Tests van de bouwsector

Tests van de bouwsector

De bouwsector blijft elk jaar groeien. Deze sector, waar 2016 miljoen werknemers in 2 werkten, groeide met 6 procent in vergelijking met het voorgaande jaar. In 2017 is de groeisnelheid naar verwachting 5 procent. De hoofdas in de ontwikkeling van ons land is de bouwsector. De sector omvat niet alleen de woonwijk, maar ook de stedelijke ruimten, evenals energieproductiefaciliteiten, wegen, dammen, luchthavens, ziekenhuizen, fabrieken en alle andere vitale ruimten en de infrastructuur van deze ruimtes. Over het algemeen creëert de bouwsector de vraag naar goederen en diensten die worden geproduceerd door meer dan tweehonderd deelsectoren die daarmee zijn verbonden.

In zo'n grote en zich ontwikkelende sector is er veel werk voor test- en inspectie-instellingen. In de eerste stap van bouwprojecten hebben bodemtesten een belangrijke plaats. In deze testen worden bodemchemische en geotechnische eigenschappen onderzocht en worden bodemdichtheid, sterkte, verdichting, organische materialen en zandgehaltes bepaald.

Test- en controlediensten die aan bouwbedrijven worden verleend in het kader van bouwtests, omvatten hoofdzakelijk: ontwerptoezicht, sitecontrole in overeenstemming met wettelijke voorschriften, testmaterialen, systemen en installaties en niet-destructieve inspectieregeling.

Daarnaast worden ook baksteen- en betonblokanalyses uitgevoerd. De stenen en blokken die moeten worden gebruikt, moeten worden getest om te voldoen aan de verplichte wettelijke voorschriften en kwaliteitsnormen. Het kiezen van de juiste stenen en blokken is een complex proces voor bouwbedrijven. De productiemethode en bereidingsgraad van deze materialen beïnvloeden de prestaties.

Tijdens de conformiteitsteststudies worden de huidige wettelijke voorschriften en gerelateerde normen die door veel binnen- en buitenlandse organisaties zijn gepubliceerd in overweging genomen. In overeenstemming met de behoeften van ondernemingen voert ons bedrijf bouwsectortests uit in het kader van conformiteitstests.

In de tussentijd is onze organisatie, in overeenstemming met de TS EN ISO / IEC 17025 Algemene voorwaarden voor de competentie van experiment- en kalibratielaboratoria, UAF Van het Accreditatiebureau is geaccrediteerd en dient binnen dit kader.