Jurk Tests

Jurk Tests

Onder de kleding geproduceerd in de textielsector zijn die voor speciaal gebruik. Er worden bijvoorbeeld beschermende kleding gemaakt voor brandweerlieden die het risico lopen te worden verbrand. Of beschermende kleding is gemaakt voor werknemers die moeten werken bij hoge temperaturen. In verschillende sectoren wordt beschermende kleding geproduceerd voor degenen die vanwege hun werk worden blootgesteld aan metalen onderdelen of die werken tegen mechanische invloeden. Of geleidende kledingstukken zijn gemaakt voor hoogspanningsmedewerkers. Bovendien zijn duikpakken ontworpen voor duikers die onder water werken.

Er zijn normen vastgesteld door binnen- en buitenlandse organisaties voor al deze speciale kleding en testwerkzaamheden worden uitgevoerd door de test- en inspectie-instellingen in overeenstemming met de limieten en voorwaarden die in deze normen worden genoemd.

Sommige van deze standaarden kunnen als volgt worden weergegeven:

  • TS EN 1486 Beschermende kleding - Voor brandweerlieden - Specificatie en beproevingsmethoden voor speciale brandweerkleding
  • TS EN 469 Beschermende kleding voor brandweerlieden - Karakteristieken en testmethoden voor beschermende kleding voor brandbestrijding
  • TS EN ISO 9151 Beschermpak - Bescherming tegen hitte en vlammen - Methode voor bepaling van warmteoverdracht bij blootstelling aan vlammen
  • TS EN ISO 11612 Beschermende kleding - Beschermende kleding tegen hitte en vlammen - Minimale prestatie-eisen
  • TS EN 863 Beschermende kleding - Mechanische eigenschappen - Impactweerstandstest
  • TS EN 348 Beschermpak - Beproevingsmethode: bepaling van het materiaalgedrag tegen spatten van onderdelen van gesmolten metaal
  • TS EN ISO 15027-1 Onderwaterkleren - Deel 1: doorlopende kleding, inclusief veiligheidsvoorschriften
  • TS EN 60895 Bedrijfsspanning - Geleidend vermogen voor nominale spanningen tot 800 kv AA en ± 600 kv DA
  • TS EN 14225-1 Duikpakken - Deel 1: Natpakken - Regels en testmethoden

In lijn met de behoeften van ondernemingen voert ons bedrijf ook kledingproeven uit in het kader van textielanalyses.