Kabeltests

Kabeltests

Een van de belangrijkste tests in de elektrische en elektronische technologie zijn kabeltests. Omdat kabels betrouwbaar moeten zijn, zowel wat betreft de menselijke gezondheid als de milieuomstandigheden. Om deze reden moeten kabels tijdens de productiefasen verschillende tests ondergaan.

Bij kabeltests die worden uitgevoerd in geaccrediteerde laboratoria, wordt rekening gehouden met normen die zijn opgesteld door binnen- en buitenlandse organisaties, met inachtneming van de geldende wettelijke voorschriften.

De meest toegepaste testmethoden bij kabeltesten zijn elektrische testen. Omdat kabels voornamelijk worden gebruikt om elektrische energie over te dragen. Daarom is het risico dat ze dragen vrij hoog. Elektrische tests uitgevoerd in laboratoria leveren belangrijk bewijs van de duurzaamheid en veiligheid van kabels.

Gezien de gebieden waar kabels worden gebruikt, worden kabels van verschillende afmetingen en functies gebruikt op werkplekken, ziekenhuizen, woningen, scholen, bioscopen, amusementscentra, winkelcentra en nog veel meer.

In het algemeen, ongeacht het type kabel, mogen de kabels de vlam niet verspreiden, mogen deze vlam niet doorgeven, moeten ze een lage rookdichtheid hebben en mogen ze geen giftige gassen uitstoten tijdens de verbranding. Bij elektrische testen van kabels worden deze eigenschappen voornamelijk getest.

Een van de belangrijkste elektrische tests die op kabels worden toegepast, zijn hoogspanningstests. Bij deze testen wordt bepaald hoe sterk de isolatieweerstand van de kabels onder hoogspanning is en of er kortsluiting is in de aders onder hoogspanning. De afschermingskwaliteit van de kabel wordt bepaald in de overdrachtsimpedantie- en afschermingsverzwakkingstesten van de kabels. Bij de geleiderweerstandmetingen van de kabels wordt de weerstandswaarde van de koperen geleiders in de kabels bepaald.

In geautoriseerde laboratoria worden ook mechanische testen uitgevoerd voor kabels. Het belangrijke punt hier is de weerstand van de kabel tegen mechanische krachten. In dit kader worden bijvoorbeeld ultraviolet verouderingstesten van kabels uitgevoerd. Vooral buitenshuis worden kabels blootgesteld aan zonnestralen, regen- en sneeuwwater, wind, koude en hete lucht en vochtigheid. Deze klimatologische omstandigheden worden geleverd in een laboratoriumomgeving en de duurzaamheid van de kabels onder deze omstandigheden wordt in korte tijd bepaald. In dit kader worden ook treksterkte- en rek-bij-breuktesten toegepast op de kabels. Bij deze tests wordt de kabel blootgesteld aan de hoogste kracht die hij kan weerstaan.

Een andere testgroep voor kabels in geautoriseerde laboratoria zijn chemische tests. Hierbij wordt bijvoorbeeld de hoeveelheid toxiciteit in kabels bepaald. Vooral in geval van brand mag de kabel geen giftige gassen afgeven aan het milieu. De pH- en geleidbaarheidsmetingen van de kabels worden uitgevoerd om de hoeveelheid zuur gas te bepalen die vrijkomt door deze kabels van plastic materialen tijdens een verbranding. Evenzo worden metingen van de hoeveelheid halogeenzuur gedaan om de hoeveelheid halogeengas te meten die vrijkomt in een verbrandingssituatie. Een andere chemische test is de vlamzuurstofindextest. Hier wordt bepaald hoeveel graden de kabel kan branden met zuurstof. De waarden die bij alle chemische metingen en tests worden verkregen, moeten onder de waarden liggen die in de normen zijn gespecificeerd.

Afgezien hiervan worden er ook veel prestatietests op de kabels toegepast. Brandtesten van gebundelde kabels is er bijvoorbeeld één van. Door deze testen wordt bepaald wat de weerstand is van de gebundelde kabels tijdens een verbranding en hoeveel ze elkaar beïnvloeden. De luchtspleten tussen de gebundelde kabels maken de kabels onstabieler. Rook en giftige gassen die bij de verbranding ontstaan, voorkomen dat mensen vluchtroutes kunnen zien en kunnen vergiftiging veroorzaken. Rookdichtheidstesten worden uitgevoerd om deze situatie te detecteren.

Er zijn veel normen waarnaar wordt verwezen bij het uitvoeren van kabeltests. Bijvoorbeeld,

  • TS EN 60332-kabels - Tests in elektrische en glasvezelkabels onder vuur
  • TS EN 60754-kabels - Test op gassen die vrijkomen bij de verbranding van elektrische kabels

Onze organisatie voert gedetailleerde kabeltesten uit met een sterke technologische infrastructuur en personeel.