Toestellen voor apparaatcompatibiliteit

Toestellen voor apparaatcompatibiliteit

De principes van de machineveiligheidsverordening gepubliceerd door het ministerie van Industrie en Handel omvatten de volgende apparaten, die binnen het toepassingsgebied vallen van de verordening betreffende elektrische apparatuur die is ontworpen om te worden gebruikt binnen bepaalde spanningsgrenzen (2006/95/AT): huishoudelijke apparaten, audio- en videoproducten geproduceerd voor gebruik in woningen, apparaten, eenvoudige kantoormachines, informatietechnologieapparatuur, laagspanningsschakelaars en -bedieningspanelen en elektromotoren, elektrische hoogspanningsapparatuur, schakel- en controleapparatuur en diverse soorten transformatoren.

Al deze apparaten en machines, die naar behoren zijn geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn geproduceerd, in overeenstemming met de principes van de verordening, mogen tijdens het werk de gezondheid en veiligheid van de mens en eigendommen niet schaden.

Naast deze hulpmiddelen worden ook medische hulpmiddelen gecontroleerd op conformiteit. In dit verband worden fysische en fysisch-chemische tests van medische hulpmiddelen (zoals volume-, grootte-, druppelaar- en soortgelijke schaalcontrole, zuurgraad-alkaliteitsbepaling, geleidbaarheid, stroomsnelheid, gatenloosheid, ondoordringbaarheid en oppervlaktespanningstests) en mechanische tests (zoals breeksterktetests) scheidingskracht, adhesiesterkte, compressiekracht, treksterkte en buigsterktetests) worden uitgevoerd.

Fabrikanten moeten een van de conformiteitsbeoordelingsprocessen in de verordening toepassen om de conformiteit van de hulpmiddelen te certificeren.

In het kader van apparaatcompatibiliteitstests worden evaluatie van de analytische prestaties van verschillende meetapparaten die voor medische doeleinden worden gebruikt, tests met betrekking tot hartstents, tests met betrekking tot implantaatmaterialen, tests met betrekking tot chirurgische draad en naalden en vele andere tests uitgevoerd.

Tijdens de conformiteitsteststudies wordt rekening gehouden met de huidige wettelijke voorschriften en de relevante normen die zijn gepubliceerd door vele binnen- en buitenlandse organisaties. In overeenstemming met de behoeften van de ondernemingen voert onze organisatie ook conformiteitstests van apparaten uit in het kader van conformiteitstests.

In de tussentijd is onze organisatie, in overeenstemming met de TS EN ISO / IEC 17025 Algemene voorwaarden voor de competentie van experiment- en kalibratielaboratoria, UAF Van het Accreditatiebureau is geaccrediteerd en dient binnen dit kader.