنوان آگاهی از بهداشت و اهمیت دادن به بهداشت افزایش می یابد، تقاضا برای محصولات نساجی ضد میکروبی افزایش می یابد.

علاوه بر این، با افزایش استفادهمواد شیمیایی در فرمولاسیون محصولات ozetic ایجاد شرایط بسیار مطلوب برای رشد میکروارگانیسم ها. بنابراین کیفیت میکروبی این محصولات برای سلامت انسان اهمیت دارد. هنگامی که محصولات آرایشی استفاده می شود، می توانند به علت اثرات میکروبیولوژیکی باعث ایجاد اختلالات قابل توجه در بدن انسان شوند. تولید کنندگان لوازم آرایشی در حال حاضر اهمیت بیشتری برای آزمایش های میکروبیولوژیکی و استفاده از روش های مختلف تولید دارند. تقاضا برای آزمایش های میکروبیولوژیکی افزایش می یابد.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، این تست های میکروبیولوژیکی را در محدوده تجزیه و تحلیل های نساجی بر اساس مجوز اعتبار آن مطابق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 انجام می دهد.