Energielabeltests en certificering

Energielabeltests en certificering

Het energielabel is een teken dat de prestaties weergeeft van bronnen die worden verbruikt door apparaten die het energieverbruik verbruiken of beïnvloeden. Het EU-energielabel wordt gebruikt in ons land en in de landen van de Europese Unie. Het EU-energielabel maakt de stroom en prestaties van het apparaat volledig transparant, wat wijst op geluidsemissie en vergelijkbare vervuilingswaarden. Het helpt consumenten producten met alle transparantie te kopen en het milieu te beschermen.Energielabel

Wat is energie-efficiëntie

Energie-efficiëntie onderscheidt zich als een poging om de hoeveelheid energie die een elektrisch gereedschap verbruikt te verminderen zonder enige vermindering van de aan de consument aangeboden prestaties. Het heeft tot doel hoge prestaties van elektrische gereedschappen te bieden door veel minder energie te verbruiken. Kortom, we kunnen energie besparen en onze omgeving beschermen zonder teveel in ons dagelijks leven te veranderen door ons te richten op apparaten die met energie-efficiëntieprincipes zijn geproduceerd.

Het EU-energielabel geeft informatie over de energie-efficiëntie van een product. Deze tag rangschikt producten van donkergroen (meest efficiënt) naar rood (minst efficiënt). Op het Energielabel staat ook het totale energieverbruik en andere informatie over de producten, zoals het waterverbruik en geluidsniveau van vaatwassers, de schermgrootte van televisies. De basis van de EU-energielabelverordeningen is gebaseerd op het verkrijgen van informatie van eindgebruikers over de energie-efficiëntie van producten. Het energieverbruik van de producten en andere informatie moet worden gemeten in overeenstemming met geharmoniseerde normen en methoden. De donkerste groene kleurcategorie op het energielabel wordt gebruikt voor producten met de hoogste energie-efficiëntie. Producten met een donkergroene kleur worden gebruikt om de energierekening en CO te verlagen met minder energie.2 Het energielabel geeft ook informatie over het elektriciteitsverbruik van het product per kilowattuur (kWh) en maakt vergelijking van verschillende modellen mogelijk. Hoe lager deze waarde is, hoe minder energieverbruik van het product zal zijn. De symbolen in het onderste deel van het energielabel variëren afhankelijk van het producttype en geven aanvullende informatie over het product weer, zoals waterverbruik en geluidsniveau.

Energie-efficiëntieklasse

Dit label geeft het stroomverbruik en de efficiëntie van de stofzuiger weer. Factoren zoals levensduur van de apparaten, resourcebesparende productie of recycleerbaarheid worden hier niet in overweging genomen.

Wat is ErP en ELD

Met de goedkeuring van de ErP (Energy-related Products) -criteria zet de Europese Unie haar beleid voort om lucht- en milieuvervuiling te verminderen en streeft zij naar de ontwikkeling van een doeltreffende strategie om de kwaliteit van het leven voor alle Europese burgers en bijgevolg voor alle mensen in de wereld te verbeteren.

En opnieuw 26 Vanaf september 2015, in overeenstemming met de ErP- en ELD-richtlijnen, moeten alle apparaten die op de Europese markt worden verkocht, worden vervaardigd met "energie-efficiënte pompen zorunlu.

Eco ontwerp;

 • Beter productontwerp is de vermindering van de milieueffecten gedurende de gehele levenscyclus.
 • Bij de ontwerpfase kan ongeveer 80 van productgerelateerde milieueffecten worden bepaald.
 • Dankzij het milieuvriendelijke ontwerp kunt u ook geld en energie besparen.
 • Eco-design is een benadering waarbij alle fasen van een product van de wieg tot het graf worden ontworpen op een voor het milieu gevoelige manier, vanaf het stadium van ontwerp.
 • De producten zijn gevoeliger voor de aard, het meest efficiënte gebruik van hulpbronnen en de bevordering van recycling.
 • De integratie van milieukenmerken in productontwerp om de milieuprestaties gedurende de gehele levenscyclus van het product te verbeteren.

 

 ELD (richtlijn energie-etikettering)

Het nieuwe energie-etiketteersysteem van de Europese Unie verplicht het nieuwe energie-etiketteersysteem voor de consument om het milieu-nalevingsniveau van elk product in één oogopslag te zien. De energie-etiketterichtlijn (2010 / 30 / CE) benadrukt dat elk product een label heeft volgens energie-efficiëntieklasse maar ook

wetgeving

Met als doel eindgebruikers te informeren over de energie-efficiëntie van producten  Energiegerelateerde producten richtlijn 2010/30 / EU, Het is een kaderrichtlijn die is ontworpen voor de communicatie van complexe informatie over energieverbruik en -prestaties in een duidelijk en begrijpelijk formaat. De kaderrichtlijn wordt toegepast samen met de verordeningen van de Commissie betreffende de producten die eronder vallen.

Het energielabel dat voor het product wordt gebruikt, moet voldoen aan de criteria die zijn gespecificeerd in de kaderrichtlijn en de verordening van de Commissie betreffende het product. Het energieverbruik van producten en andere informatie moet worden gemeten in overeenstemming met de geharmoniseerde normen en methoden van de Unie.

De voordelen van naleving van de kaderrichtlijn en implementatie van het handhavingsregime kunnen als volgt worden samengevat:

 •  Kostenbesparingen met lagere energierekeningen voor de consument
 • Kooldioxide-uitstoot en andere milieuvoordelen
 • De richtlijn moedigt fabrikanten aan om te concurreren op het gebied van de milieuaspecten van hun producten. 

Om bij te dragen tot een beter begrip van de energielabelrichtlijn (2010/30 / EU), een van de richtlijnen van de EU op basis van de nieuwe aanpak en totaalaanpak, en de alomvattende implementatie ervan voor verschillende sectoren in de interne markt,  Blauwe gids Het werd voorbereid. 

strekking

De richtlijn is van toepassing op energiegerelateerde producten die een significant direct en indirect effect hebben op het energieverbruik en, waar relevant, op andere bronnen. Door het toepassingsgebied van de bepalingen van de richtlijn uit te breiden Volgens de Eco-Design-richtlijn 2009/125 / EG  zal worden overwogen. 

 • Koelkasten, diepvriezers en koelkast-vriezers
 • Wasmachines
 • Wasdrogers
 • Gecombineerde wasdrogers
 • Vaatwassers
 • Gloeilampen
 • Elektrische ovens
 • airconditioners
 • televisies
 • Stofzuigers 
 • boilers 
 • Boilers

  

Verordeningen van de Europese Commissie geïmplementeerd met de richtlijn energiegerelateerde producten (2010/30 / EU)

 

Kaderrichtlijn

Ingangsdatum

Over etikettering en standaardproductinformatie van energie en ander bronnenverbruik van energiegerelateerde producten 

Richtlijn 2010 / 30 / EU

Juli 31 2011

Taken van de Commissie ter ondersteuning van de Kaderrichtlijn voor energielabel nr. 2010 / 30 / EG

 

1- Woonventilatie-eenheden Verordening 1254 / 2014 / EU van de Commissie

Juli 11 2014

2- Oven en afzuigkappen Verordening 65 / 2014 / EU van de Commissie

Oktober 1 2013

3- Stofzuigers  Verordening 665 / 2013 / EU van de Commissie

Mei 3 2013

4- Verwarmers en radiatoren Verordening 811 / 2013 / EU van de Commissie

Februari 18 2013

5- Boilers Verordening 812 / 2013 / EU van de Commissie

Februari 18 2013

6- Elektrische lampen en armaturen Verordening 874 / 2012 / EU van de Commissie (Januari 2014 EC-communicatie)

Juli 12 2012

7- Roterende drogers voor huishoudelijk gebruik Verordening 392 / 2012 / EU van de Commissie (Mei 2013 Corrigenda December 2013 EC-communicatie)

Mei 29 2012

8- Airconditioners Verordening 626 / 2011 / EU van de Commissie

Mei 4 2011

9- Wasmachines die in huizen worden gebruikt 1061 / 2010 / EU Commissie Resolutie (December 2013 EC-communicatie)

December 20 2010

10- Televisies Verordening nr. 1062 / 2010 / EU van de Commissie

September 28 2010

11- Koelkasten gebruikt in huizen Verordening 1060 / 2010 / EU van de Commissie (Februari 2011 EC-communicatie Januari 2014 EC-communicatie)  

September 28 2010

12- Vaatwassers die in huizen worden gebruikt Verordening 1059 / 2010 / EU van de Commissie (Juni 2013 EC-communicatie Juli 2013 EC-corrigenda)

September 28 2010

13- Elektrische ovens die in huizen worden gebruikt Verordening 2002 / 40 / EG van de Commissie

Mei 8 2002

14- Gecombineerde wasdrogers die in huizen worden gebruikt Verordening 96 / 60 / EG van de Commissie

September 19 1996

 

Certificering en testen van het Energy Label zijn verkrijgbaar bij ons laboratorium EUROLAB®.