სტერილური ტესტები

სტერილური ტესტები

ტერმინი სტერილიზაციის დროს, შეიძლება განისაზღვროს, როგორც ცოცხალი ორგანიზმების აქტიური დასუფთავება და ყველა მიკროორგანიზმი, რომელშიც იმყოფება ნებისმიერი ნივთიერება ან ობიექტი. თეორიულად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს გარკვეული და აბსოლუტური მნიშვნელობა. XX საუკუნეში, ტერმინი "სამედიცინო აპარატურის წინსვლის ასოციაციის" (AAMI) დეგიციტრული ტერმინი შეიცვალა მედიკამენტებისგან მიკროორგანიზმების ჩამოყალიბების დადგენის განსაზღვრაში. ამ შესვლის ცვლილების შემდეგ, სტერილიზაციის ღონისძიება შეიძლება შეფასდეს და აკონტროლოს პრაქტიკული დროით. სტერილიზაციის პროცესში, ზოგიერთი მიკროორგანიზმი ყოველთვის ინაქტიულია. შესაბამისად, სიცოცხლისუნარიან ბაქტერიების რიცხვი დარეგისტრირების დროში დროში უწოდა. უფრო ხანგრძლივობა პროცედურა, უფრო ეფექტური მიკროორგანიზმები გაიზრდება. მას შემდეგ, რაც გათბობის ღონისძიება არ შეიძლება გაგრძელდეს განუსაზღვრელი ვადით, აუცილებელია შეამციროს არასტაბილურობის ალბათობა ნორმალურ დონეზე. ეს არ არის ის ფაქტი, რომ მიკროორგანიზმების რაოდენობა მცირდება ცოცხალი მიკროორგანიზმების 1 მილიონით, რაც იმას ნიშნავს, რომ სტერილიზაციის უზრუნველყოფის დონე შენარჩუნებულია და სტერილიზაცია კვლავაც განაგრძობს იმას, რომ სტერილიზაცია ვერ მიიღწევა მხოლოდ ერთი მილიონი პროცესში.

სტერილიზაციის შემთხვევაში, ეფექტური მეთოდი უნდა იქნას გამოყენებული, დაწყებული პროდუქციის ყველაზე დაბალი დონიდან, რათა უზრუნველყოს სტერილური უზრუნველყოფის უზრუნველყოფა. ეს მიღწეულია მხოლოდ ეფექტური სტერილიზაციის მეთოდის გამოყენებით, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს სტერილური უზრუნველყოფის შესაძლებლობები. ამ გზით, შეიძლება უზრუნველყოფილი იყოს, რომ ბოლო ეტაპზე მუშაობის დაწყებიდან ყველა ეტაპი კონტროლის ქვეშ მყოფი ყველა სტერილიზაციის პროცესშია. ამ ეტაპზე პროცესი ითვალისწინებს ყველა იმ ნაბიჯს, რომელიც აუცილებელია ინსტრუმენტების, წინასწარ გაწმენდისა და დეკონტამინაციის, დათვების გაკონტროლების, სარეცხი, შეფუთვა, ტრანსპორტირება მათ სტერილიზაციის ტერიტორიაზე, სარეცხი, შეფუთვა, სტერილიზაციისა და სტერილური მდგომარეობის შენარჩუნების მიზნით. არის ზოგადი სახელი. ყოველი ეტაპზე დამზადებული სტრუქტურების ინსპექტირება და რეგულარული ჩანაწერი უწყვეტი წესით, ამ ეტაპობრივად განსაზღვრული წესების ფარგლებში, არის სენსიბილიზაციის ტესტების გარეშე.

სტერილიზაციის პროცესში დასუფთავების ღონისძიება უნდა გამოყენებული იქნეს ყველა ეტაპზე. თუკი სითბოს ან დეზინფექციის გამოყენებისას იმყოფებიან მოწყობილობა და ზედაპირის დეზინფექცია, უნდა გადაწყდეს და დაიბანეთ სარეცხი და ცხელი წყლით და შეინახოს ორგანული მასალებისგან.

თქვენ შეგიძლიათ მუშაობა ჩვენი ლაბორატორიული EUROLAB for sterility ტესტები.

სამედიცინო ლაბორატორია