آزمایشهای اشتعال پذیری

آزمایشهای اشتعال پذیری

در تولید مواد نساجی، تمام فرایندهای مکانیکی و شیمیایی که پس از اتمام فرآیند به کار می روند، عبارتند از: فرایندهای تکمیل یا فرایند اتمام به عنوان مثال، پس از اتمام فرآیند، ظاهر و نگرش محصول تغییر می یابد و محصول بهبود می یابد. با این وجود، تمام این فرایند اتمام ساخته شده توسط روش های مکانیکی یا شیمیایی برای هر محصول اعمال نمی شود. برخی از معیارها در استفاده از فرآیندهای اتمام در نظر گرفته می شود. معیارهای اصلی عبارتند از مواد نساجی، استفاده مورد استفاده در آن، نوع فیبر و ریز و ضخامت آن. الکتریکی استاتیک در پارچه هایی بافته شده با الیاف مصنوعی رخ می دهد، اما نه در پارچه های بافته شده با الیاف طبیعی. به همین ترتیب، فرآیندهای اتمام که از برق استاتیک جلوگیری می کنند، تنها برای پارچه های ساخته شده از الیاف مصنوعی انجام می شود. علاوه بر این، برخی از فرآیندهای اتمام را می توان به تمام انواع الیاف اعمال کرد، در حالی که برخی از فرایندهای تکمیل بسته به نوع فیبر اعمال می شود.

در این زمینه، عملیات اتمام شعله بازدارنده یا عملیات اتمام بازدارنده شعله به منظور تعیین درجه غیر قابل اشتعال پارچه در برابر هر شرایط احتراق انجام می شود. در طول این روند، عامل پایان دادن به سطح پارچه اعمال می شود. نسوز به طور کلی برای لباس های نظامی و آتش نشانی، اثاثه یا لوازم داخلی، محصولات نساجی مورد استفاده در مناطق عمومی، لباس های کودک و تخت استفاده می شود.

Fireproofing به طور کلی برای اهداف زیر انجام می شود:

  • برای اطمینان از اینکه مواد نساجی مقاوم در برابر شعله های آتش است
  • کاهش سرعت احتراق
  • اطمینان از این که پس از مدت زمان بسیار کوتاهی پس از برداشت منبع آتش، خود به خود متوقف می شود

به طور کلی، دو روش برای استفاده از مواد نساجی قابل اشتعال استفاده می شود. اولین روش استفاده از فیبرهای خاصی است که غیر قابل اشتعال هستند و خواص غیر قابل اشتعال را در بافت پارچه نشان می دهند. روش دوم استفاده از پایان غیر قابل اشتعال است. مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیندهای اتمام نسوز، یک لایه محافظ برای جلوگیری از وارد شدن الیاف به فیبر و جلوگیری از سوزاندن فیبر در داخل آن هستند. در این مورد، تنها یک کربنیزاسیون رخ می دهد. یا مواد شیمیایی قابل استفاده برای انتشار گازهای غیر قابل احتراق.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، این تست های غیر قابل اشتعال را در محدوده تجزیه و تحلیل های نساجی بر اساس مجوز اعتبار آن مطابق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 انجام می دهد.