ხილის მცენარეული ტესტები

ხილის მცენარეული ტესტები

მნიშვნელოვანია პროდუქციის გადამუშავება ხილისა და ბოსტნეულის მოსავლელად, ასევე მომხმარებელთა მიღწევის პროცესში. ხილისა და ბოსტნეულის სხვადასხვა ეტაპზე გავლა არ უნდა დაკარგოს მათი საკვები ღირებულებები, დაცული იყოს ჯანსაღი და ჰიგიენური პირობებით და მიეწოდოს მომხმარებელს სუფთა გარემოში. ყველა ხილი და ბოსტნეული შეიცავს ნახშირწყლებს, ცხიმებს, პროტეინებს და ვიტამინებს, მინერალებს და პულპებს, რაც მნიშვნელოვანია კვების კვებისა და ჯანმრთელობაში.

იმ სექტორში, სადაც ხილი და ბოსტნეული დამუშავებულია, ამ საკვები პროდუქტების ფიზიკური და ქიმიური დეგრადაციის თავიდან ასაცილებლად, სოფლის მეურნეობის თვალსაზრისით, მათი ძალისხმევა ხდება მათი გამდიდრების შემდეგ. დღეს, ეს სექტორი სულ უფრო და უფრო ეფექტური ხდება. იმის გამო, რომ ხალხი უნდა იყოს ჯანმრთელი და დაბალანსებული დიეტა და მომავალი თაობები უნდა იყოს ჯანსაღი. აუცილებელია გარემოს დაცვისა და ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვა. ამ კონტექსტში სოფლის მეურნეობის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაა საჭირო.

ამასთან დაკავშირებით საწარმოების, ნედლეულის მიღების ადგილები, ნედლეულის შენახვის სისტემები, წინასწარი ოპერაციები, ხარისხის კონტროლის კვლევები, საექსპორტო კვლევები და მრავალი სხვა საქმიანობა უნდა შეესაბამებოდეს სამართლებრივ რეგლამენტსა და სტანდარტებში განსაზღვრულ კრიტერიუმებს.

ქიმიურ ნივთიერებებს, რომლებიც გამოიყენება სოკოსა და ბოსტნეულის წარმოებაში წარმოებისა და მზარდი პერიოდის მავნე მწერებისგან დაცვის მიზნით, სამწუხაროდ იმოქმედებს იმ ადამიანების ჯანმრთელობაზე, რომლებიც ამ პროდუქტების მოხმარებას უგონო მდგომარეობაში იყენებენ და გადაჭარბებული ამბიციის გამო. ამ მიმართულებით ლაბორატორიებში ხორციელდება ხილისა და ბოსტნეულის ქიმიური, ფიზიკური, სენსორული და მიკრობიოლოგიური ტესტები და ანალიზი.

სურსათის ტესტირების კვლევებში გათვალისწინებულია მრავალი შიდა და უცხოური ორგანიზაციების მიერ გამოცემული არსებული სამართლებრივი ნორმები და სტანდარტები. საწარმოების საჭიროებების შესაბამისად, ჩვენი კომპანია ატარებს ხილისა და ბოსტნეულის ტესტებს საკვების ტესტების ფარგლებში.

იმავდროულად, ჩვენი ორგანიზაცია, TS EN ISO / IEC 17025 ზოგადი პირობები ტესტირებისა და კალიბრაციის ლაბორატორიების კომპეტენციის სტანდარტის შესაბამისად, UAF აკრედიტაციის სააგენტოდან უკვე აკრედიტებული და ემსახურება ამ ჩარჩოში.