ჩვენს შესახებ

ჩვენს შესახებ

ჩვენი ორგანიზაცია, რომელიც წარმატებით მუშაობს მრავალი წლის განმავლობაში, აქვს თანამედროვე ლაბორატორიები საერთაშორისო სტანდარტებში. ეს ლაბორატორიები აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკითა და აღჭურვილობით და გამოცდილი და მომზადებული, ძლიერი პერსონალი, რომლებიც გამოიყენებენ ამ მოწყობილობებს და აღჭურვილობას.

ჩვენი კომპანია უზრუნველყოფს ფართო სპექტრს ტესტირების, ანალიზის, გაზომვის, ინსპექტირებისა და შეფასების სერვისების ჩათვლით ელექტრული უსაფრთხოების ტესტები, მედიის ანალიზი, ტექსტილის ანალიზი, კვების ანალიზი და წყლის ანალიზი და ვრცელდება ტესტირებისა და ანალიზის მეთოდები, რომლებიც აღიარებულია მსოფლიოში. ამ გზით, ჩვენი კომპანია ყოველთვის სასურველია მომხმარებელს.

ჩვენი ორგანიზაცია არ ასრულებს შემდეგ ორ პრინციპს:

  • ნებისმიერ სექტორზე დაფუძნებული ან ზოგადი დანიშნულების ტესტირებისა და ანალიზის დროს ჩვენი ორგანიზაცია განიხილავს მიმდინარე სამართლებრივ რეგულაციებს და შიდა და უცხო ორგანიზაციების მიერ გაცემული შესაბამის სტანდარტებს.
  • ჩვენი ორგანიზაციაა TS EN ISO/IEC 17021, თურქეთის აკრედიტაციის ინსტიტუტი (TÜRKAK) და ISO/IEC 17025 UAF (გაერთიანებული აკრედიტაციის ფონდი)'-დან უკვე აკრედიტებულია და აგრძელებს საქმიანობას ამ უფლებამოსილების ფარგლებში.

ჩვენი კომპანია, პირველ დღეს, უზრუნველყოფს თავის მომხმარებელს სწრაფი, მაღალი ხარისხის, ზუსტი და საიმედო მომსახურებას. ამის შემდეგ, ეს გააგრძელებს ემსახურება გარეშე კომპრომისი ამ გაგებით.

ჩვენი კომპანიის ხელმძღვანელობა მჭიდროდ მიიჩნევს განვითარებად ტექნოლოგიებს საქმიანობის სფეროების თვალსაზრისით და დასაქმების საშუალებას მისცემს თანამშრომლებს ამ კუთხით. გარდა ამისა, იგი ანიჭებს მნიშვნელობას უახლესი ტექნოლოგიის მოწყობილობების გამოყენებას.

თურქეთის საპატენტო ინსტიტუტამდე, ჩვენი ბრენდი EUROLAB LABORATUAR A.Ş. სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის ნომრებია 2016/47906, 2016/109104, 2016/06561.

ჩვენი ორგანიზაციისთვის ცნობილია, რომ პროფესიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საკითხია ადამიანების და საზოგადოების ცხოვრების დონის ამაღლებაში. აქცენტი მოთავსებულია განვითარებულ საზოგადოებაში დასაქმებულთა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების შესახებ. ჩვენი ორგანიზაციის მენეჯერები და თანამშრომლები პასუხისმგებლობას გრძნობენ და მუშაობენ ნებაყოფლობითობის პრინციპის შესაბამისად. ჩვენი კომპანია აკეთებს თავის საქმიანობას, რათა თავიდან აიცილოს ფიზიკური და მორალური დანაკარგები ამ სფეროში ჩვენს ქვეყანაში.