DIN 4102 Duitse normen Brandwerendheidstests

DIN-brandwerendheidstests

DIN 4102-1 Brandgedrag van bouwmaterialen en -elementen Rubriek 1: Classificatie van bouwmaterialen Vereisten en tests

Onder bepaalde omstandigheden, wanneer een bouwstof wordt blootgesteld aan vuur, bepaalt zijn gedrag tegen vuur door afbraak de reactie van dat materiaal op het vuur tegelijkertijd. De brandbestendige klasse wordt bepaald aan de hand van de reactie van het bouwmateriaal op brand.

Deze norm definieert brandgedragsklassen voor bouwmaterialen en specificeert eisen en testmethoden voor elke klasse

Producten bereik

Plaatmaterialen (inclusief plaat en plaat)

stoffen

Composiet materialen

isolatie

Materiaalgroepen

coatings

Buizen en fittingen

gordijnen

Decoratieve materialen

Brandvertragers

Andere materialen hangen aan het plafond

bedden

Textielproducten

Bouwmaterialen

 

4102-1 brandtest volgens DIN-bouwmateriaal - Testmethode 

Wanneer het brandgedrag van het materiaal wordt bepaald in overeenstemming met de norm, wordt het uitgelegd om: 

Bouwmateriaalklasse

afspraak

Klasse A

A1

Brandwerende materialen

A2

Klasse B

B1

Niet gemakkelijk ontvlambaar

B2

brandbaar

B3

Licht ontvlambaar

 

DIN 4102-1: Klasse A

A1: Materialen kunnen worden geclassificeerd als A1-materialen, indien aanwezig:

  • Voert de gespecificeerde test uit volgens de standaard overeenkomstige onderdelen
  • Voldoet aan de vereisten voor materialen uit de A2-klasse

A2: Materialen kunnen worden geclassificeerd als A2-klasse als:

  • Voert de gespecificeerde test uit volgens de standaard overeenkomstige onderdelen
  • De test slaagt voor de gespecificeerde DIN 4102-16

 

      DIN 4102-1: Klasse B

B1: Alle materialen behalve vloeren kunnen worden geclassificeerd als B1-materialen.

  • Gebruik de 'Brandschacht'-apparaten die zijn gespecificeerd in DIN 4102-16 op basis van de tests die zijn gespecificeerd in DIN 4102-15.
  • Voldoet aan de vereisten voor B2-klassematerialen.

B2: Materialen kunnen worden geclassificeerd als B2-materialen.

  • Voert de gespecificeerde test uit volgens de standaard overeenkomstige onderdelen
  • Wanneer de vloermaterialen voldoen aan de eisen van klasse Tb, minstens zoals in DIN 66081, kan de materiaalklasse worden toegewezen aan de B2.

B3: Ontvlambare materialen die niet als B1- of B2-materialen kunnen worden geclassificeerd, worden geclassificeerd als B3-materialen.

Brandtest volgens DIN 4102-1 bouwmateriaal - referentienorm

DIN 4102-2: Brandgedrag van bouwmaterialen en elementen - Bouwcomponenten - Begrippen, eisen en testen

DIN 4102-4: Brandgedrag van bouwmaterialen en elementen - Algemeen uiterlijk en ontwerp van geclassificeerde bouwmaterialen, elementen en componenten

DIN 4102-8: Brandgedrag van bouwmaterialen en elementen - Kleinschalige testoven

DIN 4102-14: Brandgedrag van bouwmaterialen en elementen - Bepaling van het verbrandingsgedrag van vloersystemen met stralingswarmtebron

DIN 4102-15: Brandgedrag van bouwmaterialen en elementen - 'Brandschacht'-apparaat

DIN 4102-16: Brandgedrag van bouwmaterialen en elementen - 'Brandschacht'-tests

DIN 18180: Gipsplaat - Types, vereisten en tests

DIN 50014: kunstmatige klimaten in technische toepassingen - standaardatmosferen

DIN 50050-1: kleine kasten voor het testen van het verbrandingsgedrag van materialen

DIN 50051-branders voor het testen van het verbrandingsgedrag van materialen

DIN 50055 Lichtmeetsysteem voor het testen van rookontwikkeling

DIN 51622 Propaan, propeen, butaan, buteen en mengsels - Vereisten

DIN 51900-2 Bepaling van de verbrandingswaarde van vaste en vloeibare brandstoffen met bomcalorimeter en berekening van de calorische waarde - Methode met isothermisch omhulsel

DIN 51900-3 Bepaling van de totale calorische waarde van vaste en vloeibare brandstoffen met behulp van de bomcalorimeter en berekening van de calorische waarde - Methode met behulp van de adiabatische mantel

DIN 53436-1: Toxiciteitstest van vuurafval - Bepaling van verbrandingsapparatuur en testtemperatuur

DIN 53436-2: Brand toxiciteitstest - Thermische ontbindingsmethode

DIN 53436-3: Toxiciteitstest van brand-afvalstoffen - Methode voor het testen van inhalatietoxiciteit

DIN 53438-1: Bepaling van de reactie van ontvlambare materialen op ontsteking van kleine vlammen - Algemeen

DIN 66081: Classificatie van verbrandingsgedrag van textielproducten - Textiel vloerbedekkingen

IS0 1716: 1973 Bouwmaterialen - bepaling van het calorisch potentieel

IS0 4783-2: 1989 Industriële draadschermen en draadweefsel - selectie van combinaties van gatmaat en draaddiametercombinaties - Deel 2: voorkeurscombinaties voor draadweefsel

DIN 4102-1-brandtest voor bouwmateriaal - Vergelijkbare norm

EN ISO 11925-2: Reactie op ontstekingsproeven - Ontvlambaarheid van bouwproducten die direct aan vlammen worden blootgesteld - Deel 2: Enkele vlamlasttest

EN 13501-1: Brandclassificatie van bouwproducten en structurele elementen - Deel 1: Classificatie van gegevens van brand tot reactietests

NF P 92 - 501: Brandveiligheid - Bouwmaterialen - Reactie op brandtesten - Stralingstest voor harde materialen. of materialen op harde substraten van alle diktes (stoffering en vernissen). en 5 mm dikker voor flexibele materialen

NF P 92 - 503: Brandveiligheid - Bouwmaterialen - Reactie op brandtesten. Elektrische branderstest gebruikt voor flexibele materialen

BS 476: brandtesten van bouwmaterialen en constructies

GB 8624: classificatie voor verbrandingsgedrag van bouwmaterialen en producten

GB 20286: Eisen en indicaties voor het brandgedrag van brandvertragende producten en subgroepen in de publieke sfeer.

Brandproeven op spoorwegterreinen

DIN 5510 2 
2009-05

Preventieve brandbeveiliging in spoorwegvoertuigen - Deel 2: Brandgedrag van materialen en componenten en brand neveneffecten - Indeling, eisen en beproevingsmethoden

Testen van plaatsen op spoorwegen voor openbaar vervoer 
Bepaling van het brandgedrag met papieren mat

Bijlage C: Bepaling van de toxiciteit van brand-afval

NL-45545 2 
2016-02

Spoorwegtoepassingen - Brandbeveiliging in spoorwegvoertuigen - Deel 2: Eisen voor brandgedrag van materialen en componenten

Aanhangsel B: Koortstestmethode voor zitten

Bijlage C: Testmethoden voor de bepaling van toxische gassen in spoorwegproducten

DIN 54341 
1988-01

Teststoelen op spoorwegen voor openbaar verkeer; Bepaling van het verbrandingsgedrag met een ontstekingsbron van een papieren pad

DIN 54837 
2007-12

Testen van materialen, kleine componenten en onderdelen voor railvoertuigen 
Bepaling van het verbrandingsgedrag met behulp van gasbranders

DIN 53438 1 
1984-06

Testen van brandbare materialen; reactie op ontsteking met een kleine vlam; Algemene data

DIN 53438 2 
1984-06

Testen van brandbare materialen; reactie op ontsteking met een kleine vlam; randvuren

DIN 53438 3 
1984-06

Testen van brandbare materialen; reactie op ontsteking met een kleine vlam; oppervlakte bakken

NL-1021 1 
2014-10

Meubilair - beoordeling van de ontvlambaarheid van gestoffeerde meubels - Deel 1: brandende sigaret voor ontstekingsbron

NL-1021 2 
2014-10

Meubilair - Beoordeling van de ontvlambaarheid van gestoffeerde meubelen - Deel 2: Vlam gelijk aan ontsteking van ontstekingsbronnen

DIN EN ISO 4589-2 
2006-06

Kunststoffen - Bepaling van het verbrandingsgedrag door de zuurstofindex - Deel 2: Test van de omgevingstemperatuur

DIN EN 60695-2-11 
VDE 0471-2-11 
2014-11

Brandgevaarlijkheidstest - Deel 2-11: Gloeiende / hete draad gebaseerde testmethoden - Brandende verbrandingstestmethode voor eindproducten (GWEPT)

DIN EN 60695-11-10 
VDE 0471-11-10 
2014-10

Brandgevaarlijkheidstest - Deel 11-10: Testvlammen - 50 W horizontale en verticale vlamtestmethoden

ISO 1182 
2010-10

Brandtestreacties voor producten - Ontvlambaarheidstest

ISO 1716 
2010-11

Reactie op brandtests voor producten - Bepaling van de grove verbrandingswarmte (calorische waarde)

DIN EN ISO 12952-2 
2011-01

Textiel - Beoordeling van ontvlambaarheid van beddingmaterialen - Deel 2: ontstekingsbron: overeenstemmend vlamequivalent

DIN EN ISO 5659-2 
2013-03

Kunststoffen - Productie van rook - Deel 2: Bepaling van de optische dichtheid door onderzoek in één kamer

DIN EN ISO 9239-1 
2010-11

Reactie op brandtests voor vloeren - Deel 1: Bepaling van het verbrandingsgedrag met behulp van stralingswarmtebron

ISO-5658 2 
2006-09

Reactie op brandtests - Vlamverspreiding - Deel 2: Laterale spreiding in bouw- en transportproducten in verticale configuratie

ISO-5660 1 
2015-03

Reactie op ontstekingsproeven - Warmtedissipatie, rookvorming en massaverliespercentage - Deel 1: Warmte dissipatie snelheid (kegelcalorimeter methode) en rookproductie snelheid (dynamische meting)

DIN EN ISO 
11925-2 2011-02

Reactie op brandtesten - Ontvlambaarheid van producten die direct aan vlammen worden blootgesteld - Deel 2: Soldeertest met één vlam

ISO / EN 9705-2 
2001-05

Reactie op reactietests - Volledige kamerkwaliteitstesten voor oppervlakteproducten - Deel 2: technische achtergrond en richtlijnen

Brandtest van spoorwegvoertuigen volgens UIC

UIC 564-2 Extra 4 
1991-01

Testmethode voor het bepalen van de brandwerendheid van niet-stijve thermoplastische materialen

UIC 564-2 Extra 5 
1991-01

Testmethode voor het bepalen van de brandwerendheid van niet-gecoat gecoat textiel

UIC 564-2 Extra 6 
1991-01

Testmethode voor het bepalen van de brandwerendheid van rubberen deuren en raamafdichtingen

UIC 564-2 Extra 7 
1991-01

Testmethode voor het bepalen van de brandwerendheid van materialen door het meten van het zuurstofgetal

UIC 564-2 Extra 8 
1991-01

Testmethode voor het bepalen van de brandwerendheid van schuimmaterialen

UIC 564-2 Extra 10 
1991-01

Testmethode voor het bepalen van de vuurvastheid van onderling verbonden cross-over rubberen flenzen

UIC 564-2 Extra 11 
1991-01

Testmethode voor het bepalen van de brandwerendheid van stijve thermoplastische materialen

UIC 564-2 Extra 12 
1991-01

Testmethode voor het bepalen van de brandwerendheid van vloerbedekkingen

UIC 564-2 Extra 13 
1991-01

Testmethode voor het bepalen van de brandwerendheid van stoelen

UIC 564-2 Extra 15 
1991-01

Testmethode voor het bepalen van de achteruitgang van de zichtbaarheid door rook die vrijkomt bij verbranding van materialen

Electrical Engineering Fire Test of Plastics and Materials

DIN EN ISO 4589-2 
2006-06

Kunststoffen - Bepaling van het verbrandingsgedrag door de zuurstofindex - Deel 2: Test van de omgevingstemperatuur

DIN EN 60695-2-10 
VDE 0471-2-10 
2014-04

Brandgevaarlijkheidstest - Deel 2-10: Gloeiende / op hete draad gebaseerde testmethoden - Gloeidraadapparaat en gemeenschappelijke testprocedure

DIN EN 60695-2-11 
VDE 0471-2-11 
2014-11

Brandgevaarlijkheidstest - Deel 2-11: Gloeiende / hete draad gebaseerde testmethoden - Brandende verbrandingstestmethode voor eindproducten (GWEPT)

DIN EN 60695-2-12 
VDE 0471-2-12 
2015-01

Brandgevaar testen - Deel 2-12: Gloeiende / hete draad gebaseerde testmethoden - Glow flame ignition index (GWFI) testmethode voor materialen

DIN EN 60695-2-13 
VDE 0471-2-13 
2015-01

Brandgevaarlijkheidstest - Deel 2-13: Gloeien / op hete draad gebaseerde testmethoden - Glostontstekingstemperatuur (GWIT) testmethode voor materialen

DIN EN 60695-11-3 
VDE 0471-11-3 
2014-10

Brandgevaarlijkheidstest - Deel 11-3: Testvlammen - 500 - W-vlam - Toestellen en goedkeuringstestmethoden

DIN EN 60695-11-4 
VDE 0471-11-4 
2013-05

Brandgevaarlijkheidstest - Deel 11-4: Testvlammen - 50 W-vlam - Toestellen en goedkeuringstestmethode

DIN EN 60695-11-5 
VDE 0471-11-5 
2005-11

Brandgevaarlijkheidstest - Deel 11-5: Testvlammen - Naaldvlamtestmethode - Apparatuur, bevestigingsbepaling en begeleiding

DIN EN 60695-11-10 
VDE 0471-11-10 
2014-10

Brandgevaarlijkheidstest - Deel 11-10: Testvlammen - 50 W horizontale en verticale vlamtestmethoden

DIN EN 60695-11-20 
VDE 0471-11-20 
2016-04

Brandgevaarlijkheidstest - Deel 11-20: Testvlammen - 500 W vlamtestmethoden

ISO 9773 
2004-02

Kunststoffen - Bepaling van het verbrandingsgedrag van dunne flexibele verticale monsters in contact met een ontstekingsbron met kleine vlam

ISO 9772  
2012-09

Cellulaire kunststoffen - Bepaling van de horizontale verbrandingseigenschappen van kleine monsters blootgesteld aan een kleine vlam

Vuurtest van gestoffeerd matrastijkmeubilair

NL-597 1 
2016-03

Meubels - Bedden en gestoffeerd 
evaluatie van de ontvlambaarheid van bedbodems 
Deel 1: sigaret branden voor ontstekingsbron

NL-597 2 
2016-03

Meubels - Bedden en gestoffeerd 
evaluatie van de ontvlambaarheid van bedbodems 
Sectie 2: Ontstekingsbron: Match Flame Equivalent

DIN EN ISO 
12952-1 2011-01

Textiel - Beoordeling van ontvlambaarheid van beddingmaterialen - 
Deel 1: Ontstekingsbron voor het branden van sigaretten

DIN EN ISO 12952-2 
2011-01

Textiel - Beoordeling van ontvlambaarheid van beddingmaterialen - 
Sectie 2: Ontstekingsbron: overeenkomend vlamequivalent

NL-1021 1 
2014-10

Meubilair - beoordeling van de ontvlambaarheid van gestoffeerde meubels - Deel 1 
Ontstekingsbron voor het branden van sigaretten

NL-1021 2 
2014-10

Meubilair - Beoordeling van de ontvlambaarheid van gestoffeerde meubelen - Deel 2: Vlam gelijk aan ontsteking van ontstekingsbronnen

Brandwerendheidstest in motorvoertuigen

DIN 75200 
1980-09

Bepaling van het verbrandingsgedrag van interne materialen in motorvoertuigen

ISO 3795  
1989-10

Wegvoertuigen, tractoren en machines voor land- en bosbouw - Bepaling van het verbrandingsgedrag van materialen binnenshuis

FMVSS 302 
2013-10

Standaard nr. 302; Interne materiaal ontvlambaarheid

RL 
95/28 / EG * 1995-10

Richtlijn 95 / 28 / EC van 24 / oktober 1995 van het Europees Parlement betreffende het verbrandingsgedrag van materialen die worden gebruikt bij de constructie van binnenruimten van bepaalde motorvoertuigen 
Bijlage IV: Tests om de horizontale verbrandingssnelheid van materialen te bepalen 
Bijlage V: Test om het smeltgedrag van materialen te bepalen 
Bijlage VI: Test om de verticale brandsnelheid van materialen te bepalen

ECE R 118 * 
2015-04

Verbrandingsgedrag van materialen die worden gebruikt bij de constructie van bepaalde categorieën motorvoertuigen 
Bijlage 6 - Horizontale verbrandingssnelheid van materialen 
Bijlage 7 - Bepaling van het smeltgedrag van materialen 
Tests ter bepaling van Annex 8 - Tests ter bepaling van de verticale brandsnelheid van materialen

Vuurbestendigheidstest van materialen op schepen

IMO 2010 FTP-code Bijlage 1 Sectie 1 
IMO-resolutie MSC.307 (88) 
2010-12

Ontvlambaarheidstest

IMO 2010 FTP-code Bijlage 1 Sectie 2 
IMO-resolutie MSC.307 (88) 
2010-12

Rook- en toxiciteitstest

IMO 2010 FTP-code Bijlage 1 Sectie 5 
IMO-resolutie MSC.307 (88) 
2010-12

Surface Flammability 
Test (test voor oppervlaktematerialen en dekdeklagen)

IMO 2010 FTP-code Bijlage 1 Sectie 7 
IMO-resolutie MSC.307 (88) 
2010-12

Test voor verticaal ondersteund textiel en films 
Exclusief extra 3 - reinigings- en ontledingsprocedures

IMO 2010 FTP-code Bijlage 1 Sectie 8 
IMO-resolutie MSC.307 (88) 
2010-12

Test voor gestoffeerd meubilair

IMO 2010 FTP-code Bijlage 1 Sectie 9 
IMO-resolutie MSC.307 (88) 
2010-12

Test voor lagercomponenten 
Exclusief reinigings- en ontledingsprocedures volgens artikel 6.1, 6.2 en 6.3

IMO 2010 FTP-code Bijlage 1 
Sectie 10, Appendix 2 
IMO-resolutie MSC.307 (88) 
2010-12

Meubilair en 
Brandtestprocedures voor warmteafvoer, rookemissie en massaverlies voor materialen die worden gebruikt voor andere hogesnelheidsvaartuigcomponenten

ISO 1716 
2010-11

Reactie op brandtests voor producten - Bepaling van de grove verbrandingswarmte (calorische waarde)

Bouw- en bouwmaterialen Vuurvastheidstesten

NL-13501 1 
2010-01

Brandclassificatie van bouwmaterialen en bouwelementen - Deel 1: Classificatie van gegevens van reactie-reactietests

DIN 4102 1 
1998-05

Brandgedrag van bouwmaterialen en bouwdelen - Deel 1: Bouwmaterialen; concepten, eisen en tests

DIN 4102 14 
1990-05

Brandgedrag van bouwmaterialen en elementen; Bepalen van het brandgedrag van vloerbedekkingsystemen met behulp van een stralingswarmtebron

DIN EN ISO 9239-1 
2010-11

Reactie op brandtests voor vloeren - Deel 1: Bepaling van het verbrandingsgedrag met behulp van stralingswarmtebron

ISO 1182 
2010-10

Brandtestreacties voor producten - Ontvlambaarheidstest

ISO 1716 
2010-11

Reactie op brandtests voor producten - Bepaling van de grove verbrandingswarmte (calorische waarde)

DIN EN ISO 
11925-2 2011-02

Reactie op brandtesten - Ontvlambaarheid van producten die direct aan vlammen worden blootgesteld - Deel 2: Soldeertest met één vlam