სწრაფი შედეგი

სწრაფი შედეგი

ლაბორატორიული მომსახურებაზე მომუშავე ორგანიზაციებისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია ხარისხისა და საიმედო შედეგების მისაღწევად და სწრაფად იმოქმედოს. თუმცა, სწრაფი შედეგების მიღება თავისთავად გარკვეულ დილემაშია. თუ ეს არის გასაგები და გამოყენებული ზოგიერთი გამოცდისა და ანალიზის პროცესში, როგორც სწრაფად იმოქმედოს და გარკვეული პერიოდები მოკლედ უნდა შეინარჩუნოს, მაშინ ტესტირებისა და ანალიზის შედეგები ვერ უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხით და საიმედოობით. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია საკითხის განსხვავებული მიდგომა.

მაგალითად, თუ ლაბორატორიული ტესტი ტექნიკა და აღჭურვილობა არ აკმაყოფილებს უახლეს ტექნოლოგიებს, ის არ შეიძლება მოსალოდნელია სწრაფი შედეგების წარმოდგენა. იქნებ შედეგი იქნება საიმედო და ხარისხიანი, მაგრამ დრო დაგვრჩა. შემდეგ ლაბორატორია ტექნოლოგიების ინოვაციებს და ზუსტი და ინტენსიური ინვესტიციების განხორციელებას დროულად მიაღწევს.

მაგალითად, თუ ლაბორატორიებში მომუშავე თანამშრომლები კვლავ იყენებენ ძველი მეთოდებს, არ იციან ახალი ტესტირების მეთოდები და აპლიკაციები ამ სფეროში, არ აქვს მნიშვნელობა, თუ რა თანამედროვე ტექნიკა და აღჭურვილობა აქვთ, ეს ლაბორატორია კვლავ დაგვრჩა დროში. თუ ლაბორატორია ამ თვალსაზრისით მსოფლიოს ახალ განვითარებას მოჰყვება და თანამშრომლებს საშუალებას მისცემს გააუმჯობესონ საკუთარი თავი, ისინი შეძლებენ სწრაფად შედეგების მიღწევას.

ის ფაქტი, რომ ლაბორატორია მოქმედებს გლობალურად აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად, ასევე მნიშვნელოვანია გამოცდისა და ანალიზის პროცესების ეფექტურობისა და სწრაფი შედეგების მისაღწევად. განსაკუთრებით ამ სფეროში მნიშვნელოვანია სატესტო და კალიბრაციის ლაბორატორიების კომპეტენციისათვის TS EN ISO / IEC 17025 ზოგადი მოთხოვნები სტანდარტი და სხვადასხვა სახის ინსპექციის ორგანიზაციების ოპერაციისათვის TS EN ISO / IEC 17020 ზოგადი კრიტერიუმების სტანდარტი. ლაბორატორიები ამ აკრედიტებებით სწრაფად მიიღებს შედეგებს.

გარდა ამისა, ლაბორატორიები, რომლებიც ქმნიან პროცესებს წერილობით და ამ პროცესების შესაბამისად მუშაობენ, ბუნებრივად იღებენ თავიანთ კონკურენტებს ერთი ნაბიჯით წინ და მიიღონ სწრაფი შედეგები.