ფიზიკური ანალიზი

ფიზიკური ანალიზი

კვების მრეწველობაში ფიზიკური ანალიზების მოხსენიებისას მახსენდება ისეთი მახასიათებლები, როგორიცაა საკვების ფერი, სუნი და გემო. ეს ფაქტორები პირდაპირ გავლენას ახდენს საკვები პროდუქტების ხარისხზე და შესაბამისად ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ლაბორატორიებში ჩატარებული ფიზიკური ანალიზის კვლევებით დგინდება არის თუ არა საზიანო საკვები ერთი მხრივ ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, მეორე მხრივ ვარგისია თუ არა მოხმარებისთვის.

ნედლეული საკვები და გამოვლენის უცხო ნივთიერება მზა პროდუქტი, არამედ კლასიფიკაცია პროდუქტი ასევე მნიშვნელოვანია იმის განსაზღვრა, შენახვის პირობები და სხვა ატრიბუტები.

დამზადებულია ფარგლებს ფიზიკური ანალიზი, სურსათის, სოფლის მეურნეობის და მასთან დაკავშირებული კვების და შესვლის მეცხოველეობა სამინისტროს საქმიანობის შესვლის შემდეგი ინგრედიენტები: საკვები პროდუქტები, საკვები დანამატები, საკვების, საკვებდანამატების, სასმელი წყალი, მეთევზეობისა და კვების კონტაქტი პლასტიკური შეფუთვის მასალები .

რისკავს, რომელიც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას, ზოგადად გამოწვეულია არაჰიგიანი კვების პროდუქტებისა და წარმოების აქტივობებით სახიფათო გარემოში. ამ მიზეზის გამო, საკვები პროდუქტების შერეული სხვადასხვა მავნე მიკროორგანიზმები, არასასურველი ქიმიკატების როგორიცაა პესტიციდების ნარჩენების და ფიზიკური ნივთიერებების, როგორიცაა ქვის, ნიადაგის, მინის და ხის. მომხმარებელთა საჩივრებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია საკვებში არსებული უცხოური ფიზიკური ნივთიერებები.

ფიზიკური ანალიზი ლაბორატორიაში, სტანდარტების მიერ გაცემული ადგილობრივი veyabanc ორგანიზაციების, თურქული კვების Codex და სხვა შესაბამისი სამართლებრივი შეთანხმებები მზადდება საფუძველზე. ძირითადი საკვები ფერი, სუნი, გემო და გამოჩენა გარდა თვისებები, ტენიანობის და მყარი შინაარსი Brix (ხსნადი მყარი შინაარსი), pH, refractive ინდექსი, ხვედრითი, სხვა ფიზიკური ანალიზი, როგორიცაა sieve ანალიზი და საკვების მიკროსკოპიის ასევე შესრულებული.

ჩვენი ორგანიზაცია, UAF აკრედიტაციის სააგენტოდან, TS EN ISO / IEC X სტანდარტის შესაბამისად მიღებული აკრედიტაციის ორგანოს საფუძველზე, იგი ატარებს ფიზიკურ ანალიზებს კვების ანალიზის ფარგლებში საწარმოთა საჭიროებების შესაბამისად.