Deurbrandweerstandstests

Deurbrandweerstandstests

De Regeling brandbeveiliging gebouwen is in 2007 gepubliceerd door het Ministerie van Openbare Werken en Nederzetting. De genoemde verordening bepaalt de organisatie- en beheersprincipes van de maatregelen die moeten worden genomen om het brandrisico in gebouwen, gebouwen, voorzieningen en bedrijven die worden gebruikt door openbare of particuliere personen en organisaties te minimaliseren en om mogelijke branden te blussen met het laagste verlies aan mensenlevens en eigendom.

Met deze verordening zijn bouwmaterialen die brandwerend moeten zijn en brandwerendheidsproeven en classificaties van deze materialen een noodzaak geworden. Ondanks deze wettelijke regelingen is het verwachte voordeel echter nog steeds niet behaald. Het is helaas niet mogelijk om te controleren of de door laboratoria en test- en inspectieorganisaties geteste productmonsters en de op de markt aangeboden producten van dezelfde kwaliteit zijn. Deze situatie veroorzaakt oneerlijke concurrentie tussen fabrikanten.

De test-, rapportage- en certificeringsprocessen van deuren, die over het algemeen bouwmaterialen zijn, zijn als volgt:

  • Brandwerendheidstests volgens TS EN 1634-1-norm (TS EN 1634-1 Brand- en rookbeheersingstests voor deuren en rolluiken, openingsramen en elementen van bouwbeslag - Deel 1: Brandwerendheidstests voor deuren en rolluiken en openslaande ramen)
  • Voorbereiding van het testrapport voor brandwerendheid
  • Voorbereiding van het classificatierapport volgens TS EN 13501-1 standaard (TS EN 13501-1 Bouwproducten en structurele elementen, brandclassificatie - Deel 1: Classificatie met behulp van gegevens verkregen uit gedragstests tegen brand)
  • CE-markering volgens TS EN 16034-norm (deursets geschikt voor voetgangersoversteekplaatsen, industriële, commerciële, garagedeuren en opengaande ramen - Productnorm, prestaties en kenmerken - Brandwerendheid en / of rookbeheersing
  • Voorbereiding van het montage- en inspectiecertificaat

Bij het uitvoeren van de brandwerendheidsproeven van de deuren omvatten de brandwerende deuren het volledige deursysteem inclusief de kluis, vleugel en alle accessoires. De installatie van de deur maakt ook deel uit van dit systeem. De deuren kunnen van hout zijn gemaakt of van glas, metaal of composietmateriaal zijn gemaakt. Het laboratorium dat de brandwerendheidstests van de deuren uitvoert, moet geaccrediteerd zijn volgens de TS EN ISO / IEC 17025-norm. Deze norm beschrijft de algemene vereisten voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria. Ervaringstests van de deuren die tegen brand moeten worden gemaakt, worden uitgevoerd volgens de TS EN 1634-1-norm.

Volgens de hierboven genoemde principes van de verordening betreffende de bescherming van gebouwen tegen brand, worden branddeuren geclassificeerd op basis van hun plaats van gebruik. Deze classificatie wordt gemaakt op basis van de eigenschappen integriteit (E), isolatie (I) en stralingsemissie (W) van de deur. In de bijlagen van het reglement worden de brandwerendheidstijden toegelicht die de deuren volgens de gebruiksplaatsen dienen te hebben.

Dienovereenkomstig, bijvoorbeeld

  • In hotels, motels of slaapzalen zijn de deuren naar de binnenste en buitenste gangen geclassificeerd als EI30. Dit betekent dat deze poorten tijdens een brand moeten voorkomen dat de vlammen, rook, giftige gassen en hitte door de 30-minuten gaan.
  • De klasse van de kamerdeuren die naar de vluchttrappen in de gebouwen leiden, is EI60. Dus 60 deze deuren moeten minutenlang brandwerend zijn.
  • De klasse van deuren die openen naar de brandveiligheidsruimte is EI90. Dus 90 deze deuren moeten minutenlang brandwerend zijn.
  • Evenzo is de klasse van deuren naar de vluchttrap EI90.

Deze classificatie van de deuren wordt uitgevoerd volgens de EN 1634-1-norm voor de geteste deur volgens de TS EN 13501-2-norm (TS EN 13501-2 Constructieproducten en bouwelementen - Brandclassificatie - Deel 2: Classificatie met behulp van gegevens van brandwerendheidtests) .

Onze organisatie voert gedetailleerde brandwerendheidstesten uit van deuren met een sterke technologische infrastructuur en personeel.