ენერგიის დაზოგვა და ეფექტურობის ტესტები

ენერგიის დაზოგვის პროდუქტიულობის ტესტები

ენერგოეფექტურობის მიხედვით, სამრეწველო საწარმოებში პროდუქციის ხარისხისა და რაოდენობის შემცირების გარეშე, ენერგიის მოხმარების შემცირება ნიშნავს. ფაქტიურად, არსებობს სამრეწველო სექტორში XXX ენერგოდაზოგვის პოტენციალი, სატრანსპორტო სექტორში და საცხოვრებელ სექტორში საცხოვრებელ სექტორში განათლების, სწავლისა და ცნობიერების შესწავლა ჩვენს ქვეყანაში.

ენერგიის ეფექტურად გამოყენება მნიშვნელოვანია მრავალი გზით. უპირველეს ყოვლისა, წიაღისეული საწვავი, როგორიცაა ნავთობი და ნახშირი, რომლებიც მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული წყაროები არიან. კლიმატის ცვლილებისა და გლობალური დათბობის ძირითადი მიზეზები ენერგეტიკული წარმოებისა და მოხმარების პროცესების დროს ატმოსფეროში გამოტანილი სათბურის გაზის ემისიები.

ეკონომიკური თვალსაზრისით, ენერგიის მოხმარების XXX უცხო ქვეყნებიდან არის მოწოდებული. ენერგეტიკის ეფექტურად გამოყენება აუცილებელია იმისათვის, რომ შემცირდეს ჩვენი ქვეყნის დამოკიდებულება უცხოურ ენერგიებზე და მომავალი თაობებისათვის უფრო დაბალ სამყაროს დატოვონ.

ყველაზე დიდი ფაქტორი, რომელიც ენერგოეფექტურობას უზრუნველყოფს, თერმული იზოლაციაა. ჩვენს ქვეყანაში, გათბობისთვის მოხმარებული ენერგია 26. ნაკლებად საწვავის გამოყენება, ატმოსფეროში ნაკლებად მავნე გაზის გათავისუფლება.

საიზოლაციო საშუალებების გამოყენებით ენერგიის დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად ენერგიის პრევენცია ხდება. შენობების იზოლირება, ცხელი და ცივი მილსადენები მნიშვნელოვანი ენერგოდაზოგვის მეთოდია. ბევრ ქვეყანაში გათბობის და გაგრილებისთვის დიდი რაოდენობით ენერგია მოხმარდება. საიზოლაციო არ არის მხოლოდ მნიშვნელოვანი ენერგოდაზოგვისთვის, არამედ უსაფრთხოების და კომფორტისათვის. თუ მცენარეები, საოპერაციო შენობები და რეზიდენციები ეფექტიანად და ზუსტად იზოლირებულნი არიან, ენერგოეფექტურობა იზრდება, ხოლო ამავე დროს მნიშვნელოვანი დანაზოგი მიიღწევა. უფრო მეტიც, საიზოლაციო სამუშაო მუდმივი და ზოგადად შენარჩუნება თავისუფალია. რაც მთავარია, ენერგიის დაზოგვა ხელს უშლის მავნე ნარჩენების გადინებას და ხელს უშლის გლობალურ დათბობას.

დღესდღეობით, მსოფლიოში არსებული წიაღისეულის ენერგიის წყაროების შემცირების გამო, განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის წყაროები უფრო მეტად ორიენტირებული ხდება. თუმცა, ამ მიმართულებით ჩატარებულმა კვლევებმა არ მიაღწია იმ დონეს, რომლითაც შესაძლებელია საჭიროება.

  1. საუკუნეში, ადამიანის ცხოვრება უფრო კომფორტულად განვითარდა ტექნოლოგიით, მაგრამ ენერგომოხმარება გაიზარდა. დღესდღეობით ტექნოლოგიური პროდუქტები უფრო მეტად გამოიყენება ცხოვრების ყველა სფეროში. ისევე, როგორც სხვა ქვეყნებში, ჩვენს ქვეყანაში მზარდი მოსახლეობით, მნიშვნელოვნად იზრდება ენერგომოხმარება. ჩვენი ქვეყნის ენერგოეფექტურობა საკმაოდ მნიშვნელოვან ზომებს მიაღწია, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ჩვენი ქვეყანა უცხოა ენერგეტიკულად დამოკიდებული. ამ საკითხზე მთავარი სამართლებრივი რეგულირება არის ენერგოეფექტურობის კანონის მიერ გამოქვეყნებული ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ 2007- ში. ამ კანონის მიღებაში განხორციელდა შემდეგი ამოცანები:
  • ენერგიის ეფექტურად გამოყენების უზრუნველსაყოფად
  • თავიდან იქნას აცილებული ზედმეტი ენერგიის გამოყენება
  • შეამცირონ ეკონომიკის ენერგო ხარჯების ტვირთი
  • ბუნებრივი გარემოს დაცვა

ეს კანონი მიზნად ისახავს ენერგო რესურსების დაცვას და ენერგიის გამოყენების ეფექტურობის გაზრდას.

ჩვენი ქვეყნის გრძელვადიანი მდგრადი ეკონომიკური ზრდა ენერგეტიკული ეფექტურობისთვის მყარი ნაბიჯების გადადგმაზეა დამოკიდებული. ენერგეტიკის ხარჯების ზრდა ჩვენი ეკონომიკის მიხედვით ნიშნავს, რომ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი იზრდება, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ენერგია გარედან შემოდის. მეორეს მხრივ, იზრდება ექსპორტზე დამოკიდებულება.

ამ ციკლის მოშორების ორი გზა არსებობს. ერთის მხრივ, გაზრდის ენერგორესურსების რაოდენობას და ენერგიის წარმოების რაოდენობას, მეორეს მხრივ მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლებასა და არსებული ენერგოეფექტური ეფექტურად გამოყენების მიზნით, არასასურველი ნარჩენების თავიდან აცილების მიზნით.

ენერგოეფექტურობა ეხება ენერგიის მოხმარების შემცირებას მომსახურების ერთეულს ან პროდუქტის რაოდენობას სამრეწველო საწარმოებში პროდუქციის ხარისხისა და რაოდენობის შემცირების გარეშე. სტატისტიკის მიხედვით, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა 2050- ს მიაღწევს 95- ს. ადგილობრივი მოსახლეობის ენერგეტიკული მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად და უცხოური წყაროების დამოკიდებულების შემცირების მიზნით, ძალზედ მნიშვნელოვანი იქნება ენერგიის წარმოების გაზრდა და ენერგიის ეფექტურად გამოყენება.

მდგრადი ენერგია ნიშნავს შეზღუდული რესურსების კონსერვაციას, ენერგო რესურსების ეფექტურ გამოყენებას და ენერგოდაზოგვის ეფექტურ გამოყენებას. როდესაც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სამრეწველო განვითარების ორგანიზაციამ მოითხოვა ენერგო მენეჯმენტის სისტემის სტანდარტის მომზადება, საერთაშორისო სტანდარტების ორგანიზაცია (ISO) დაუყოვნებლივ შესწავლა დაიწყო. ამ ძალისხმევის შედეგად, ISO 2011 ენერგიის მართვის სისტემის სტანდარტი მომზადდა 50001- ში. ეს სტანდარტი ეფუძნება შემდეგ სტანდარტებს: ISO 9001 ხარისხის მართვის სისტემა, ISO 14001 გარემოს მართვის სისტემა და ISO 16001 ენერგიის მართვის სისტემა.

ISO 50001 სტანდარტი შედგება საწარმოების ენერგომოხმარებაზე კონტროლი და კონტროლი. ამ გზით,

  • ენერგიის მოხმარების სამოქმედო გეგმები,
  • ენერგიის მოხმარების შემცირების მიზნით,
  • ენერგიის მოხმარება და მონიტორინგი
  • ენერგოეფექტურობის მაჩვენებლები.

ჩვენი კომპანია ახორციელებს ენერგოეფექტურობის ტესტებს ყველა სახის მოწყობილობის ენერგორესურსების გამოყენებით შიდა და უცხოური სამართლებრივი ნორმებისა და შესაბამისი სტანდარტების შესაბამისად.

სპეციალური ლაბორატორია