ევროლაბის წევრის ლაბორატორია

ევროლაბი არის TURKLAB- ის წევრი

Eurolab არის EUROLAB- ის წევრი, რომელიც აერთიანებს ლაბორატორიულ სექტორში მოქმედ ყველა ორგანიზაციას. EUROLAB (კალიბრაცია და ტესტი ლაბორატორიები ასოციაცია) შეიქმნა 2004- ში და ეს არის ასოციაცია, სადაც ყველა ლაბორატორია, რომელიც აქტიურად მუშაობს კერძო თუ კერძო სექტორში. იგი წარმოადგენს ჩვენს ქვეყანას საერთაშორისო დონეზე სხვადასხვა შეხვედრებში, სიმპოზიუმებსა და აქციებში. როგორც კი იგი დაარსდა 2004- ში, იგი გახდა EUROLAB- ის წევრი. EUROLAB წარმოადგენს ევროპის გაზომვების, ექსპერიმენტების და ანალიტიკური ლაბორატორიების ეროვნული ასოციაციების ფედერაციას, რომელიც ჩამოყალიბდა 1990- ში.

EUROLAB მოქმედებს, როგორც ჩვენი ქვეყნის ოფიციალური ინსტიტუტების პასუხისმგებელი უწყებათა ინსტიტუტი და ცდილობს დაიცვას ლაბორატორიული სექტორის ყველა უფლება და ინტერესთა დაცვა სამინისტროებისა და იურიდიული პირების წინაშე.

დღევანდელ გლობალიზაციაში, მომხმარებელთა მოთხოვნები და მოთხოვნები მუდმივად იცვლება და ვითარდება. ორივე ტესტი და ანალიზი ლაბორატორიები და დაკალიბრება ლაბორატორიები კრიტიკულია საგარეო ვაჭრობასთან. ამიტომ ÖSAS, (ავსტრია) აკრედიტაცია და აკრედიტაციის საქმიანობა არის არასამთავრობო ორგანიზაცია EUROLAB- ის ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმიანობა.

ჩვენი ორგანიზაცია ცდილობს მოემსახუროს თავის კლიენტებს და დაიცვას სექტორის ინტერესები EUROLAB- ის სახურავზე. ლაბორატორიების მნიშვნელოვანი სუბიექტები არიან ბუნებრივი გარემოს კონსერვაციის, ნარჩენების სათანადო მკურნალობა, ტექნიკური კომპეტენციების განვითარება და თანამშრომლების კომპეტენციები და ამ მიზნით სასწავლო პროგრამების ორგანიზება. ჩვენი ორგანიზაცია მხარს უჭერს EUROLAB- ს ნაციონალური ლაბორატორიული ხარისხის კონტროლის პროგრამების მომზადებაში და საჭირო კრიტერიუმების დადგენა საიმედოდ.

ჩვენი ორგანიზაცია მიზნად ისახავს შემდეგი მიზნების მიღწევას:

  • თურქეთში ყველა ლაბორატორიის კოორდინაცია და თანამშრომლობა
  • ლაბორატორიული სექტორის წარმომადგენლები ოფიციალური უწყებებისთვის
  • ყველა ლაბორატორიის ხელშეწყობა აკრედიტაციისა და სერტიფიცირების პროცესებში
  • ლაბორატორიის მუშაკებისთვის სავარჯიშო საქმიანობის ხელშეწყობა
  • წარმოვადგინოთ ჩვენი ქვეყანა EUROLAB- ში