Voedselproeven

Voedselproeven

Consumenten zijn nu bewuster bezig met voedselveiligheid. De benaderingen om voedsel te bereiden en aan de consument te presenteren, die tot voor kort volgens de oude methoden werden overgenomen, hebben ingrijpende veranderingen ondergaan. Landelijke overheden zijn ook erg gevoelig in dit opzicht en de nodige wettelijke voorschriften worden achtereenvolgens uitgevaardigd. Bedrijven moeten voortaan betrouwbaarder en gezonder voedsel produceren.

Het concept van voedselveiligheid houdt eenvoudigweg in dat het voedsel wordt bereid in overeenstemming met het beoogde gebruik en dat het geen gezondheidsprobleem veroorzaakt wanneer het door mensen wordt geconsumeerd. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Met voedselveiligheidsonderzoeken wordt beoogd fysische, chemische en biologische factoren die door voedsel overgedragen ziekten veroorzaken te voorkomen en op deze manier voedsel te bereiden, te verwerken, op te slaan en aan de consument te presenteren. Wanneer veilig voedsel wordt genoemd, wordt bedoeld dat voedsel vrij is van factoren die bederf en besmetting veroorzaken en dat geschikt is gemaakt voor menselijke consumptie.

Voedsel is een van de factoren die de gezondheid van de mens het gemakkelijkst zal beïnvloeden. Daarom is de veiligheid van voedsel een absolute eis van mensen. Evenzo is het de meest fundamentele verantwoordelijkheid van de fabrikanten.

Talrijke tests worden uitgevoerd door test- en inspectieorganisaties om de veiligheid van voedsel te waarborgen. In principe zijn deze tests gegroepeerd onder de noemers fysische tests, chemische tests en microbiologische tests.

Gezien het feit dat slechts een zeer kleine hoeveelheid voedsel kan worden geanalyseerd, biedt het geen volledige zekerheid voor voedselproducerende bedrijven om zich hiertoe te beperken. Om deze reden is het noodzakelijk om aparte analyses te maken in alle stadia van het voedselbereidingsproces.

Bij voedselteststudies wordt rekening gehouden met de huidige wettelijke voorschriften en normen die zijn gepubliceerd door vele nationale en internationale organisaties. In lijn met de behoeften van bedrijven voert onze organisatie ook voedingstesten uit in het kader van voedingstesten.

In de tussentijd is onze organisatie, in overeenstemming met de TS EN ISO / IEC 17025 Algemene voorwaarden voor de competentie van experiment- en kalibratielaboratoria, UAF Van het Accreditatiebureau is geaccrediteerd en dient binnen dit kader.