მიკრობიოლოგიური ანალიზი

მიკრობიოლოგიური ანალიზი

მიკრობიოლოგიური ანალიზი წარმოადგენს ერთ-ერთ ტესტს და ანალიზს, რომელიც განსაზღვრავს თუ არა საკვები პროდუქტების ჯანმრთელი თუ არა. მიკრობიოლოგიის ლაბორატორიებში ამ ანალიზის დროს გამოკვლეულია საკვები პროდუქტების შემდეგი ელემენტების არსებობა:

  • პათოგენური მიკროორგანიზმები
  • ინდიკატორის ბაქტერია
  • დამამცირებელი მიკროორგანიზმები

სტერილიზებული პროდუქტების გარეთ მოხმარებული საკვები პროდუქტების წარმოდგენაშია წარმოდგენილი ზოგიერთი სახეობა და მიკროორგანიზმების რაოდენობა. ეს გადაეცემა კვების პროდუქტს ნედლეულისგან დამუშავებასა და მიწოდების მიზნით. ამ მიკროორგანიზმების რაოდენობა და დაბინძურების თავიდან აცილება დამოკიდებულია წარმოების ეტაპზე ჰიგიენური ზომების მიღებაზე. მიკროორგანიზმები ბუნებრივად წარმოადგენენ კვების ნედლეულში. თუმცა, სხვადასხვა წარმოების პროცესებში, შეფუთვაზე, შენახვასა და სატრანსპორტო საქმიანობაში, ამ მიკროორგანიზმების მოგვიანებით ხდება საკვები.

მოსალოდნელია მიკროორგანიზმი გარკვეული ლიმიტის ღირებულების საკვებში. რაც მთავარია, მიკროორგანიზმების არარსებობაა, რამაც გამოიწვიოს საკვები გაუარესებისა და ხალხის ავადმყოფობა.

საკვები პროდუქტების ხარისხი ეწოდება მიკროორგანიზმებს მიკროორგანიზმების ტიპებში. თუმცა, მიკროორგანიზმები, რომლებიც იწვევენ ინფექციებს, მოწამვლასა და დაავადებებს ადამიანის პათოგენურ მიკროორგანიზმებს უწოდებენ.

ზოგიერთი საკვები პროდუქტი უფრო სარისკოა, რადგან ისინი ხელს უწყობენ მიკროორგანიზმების განვითარებას. მიკროორგანიზმების დაბინძურების რისკი მშრალი საკვებია და საკმარისად სითბოს დამუშავებული საკვებია. თუმცა, სურსათის სექტორში წარმოქმნილი მგრძნობელობა მხოლოდ საკმარისია მიკრობიოლოგიური დაბინძურების თვალსაზრისით. ყურადღება უნდა მიექცეს სატრანსპორტო და სადისტრიბუციო პროცესებს, რათა უზრუნველყოფილ იქნას სურსათის უვნებლობა იმავე მახასიათებლებით მომხმარებლებისთვის. ზოგიერთი სახის მიკროორგანიზმები შეიძლება საფრთხეს შეუქმნას ადამიანის ჯანმრთელობას, თუნდაც მცირე რაოდენობით. თუმცა, შეუძლებელია მომხმარებლისთვის შენიშვნა, რადგან არ იქნება პრობლემა მოხმარების დროს სურსათის წარმოდგენასა და გემოში.

ჩვენი ორგანიზაცია, UAF აკრედიტაციის სააგენტოდან, TS EN ISO / IEC X სტანდარტის შესაბამისად მიღებული აკრედიტაციის უფლებამოსილების საფუძველზე, იგი ახორციელებს მიკრობიოლოგიურ ანალიზს საწარმოთა საჭიროებების შესაბამისად კვების ანალიზის ფარგლებში.