მწვავე სისტემური ტოქსიკურობის ტესტები

მწვავე სისტემური ტოქსიკურობის ტესტები

მწვავე სისტემური ტოქსიკურობის ტესტები გამოიყენება ქიმიური ნივთიერებების, მედიკამენტებისა და სხვა ნივთიერებების ტოქსიკურობის შესაფასებლად სხვადასხვა სახის ექსპოზიციისგან. ეს ტესტები გამოიყენება თუ არა დამცავი შეფუთვა, გაფრთხილება ეტიკეტები, მედიის გათავისუფლების გიდები და საჭიროა თუ არა დამცავი აღჭურვილობა.

საერთაშორისო ინიციატივები ვიტრო ციტოტოქსიკურობაზე ტესტირების მეთოდების გამოყენებისას მწვავე ტოქსიკურობის ტესტის დროს ცხოველების გამოყენების შემცირება შეფასდა Vitro Methods Assessment Workshop in International Acute Systemic Toxicity on October XXIX. ამ სემინარის შემდეგ, ICCVAM- მა რეკომენდაციის შემდგომი შეფასება მისცა. ციტოტოქსიურობის მონაცემები პირველადი დოზების შეფასებისათვის მწვავე ზეპირი სისტემური ტოქსიკურობის კვლევებისთვის.

ამ მიდგომის მიღებასა და განხორციელებაში დახმარების გაწევა მონაცემების გამოყენებით მონაცემების შეფასების მიზნით, როგორც ვივოში მომზადებულია EUROLAB- ის მიერ სემინარის მონაწილეების დახმარებით მწვავე ტოქსიკურობის დოზით.

EUROLAB- ს ვარაუდობს, რომ ბოლო დროს დადასტურებულმა კვლევებმა ყურადღება უნდა მიაქციოს ადამიანის და მწვავე საკანში სისტემების გამოყენებით ორი სტანდარტული ძირითადი ციტოტოქსიურობის ტესტს.

მწვავე ზეპირი სისტემური ტოქსიკურობის vitro შეფასების გაუმჯობესების მიზნით, ICCVAM- მა ასევე ურჩია, რომ გრძელვადიანი კვლევა ორიენტირებულია ვიტრო-ტესტირების მეთოდებში:

ბიოინეტიკა

აბოლი მეტაბოლიზმი

⦁ ორგანული სპეციფიკური ტოქსიკურობა

EUROLAB- ისა და ალტერნატიული მეთოდების (ევროპული EEMVAM) მიერ შემუშავებული ევროპული ცენტრი შეიმუშავა საერთაშორისო მრავალპროფილური ლაბორატორიული დადასტურების შესწავლა, რათა შეისწავლოს ვიტრო ბაზალური ციტოტოქსიკური ტესტის ორი შემოთავაზების სარგებლობა, რათა შეფასდეს პირველადი დოზების მწვავე ზეპირი სისტემური ტოქსიკურობის ტესტები.

ალტერნატიული მეთოდები მწვავე ინჰალაციის ტოქსიკურობისათვის

NICEATM და PETA International Science Consortium (PISC) წარმოადგენენ ვებ-გვერდების სერია ალტერნატიული მიდგომების შესახებ მწვავე ინჰალაციისთვის, რომელიც მოიცავს გლობალური მარეგულირებელი და არასაჯარო მონაცემთა ბაზის მოთხოვნებს მარტიდან სექტემბრამდე 2016. Webinar სერვერები:

შეამოწმეთ შესაბამისი მარეგულირებელი სახელმძღვანელო მითითებები, რათა შეაფასონ ინჰალაციის ტოქსიკურობის საფრთხეების პოტენციალი.

ალტერნატიული მიდგომები აღწერილია ნივთიერებების იდენტიფიცირებაზე, რომლებიც შეიძლება გამოიწვიონ მწვავე სისტემური ტოქსიკურობის ინჰალაციის გზით.

გამოიკვეთა მწვავე ტოქსიკურობის მექანიზმები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი მოვლენები მწვავე ინჰალაციის ტოქსიკურობის არასასურველი შედეგების გზებზე. Webinar- ის სერიის შემდეგ, ექსპერტებმა, მთავრობამ, აკადემიურმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა განიხილეს თავიანთი გამოცდილება მწვავე რესპირატორული ტოქსიკურობის ტესტირების ალტერნატიული მეთოდებით NIH- ზე 2016 სექტემბერში და განიხილეს თუ როგორ უნდა შეიმუშავონ მარეგულირებელი ორგანოების სტრატეგიები. კონკრეტული ქმედებების მოგვარების მიზნით შეიქმნა შეხვედრები ქვეკომიტეტებიდან; ეს ჯგუფები საჭიროებენ იმას, რომ საჭიროა პროგრესის მიღწევის უზრუნველყოფა.

ვებინარების სერიისა და სემინარის მოკლე მიმოხილვა: Clippinger AJ, et al. მწვავე რესპირატორული ტოქსიკურობის ტესტირების ალტერნატიული მიდგომები გლობალური მარეგულირებელი და არასახელმწიფო მონაცემთა მოთხოვნების მოგვარების მიზნით.

ნავთობპროდუქტების ინჰალაციის ტოქსიკურობის შეფასების ვიტრო ტესტირების სტრატეგიებში

NICEATM თანამშრომლობს PISC, EPA და ინდუსტრიის მეცნიერებთან, რათა ხელი შეუწყოს სამუშაო ჯგუფს, რომელიც ორიენტირებულია ინჰალაციის ტოქსიკურობის მიმართ. NICEATM- მა გამოაქვეყნა მოთხოვნილი ინფორმაცია იმ მოწყობილობებისა და / ან ტექნოლოგიების შესახებ, რომლებიც ამჟამად გამოიყენება პოტენციური ინჰალაციის რისკების იდენტიფიცირებისათვის (2014 FR 79, 35176 19).

შემდგომში სამუშაო ჯგუფი შეიკრიბა 2015- ში, ინჰალაციის დროს მრავალსაუკუნოვანი ნახშირბადის ნანოუბების ტოქსიკურობის შესაფასებლად ინ ვიტრო სისტემის განვითარების და შეფასების თვისებების იდენტიფიცირება. სამუშაო ჯგუფმა დაადგინა, რომ შესწავლილი ინ ვიტრო სისტემაში უნდა შეიცავდეს სხვადასხვა ფილტვის უჯრედებს ჰაერის თხევადი ინტერფეისით და გაითვალისწინონ შესაბამისი ადამიანის დოზიმეტრი და ნანომეტრიული ციკლის ცვლილებები. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ დამატებითი ინფორმაციისთვის.

სამედიცინო ლაბორატორია