გარემოს დაცვითი ტესტები

გარემოს დაცვითი ტესტები

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული მონაცემებით, XX საუკუნის დასაწყისში დაახლოებით 1,5 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა მსოფლიოში. ოცდამეერთე საუკუნის დასაწყისში ეს რიცხვი კვადრატშია და მსოფლიოს მოსახლეობამ 6 მილიარდი მიაღწია. მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო მოსახლეობა ოთხჯერ გაიზარდა, გარემოზე მიყენებული ზარალი მნიშვნელოვნად გაიზარდა გეომეტრიულად იმავე პერიოდში. სამწუხაროდ, მეოცე საუკუნის ორ დიდ მსოფლიო ომზე და გასული საუკუნის ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისის გამო, გარემოსდაცვითი პრობლემები და გარემოსდაცვითი უსაფრთხოება არ ყოფილა ყურადღება.

დღეს, განსაკუთრებით გაეროს ძალისხმევას, რასაც მოჰყვა ქვეყნის ადმინისტრაციები და არასამთავრობო ორგანიზაციები, გაზრდილია მგრძნობელობა გარემოს მიმართ. საკანონმდებლო რეგულაციებში აღმოჩენილია საგანგებო ღონისძიებები გარემოს დაცვისთვის.

ყველა ქვეყანა ახორციელებს ეფექტური გარემოსდაცვითი მართვის სისტემას გარემოსდაცვით პრობლემებთან ბრძოლისთვის და მომავალი თაობებისათვის უფრო დაბალ სამყაროს დატოვებას. ბუნების უპასუხისმგებლო და უგონო განადგურების პრევენცია ISO 14001 გარემოს მართვის სისტემის სტანდარტი შემუშავებულია საერთაშორისო სტანდარტების ორგანიზაციის მიერ გარემოს დაცვის მიზნით. ეს სტანდარტი მიზნად ისახავს ბუნებრივი რესურსების გამოყენებას, როგორიცაა წყალი, ჰაერი და ნიადაგი და ბუნებრივი რესურსებით ზიანის თავიდან ასაცილებლად. გარდა ამისა, ეს სტანდარტი მოითხოვს გარემოსდაცვით პრობლემებს გადაწყდეს და გარემოსდაცვით პირობებთან დაკავშირებული სამართლებრივი ნორმები შეასრულოს. ამ წესების შესაბამისად, წარმოების პროცესში ჩართული ყველა საწარმოების საქმიანობის მონიტორინგი მათი გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით.

შესაბამისობის შემსწავლელ კვლევებში, გათვალისწინებულია მრავალი შიდა და უცხოური ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული სამართლებრივი ნორმები და შესაბამისი სტანდარტები. ჩვენი კომპანია ასევე ახორციელებს გარემოსდაცვითი შესაბამისობის ტესტებს საწარმოების საჭიროებების შესაბამისად შესაბამისობის ტესტების ფარგლებში.

იმავდროულად, ჩვენი ორგანიზაცია, TS EN ISO / IEC 17025 ზოგადი პირობები ექსპერიმენტებისა და კალიბრაციის ლაბორატორიების კომპეტენციის სტანდარტის შესაბამისად, UAF აკრედიტაციის სააგენტოდან უკვე აკრედიტებული და ემსახურება ამ ჩარჩოში.

 

 

შესაბამისობის ლაბორატორია