CE-markering en tests in deuren en ramen

CE-markering en tests in deuren en ramen

De eerste stap in het idee om een ​​gemeenschappelijke markt in de Europese Unie tot stand te brengen is de Rome-overeenkomst ondertekend in 1957. In het proces dat met deze overeenkomst begon, wilde Europa een eengemaakte markt worden en werd getracht de desbetreffende wettelijke voorschriften te harmoniseren om de belemmeringen weg te nemen om het vrije verkeer van goederen op deze markt te waarborgen.

In dit proces zijn Classic Approach in 1969, New Approach in 1985, Global Approach in 1989 en Modular Approach in 1989 overgenomen.

De nieuwe aanpak die in 1985 is geïntroduceerd, heeft de normalisatiewerkzaamheden in de landen van de Europese Unie aanzienlijk versterkt. De wettelijke regelingen die moeten worden geharmoniseerd met deze normalisatiestudies zijn gefaciliteerd. Bovendien legden de normen beperkingen op inzake de gezondheid en veiligheid van de mens, de bescherming van de consument en vooral de bescherming van de natuurlijke omgeving.

In de jaren na de nieuwe aanpak hebben de totaalaanpak en vervolgens de modulaire aanpak de harmonisatie van normen (geharmoniseerde normen), conformiteitsbeoordelingsstudies en CE-conformiteitsmarkering aangenomen.

De volgende twee organisaties zijn verantwoordelijk gehouden voor de regulering van geharmoniseerde normen:

  • CEN (Europees Comité voor Normalisatie)
  • CENELEC (Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie)

CE is de afkorting van Conformité Européenne, wat betekent dat voldaan wordt aan de Franse Europese normen. De belangrijkste kenmerken van deze CE-markering, die door fabrikanten onder bepaalde voorwaarden worden gesteld aan de producten die vrij in de landen van de Europese Unie moeten worden verspreid, zijn de volgende:

  • De CE-markering is een teken dat de producten voldoen aan bepaalde gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden en de vereisten van consumenten- en milieubescherming.
  • Het CE-merk is geen indicatie dat de kwaliteit van deze producten dat is. Vanwege de algemene aanpak kunnen deze runen echter niet als van slechte kwaliteit worden beschouwd.
  • Het CE-merkteken geeft aan dat de fabrikant voldoet aan alle verplichtingen van de richtlijnen van de Europese Unie en lokale voorschriften.
  • Het CE-merk is ook een indicatie dat het van toepassing is op de conformiteitsbeoordelingsprocessen die worden geboden door de richtlijnen van de Europese Unie en de plaatselijke voorschriften.
  • Daarom hebben producten met CE-markering het recht op vrij verkeer in landen van de Europese Unie en dit kan niet worden voorkomen en er kunnen geen beperkingen worden opgelegd.
  • De fabrikant is verantwoordelijk voor de CE-markering op de producten. Als de fabrikant of zijn vertegenwoordiger zich echter buiten de Europese Unie bevindt, ligt deze verantwoordelijkheid bij de importeur.

De nieuwe aanpak-richtlijnen zijn gebaseerd op de mate van risico bij het plaatsen van de CE-markering op de producten. Voor producten met een laag risico mag de fabrikant het CE-merkteken op het product aanbrengen in overeenstemming met zijn conformiteitsverklaring. Voor het aanbrengen van CE-markering op producten met een hoog risico is conformiteitsbeoordeling echter vereist door aangemelde instanties. Conformiteitsbeoordelingsinstanties zijn officiële of particuliere organisaties die voor dit doel opereren.

In 2011 heeft het Europees Parlement de Construction Materials Directive 305 / 2011 / EU gepubliceerd. Deze verordening is de basis voor de certificering van bouwmaterialen en vanaf 2013 is certificering van bouwmaterialen verplicht.

We hebben ook de Building Materials Regulation (2013 / 305 / AB) gepubliceerd in 2011 door het ministerie van Milieu en Urbanisatie. Deze verordening regelt de eigenschappen, prestatieverklaringen en de beginselen voor het aanbrengen van de CE-markering op deze materialen. In overeenstemming met deze verordening is de CE-markering verplicht voor de deuren en ramen van bouwmaterialen.

De norm voor de CE-markering op deuren en ramen is als volgt: TS EN 14351-1: 2006 + A2 Ramen en deuren - Productnorm, prestatiekenmerken - Deel 1: Windows en kant-en-klare buitendeuren geschikt voor voetgangerspassage.

Ons bedrijf voert CE-keur testen op deuren en ramen in detail uit met een sterke technologische infrastructuur en personeel.