მწვავე სისტემური ტოქსიკურობის ტესტები

მწვავე სისტემური ტოქსიკურობის ტესტები

მწვავე სისტემური ტოქსიკურობის ტესტები გამოიყენება ქიმიური ნივთიერებების, მედიკამენტებისა და სხვა ნივთიერებების ტოქსიკურობის შესაფასებლად სხვადასხვა სახის ექსპოზიციისგან. ეს ტესტები გამოიყენება თუ არა დამცავი შეფუთვა, გაფრთხილება ეტიკეტები, მედიის გათავისუფლების გიდები და საჭიროა თუ არა დამცავი აღჭურვილობა.

საერთაშორისო ინიციატივები ვიტრო ციტოტოქსიკურობაზე ტესტირების მეთოდების გამოყენებისას მწვავე ტოქსიკურობის ტესტის დროს ცხოველების გამოყენების შემცირება შეფასდა Vitro Methods Assessment Workshop in International Acute Systemic Toxicity on October XXIX. ამ სემინარის შემდეგ, ICCVAM- მა რეკომენდაციის შემდგომი შეფასება მისცა. ციტოტოქსიურობის მონაცემები პირველადი დოზების შეფასებისათვის მწვავე ზეპირი სისტემური ტოქსიკურობის კვლევებისთვის.

ამ მიდგომის დამტკიცებისა და განხორციელების მიზნით, EUROLAB– მა მოამზადა სახელმძღვანელო დოკუმენტის როგორც მონაცემთა შეფასების გამოყენების შესახებ სახელმძღვანელოს მონაწილეების დახმარებით, რომლებიც იწყებენ დოზებს ინ ვივო მწვავე ტოქსიკურობისთვის.

EUROLAB- ს ვარაუდობს, რომ ბოლო დროს დადასტურებულმა კვლევებმა ყურადღება უნდა მიაქციოს ადამიანის და მწვავე საკანში სისტემების გამოყენებით ორი სტანდარტული ძირითადი ციტოტოქსიურობის ტესტს.

 მწვავე ზეპირი სისტემური ტოქსიკურობის vitro შეფასების გაუმჯობესების მიზნით, ICCVAM- მა ასევე ურჩია, რომ გრძელვადიანი კვლევა ორიენტირებულია ვიტრო-ტესტირების მეთოდებში:

 ბიოინეტიკა

 აბოლი მეტაბოლიზმი

 ⦁ ორგანული სპეციფიკური ტოქსიკურობა

EUROLAB– მა და ალტერნატიული მეთოდების ვალიდაციის ევროპულმა ცენტრმა (ამჟამად ცნობილია როგორც EURL ECVAM) შეიმუშავეს საერთაშორისო მრავალლაბორატორიული ვალიდაციის კვლევა, რათა შეაფასონ ორი შემოთავაზებული in vitro ბაზალური ციტოტოქსიკურობის ტესტების სარგებლიანობა პირის ღრუს სისტემური ტოქსიკურობის ტესტების საწყისი დოზების დასადგენად.

ალტერნატიული მეთოდები მწვავე ინჰალაციის ტოქსიკურობისათვის

NICEATM და PETA International Science Consortium (PISC) წარმოადგენენ ვებ-გვერდების სერია ალტერნატიული მიდგომების შესახებ მწვავე ინჰალაციისთვის, რომელიც მოიცავს გლობალური მარეგულირებელი და არასაჯარო მონაცემთა ბაზის მოთხოვნებს მარტიდან სექტემბრამდე 2016. Webinar სერვერები:

შეამოწმეთ შესაბამისი მარეგულირებელი სახელმძღვანელო მითითებები, რათა შეაფასონ ინჰალაციის ტოქსიკურობის საფრთხეების პოტენციალი.

ალტერნატიული მიდგომები აღწერილია ნივთიერებების იდენტიფიცირებაზე, რომლებიც შეიძლება გამოიწვიონ მწვავე სისტემური ტოქსიკურობის ინჰალაციის გზით.

გამოიკვეთა მწვავე ტოქსიკურობის მექანიზმები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი მოვლენები მწვავე ინჰალაციის ტოქსიკურობის არასასურველი შედეგების გზებზე. Webinar- ის სერიის შემდეგ, ექსპერტებმა, მთავრობამ, აკადემიურმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა განიხილეს თავიანთი გამოცდილება მწვავე რესპირატორული ტოქსიკურობის ტესტირების ალტერნატიული მეთოდებით NIH- ზე 2016 სექტემბერში და განიხილეს თუ როგორ უნდა შეიმუშავონ მარეგულირებელი ორგანოების სტრატეგიები. კონკრეტული ქმედებების მოგვარების მიზნით შეიქმნა შეხვედრები ქვეკომიტეტებიდან; ეს ჯგუფები საჭიროებენ იმას, რომ საჭიროა პროგრესის მიღწევის უზრუნველყოფა.

 ვებინარების სერიისა და სემინარის მოკლე მიმოხილვა: Clippinger AJ, et al. მწვავე რესპირატორული ტოქსიკურობის ტესტირების ალტერნატიული მიდგომები გლობალური მარეგულირებელი და არასახელმწიფო მონაცემთა მოთხოვნების მოგვარების მიზნით.

ნავთობპროდუქტების ინჰალაციის ტოქსიკურობის შეფასების ვიტრო ტესტირების სტრატეგიებში

NICEATM თანამშრომლობს PISC, EPA და ინდუსტრიის მეცნიერებთან, რათა ხელი შეუწყოს სამუშაო ჯგუფს, რომელიც ორიენტირებულია ინჰალაციის ტოქსიკურობის მიმართ. NICEATM- მა გამოაქვეყნა მოთხოვნილი ინფორმაცია იმ მოწყობილობებისა და / ან ტექნოლოგიების შესახებ, რომლებიც ამჟამად გამოიყენება პოტენციური ინჰალაციის რისკების იდენტიფიცირებისათვის (2014 FR 79, 35176 19).

მოგვიანებით, სამუშაო ჯგუფი შეიკრიბა 2015 წელს, რათა განისაზღვროს თვისებები ინ ვიტრო სისტემის შემუშავებისა და შეფასებისთვის, ინჰალაციის დროს მრავალუჯრედიანი ნახშირბადის ნანომილაკების ტოქსიკურობის შესაფასებლად. სამუშაო ჯგუფმა დაადგინა, რომ შემოთავაზებული in vitro სისტემა უნდა შეიცავდეს ფილტვის სხვადასხვა უჯრედებს, რომლებიც კულტივირებული არიან ჰაერ-თხევადი ინტერფეისით და გაითვალისწინონ ადამიანის დოზომეტრიისა და ნანომასალის სასიცოცხლო ციკლის შესაბამისი ცვლილებები. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. 

 

 

სამედიცინო ლაბორატორია