Seismische krachttests

Seismische krachttests

Ons land ligt in een ernstige aardbevingszone ter wereld. Bijna 92 procent van ons land bevindt zich in de aardbevingszone. Bovendien is 66 de eerste en tweede graad aardbevingszone van deze bodems. Deze regio's bevatten 70 procent van onze bevolking en 75 procent van grote industriële fabrieken. Deze cijfers laten echt zien hoe groot het risico is. Aangezien de aardbeving niet kan worden voorkomen, is het noodzakelijk om te leren hoe te leven en te vechten tegen aardbevingsomstandigheden.

Veel cystmische sterktetests worden uitgevoerd in geavanceerde laboratoria om te bepalen of de gebouwen en de apparatuur erin bestand zijn tegen aardbevingen. Talrijke testmethoden en normen zijn gepubliceerd door de International Electrotechnical Commission (IEC). In Turkije zijn deze normen gepubliceerd door het Turks Standards Institute (TSE) met de volgende rubrieken:

  • TS EN 60068-3-3 Test op omgevingsweerstand - Deel 3: seismische testmethoden voor geleidingsapparatuur
  • TS EN 60068-2-6 Omgevingsweerstandstests - Deel 2-6: Tests - Test Fc: Trilling (sinusvormig)
  • TS EN 60068-2-57 Milieubestendigheidstests - Deel 2-57: tests - Test Ff: trillingen - tijdgeschiedenis en sinusslagmethode
  • TS EN 60068-2-47 Testen van de omgevingsweerstand - Deel 2-47: Tests - Monteren van monsters voor dynamische trillings-, impact- en soortgelijke tests

De TS EN 60068-3-3-standaard biedt algemene informatie over het uitvoeren van seismische testen en beschrijft methoden. TS EN 60068-2-6 standaard beschrijft de sinusvormige trillingen. Daarnaast zijn er in de praktijk andere normen.

Daarnaast treft het ministerie van Openbare Werken en Nederzettingen ook wettelijke regelingen voor aardbevingen. Sinds 1940 zijn tot nu toe acht aardbevingsregels gepubliceerd. Gewapend beton gebouwen en aardbeving berekeningen werden eerst opgenomen in de 1949 Aardbeving Code. Dit is belangrijk.

De belangrijkste factoren die het ontwerp van gebouwen beïnvloeden, zijn de volgende. Met deze factoren wordt rekening gehouden bij seismische sterktetests:

  • Torsie: gebouwen hebben een massacentrum, een punt waar het gebouw zonder rotatie in evenwicht is. Als de massa gelijkmatig is verdeeld in het gebouwontwerp, zijn het massa-centrum en het geometrische centrum van de grond in evenwicht. Als de massadistributie echter niet in orde is, beweegt het massamiddelpunt uit het geometrische centrum en veroorzaakt torsie.
  • Demping: gebouwen zijn over het algemeen zwakke resonatoren in termen van het elimineren van dynamische schokken en het absorberen van trillingen. Demping verwijst naar een snelheid waarmee natuurlijke trillingen worden geabsorbeerd.
  • Ductiliteit: het vermogen van een materiaal om te rekken zonder zijn draagvermogen te verliezen behalve grote vervormingen wordt ductiliteit genoemd. De ductiliteit van een structureel element is karakteristiek zoals buigen of bewegen. Niet-ductiele materialen verkruimelen plotseling en zijn niet duurzaam.
  • Sterkte en stijfheid: sterke bouwmaterialen kunnen weerstand bieden binnen een veilige limiet tegen elke uitgeoefende kracht. De hardheid van een bouwmateriaal is de mate van weerstand tegen afbuiging of slip.
  • Gebouwconfiguratie: deze definitie beschrijft de vorm, grootte en structurele en niet-structurele elementen van een gebouw. Met de bouwconfiguratie worden de vorm van de seismische krachten in de structuur, hun relatieve omvang en de zorgwekkende ontwerpproblemen bepaald. Een correct geconstrueerde configuratie omvat gelijke vloerhoogtes, symmetrische plattegronden, gladde secties en hoogten, maximale torsiesterkte, korte overspanningen en lastpaden.

Tegenwoordig hebben ingenieurs de kennis en ervaring om aardbevingsbestendige gebouwen te bouwen. Bij alle projecten is echter seismische bescherming van het gebouw vereist. Seismische sterktetests zijn hiervoor uitermate belangrijk.

EUROLAB voert ook seismische sterktetests uit in het kader van tal van laboratoriumdiensten. Dankzij deze tests ontvangen ondernemingen efficiëntere, betere prestaties en kwaliteitstestservices en bieden ze veilige, snelle en ononderbroken service aan hun klanten.

Naast de seismische sterktetests in het kader van laboratoriumdiensten, biedt EUROLAB ook andere testdiensten aan.