სტერილიზაციის ტესტები

სტერილიზაციის ტესტები

Sterilization არის პროცესი დასუფთავების გარკვეული ფართობი ან ინსტრუმენტები და აღჭურვილობა ყველა მიკროორგანიზმები, რომელიც შეიძლება იყოს მასზე რიგი მეთოდები. სტერილიზაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მიკროორგანიზმებისგან ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვისათვის, რომლებსაც აქვთ ჯანმრთელობისთვის საშიში და დაავადების გამომწვევი ეფექტები. გარდა ამისა, სტერილიზაციის მეთოდები გამოიყენება სურსათის უსაფრთხო მომზადებაში.

ის ფაქტი, რომ სამედიცინო მოწყობილობები სტერილურია, ბევრად უფრო პრივილეგირებული საკითხია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტერილიზაციის პროცედურები გამოიყენება სამედიცინო აპარატურის მთელ ზედაპირზე. შესაბამისი მეთოდი უნდა იყოს შერჩეული სტერილიზაციისათვის და პროცედურის ხანგრძლივობა საკმარისი უნდა იყოს. სტერილური ინსტრუმენტები უნდა შეფუთული იყოს შესაბამისი პირობებით. სტერილიზაციის მეთოდი და თარიღი უნდა ჩაიწეროს მოწყობილობებზე. სტერილიზებული მოწყობილობები უნდა იქნას გამოყენებული სტერილიზაციის მოქმედების ვადაში. საჭიროების შემთხვევაში, სტერილური თვისებები უნდა იქნეს განთავსებული სტერილური თვისებების შესახებ. ეს არის ორგანული წარმოშობის ინდიკატორები, რომლებიც ხშირად იცვლის ფერს ტემპერატურისა და ქიმიური ფაქტორების მიხედვით.

სამედიცინო მოწყობილობებში სასტერილიზაციო მეთოდები განსხვავდება მოწყობილობის ტიპისაგან, რომელიც უნდა იყოს სტერილური და მიკროორგანიზმი და მათი ზრდა და გამრავლების თვისებები. სტერილიზაცია ჩვეულებრივ ხორციელდება ფიზიკური საშუალებებით, როგორიცაა სითბური, რადიაციული, ფილტრაცია და ულტრაბგერითი ხმის ტალღები, ან ქიმიური საშუალებებით რიგი გადაწყვეტილებების გამოყენებით.

სამედიცინო მოწყობილობების ტესტირება მოიცავს ცოცხალი ორგანიზმის დატვირთვის, ბიოლოგიური მაჩვენებლების, დადასტურების კვლევების, ენდოტოქსინის ტესტების, შეფუთვა ბოლო გამოყენებას ხანგრძლივი კვლევების, საღებავებისა და მიკრობული შესვლის ტესტებისა და გაჟონვის ტესტების მიხედვით.

პროდუქტის ხარისხისა და საიმედოობის დამტკიცება მომხმარებელთათვის დამადასტურებელი პროდუქტის ტესტების ჩატარებაზე მნიშვნელოვანია. ამ კონტექსტში სტერილიზაციის ტესტები ჩვენს ლაბორატორიაში სამედიცინო მოწყობილობებში ხორციელდება. ეს ტესტები ეფუძნება ადგილობრივი და უცხოური ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებულ სტანდარტებს.

ჩვენი ლაბორატორია ყოველთვის იძლევა სწრაფად, მაღალ ხარისხს, საიმედო, ზუსტი და ზუსტ შედეგებს გამოცდილი და მომზადებული თანამშრომლების მიერ ჩატარებულ ტესტებში და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტესტირების აღჭურვილობის გამოყენებით.

ჩვენს ლაბორატორიაში, სხვა გაზომვები, ტესტირება და ანალიზის მომსახურება უზრუნველყოფილია სტერილიზაციის ტესტებთან ერთად სამედიცინო მოწყობილობებში.

შესაბამისობის ლაბორატორია