Glasbrandweerstandstests

Glasbrandweerstandstests

Ten eerste is er geen exacte informatie over de datum waarop het glas is verkregen. Het is echter bekend dat het in de oudheid werd gebruikt. Het oudste exemplaar is een kraal van de Egyptische farao Amenhotep. Het is bekend dat glas werd gebruikt in de bouw van moskeeën en madrasas in de tijd van Artukids, een van de oude vorstendommen die regeerde in de twaalfde en dertiende eeuw. Na de verovering van Istanbul tijdens de Ottomanen, waren er serieuze ontwikkelingen in de glasproductie. Met de ontwikkeling van technologieën wordt glas echter niet alleen gebruikt als sieraad of huishoudelijk artikel, maar ook op een groot aantal gebieden, zoals de geneeskunde en ruimtetechnologieën.

Als reactie op brand behoren platte glazen tot de niet-brandbare materialen van de A1-klasse. A1-materialen zijn materialen die niet bijdragen aan de verbranding in geval van brand. In de bouwsector zijn de brandbestendigheidseigenschappen echter belangrijk voor glas, niet voor brandreactie.

Het betekent dat de ramen brandwerend zijn, dat ze speciaal zijn ontworpen en dat de brandwerendheid en de prestatieperioden worden bepaald door de uit te voeren tests. Tegenwoordig heeft een hoge en brandwerende beglazing de voorkeur in grote en speciale constructies. Omdat een vlakke bril niet tot een klasse behoort, zelfs als ze wordt geproduceerd als getemperd, moet indien nodig speciaal geproduceerde bril worden gebruikt.

Brandglas wordt buiten en binnen gebouwen, deuren, ramen, gangen en in verschillende compartimenten gebruikt en is belangrijk bij het vaststellen van veilige vluchtroutes in geval van brand.

De prestatie- en duurzaamheidsperiodes van het brandglas dat in de constructie moet worden gebruikt, zijn getest en gedocumenteerd in geaccrediteerde laboratoria met geschikt schrijnwerk en montagemateriaal. De volgende normen worden in deze studies beschouwd:

  • TS EN 1363-1 Brandwerendheidstests - Deel 1 - Algemene regels
  • TS EN 1364-1 Brandwerendheidsproeven op niet-dragende elementen - Deel 1: Wanden
  • TS EN 13501-2 Bouwproducten en bouwelementen - Brandclassificatie - Deel 2: Classificatie met behulp van gegevens verkregen uit brandbestendigheidstests (met uitzondering van ventilatie-installaties)

Als gevolg van brandglasproeven uitgevoerd in overeenstemming met deze normen, zijn de glazen als volgt geclassificeerd:

  • Klasse E = Integriteit. (Deze glazen behouden hun transparantie tijdens een brand en voorkomen dat er vlam en rook naar de andere kant gaat).
  • EW-klasse = Integriteit en stralingsreductie. (Dankzij de hittewerende coating in deze bril wordt niet alleen de vlam en rook in een brand voorkomen, maar wordt ook de tijdens het vuur gegenereerde stralingswarmte naar de andere kant doorgelaten).
  • EI-klasse = Integriteit en isolatie. (Deze glazen zijn een soort hitteschild en voorkomen dat vuur, rook, giftige gassen en stralingswarmte tijdens een brand naar de andere kant gaan. Nadat de vuurhitte een bepaalde mate bereikt, vormt het speciale schuim tussen de glaslagen het glas ondoorzichtig.

De glazen van de E30-klasse voorkomen bijvoorbeeld slechts een half uur lang vlammen en rook en behouden hun integriteit. De EW60-klasse lenzen voorkomen de passage van stralingswarmte samen met de passage van vlam en rook gedurende één uur en behouden hun integriteit. In de EI90-klasse voorkomt 90 de doorgang van vlammen, rook, giftige gassen, stralingswarmte en temperatuur gedurende de minuut volledig.

De volgende normen worden ook in overweging genomen tijdens de brandwerendheidstests van glas:

  • TS EN 15998: 2010 Glas - Gebruikt in gebouwen - Veiligheid tijdens brand, brandwerendheid - Methodologie voor het testen van glas voor classificatiedoeleinden
  • TS 13478 Glas - gebruikt in gebouwen - Praktijkcode voor vuur, veiligheid en windbelasting

Ons bedrijf voert brandwerendheidstests van glas in detail uit met een sterke technologische infrastructuur en personeel.