Aardingstests

Aardingstests

Om de veiligheid van leven en eigendom te waarborgen en om de belastingen die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet te beschermen tegen de onverwachte effecten van de elektrische stroom, wordt de aansluiting van geleidende delen van de apparaten of systemen die met elektriciteit op aarde werken, aarding genoemd.

Aarding wordt gebruikt om het leven van de mens te beschermen tegen een gevaarlijke aanrakingsspanning als gevolg van fouten in apparaten of systemen, zoals problemen en verslechtering van de isolatie. Bovendien wordt het aardingsproces uitgevoerd om te zorgen voor de juiste werking van het elektrische netwerk of de elektrische installatie.

Een elektrische schok is de overdracht van lekstromen naar het menselijk lichaam als gevolg van een probleem in de installatie. In dit geval hangt de grootte van de stroom die door het menselijk lichaam stroomt af van het contactpunt, de lichaamsweerstand en de frequentie van de stroom.

Aardingsweerstand, of weerstand van de grond, is de reactie van de grond op elektrische stroom. In feite is de aarde een zwakke geleider, maar als het gebied voor de stroom groot genoeg is, daalt de weerstand en wordt de aarde een goede geleider. Daarom is er weerstand tussen de aarde en de geleiders in het systeem.

Bodemweerstandtester genaamd torpak megeri wordt gebruikt voor het meten van bodemweerstand.

Aardingsmetingen zijn erg belangrijk voor werkplekken. Deze metingen worden uitgevoerd om te bepalen of er een omgekeerde geleidbaarheid is in de locatie van de elektrische installatie. Als er een lek is in de gebieden waar de stroomleidingen passeren, vormt dit een risico voor mensen. Om problemen te voorkomen, moeten de plaatsen waar de hoogspanningskabels elkaar kruisen, regelmatig worden gecontroleerd.

De huidige wettelijke voorschriften en de relevante normen die zijn gepubliceerd door vele binnenlandse en buitenlandse organisaties worden in aanmerking genomen tijdens de elektrische teststudies. In lijn met de behoeften van ondernemingen voert ons bedrijf aardingstests uit in het kader van elektrische tests.

In de tussentijd is onze organisatie, in overeenstemming met de TS EN ISO / IEC 17025 Algemene voorwaarden voor de competentie van experiment- en kalibratielaboratoria, UAF Van het Accreditatiebureau is geaccrediteerd en dient binnen dit kader.