Tests voor persoonlijke verzorging

Tests voor persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging is een zelfzorgactiviteit voor mensen om hun gezondheid te beschermen en te behouden. Met andere woorden, het kan worden gedefinieerd als een reeks gedragingen die worden toegepast op een manier die een positief effect heeft op de menselijke gezondheid.

Het doel van persoonlijke zorgactiviteiten is om gezond te zijn, om het uiterlijk positief te maken en om het zelfvertrouwen te vergroten. Veel micro-organismen worden gemakkelijker doorgegeven aan mensen die geen aandacht schenken aan reinheid. Om gezond te zijn, moeten lichaam, haar, mond en tanden regelmatig worden schoongemaakt en kleding regelmatig worden gewassen.

De factoren die persoonlijke verzorgingsactiviteiten in het algemeen vandaag beïnvloeden zijn: cultuur, gezin, sociaaleconomische status, persoonlijkheid en ziekten. Hoewel schoonmaken de basis vormt voor persoonlijke gezondheid, drukt het ook het niveau van ontwikkeling van de samenleving uit.

In de afgelopen jaren is de sector voor persoonlijke verzorgingsproducten een sector geworden die niet alleen vrouwen, maar ook mannen en kinderen omvat. Omdat gezondheid echter een rol speelt, zijn veel producten voor persoonlijke verzorging onderworpen aan wettelijke voorschriften vanwege gezondheids- en prestatieproblemen. Daarnaast zijn een aantal beperkingen en testmethoden ontwikkeld voor producten voor persoonlijke verzorging en cosmetica, met REACH (een verordening die wettelijke voorschriften voor chemische stoffen in de Europese Unie samenbrengt), GMP (goede fabricagepraktijken) en soortgelijke voorschriften.

Het testen van controversiële stoffen is bijvoorbeeld erg belangrijk voor bedrijven die producten voor persoonlijke verzorging produceren. Het vermindert het risico van problemen die ontstaan ​​tijdens de import, export en marketing van de producten. Landen hebben verschillende wettelijke voorschriften en kunnen door een ander land worden verboden.

Tijdens de industriële teststudies worden de huidige voorschriften en de relevante normen die door vele binnen- en buitenlandse organisaties zijn gepubliceerd, in overweging genomen. In lijn met de behoeften van ondernemingen, voert ons bedrijf ook producten voor persoonlijke verzorging uit in het kader van industriële tests.

In de tussentijd is onze organisatie, in overeenstemming met de TS EN ISO / IEC 17025 Algemene voorwaarden voor de competentie van experiment- en kalibratielaboratoria, UAF Van het Accreditatiebureau is geaccrediteerd en dient binnen dit kader.