Installatietests

Installatietests

Elektrisch bediende machines, apparatuur en elektrische installaties zijn de meest serieuze bronnen van gevaar op de werkplek. Elektriciteitsvoorziening is een van de energiebronnen die nooit zal worden verlaten in productieactiviteiten. Rekening houdend met de risico's voor de veiligheid van werknemers en de bedrijfsveiligheid van bedrijven, is regelmatig testen en controleren van alle machines en apparatuur die elektriciteit gebruiken vereist.

De verordening inzake elektrische binnenfaciliteiten van het ministerie van Energie en Natuurlijke Hulpbronnen regelt de principes voor de oprichting en exploitatie van elektrische binnenfaciliteiten. Volgens de regeling zijn alle laagspanningsfaciliteiten, met uitzondering van liftsystemen, die zijn opgesteld voor continu gebruik binnen of naast gebouwen, onderworpen aan deze principes. Op deze manier worden de binnenverlichting, alarm-, bliksem-, luidspreker-, telefoon-, televisie- en antenne-installaties van de gebouwen en de tuinverlichtingssystemen van deze gebouwen geteld als continue faciliteiten. De genoemde verordening heeft betrekking op alle bestaande en nieuwe gebouwen.

De installatie van de elektrische installatie, de selectie van materialen en de bepaling van beschermende apparaten is afhankelijk van de te gebruiken spanning en omgevingscondities. Onderhoud, reparatie, inspectie en bediening van de installatie worden onder dezelfde omstandigheden uitgevoerd. TS HD 60364-4-43 standaard wordt nageleefd in de teststudies die in dit kader worden toegepast.

De in de verordening beschreven tests en controles moeten in bepaalde perioden worden uitgevoerd en de controleverslagen moeten worden bewaard. Het veilige gebruik van de elektrische installatie wordt minstens één keer per jaar aan controles onderworpen. In test- en controlewerkzaamheden worden energielijnen en lekstroomrelais geregeld, worden aardingsinstallaties die zorgen voor een veilig elektriciteitsverbruik gemeten, worden elektrische panelen en aansluitingen die zorgen voor de distributie van elektriciteit binnen het gebouw gecontroleerd en worden kathodische beschermingsmetingen voor de uitgaande lijnen uitgevoerd.

De huidige wettelijke voorschriften en de relevante normen die zijn gepubliceerd door vele binnenlandse en buitenlandse organisaties worden in aanmerking genomen tijdens de elektrische teststudies. In overeenstemming met de behoeften van de ondernemingen voert ons bedrijf installatietests uit in het kader van elektrische tests.

In de tussentijd is onze organisatie, in overeenstemming met de TS EN ISO / IEC 17025 Algemene voorwaarden voor de competentie van experiment- en kalibratielaboratoria, UAF Van het Accreditatiebureau is geaccrediteerd en dient binnen dit kader.